Noterde SMS Dönemi Başlıyor

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Yunus Tutar tarafından yapılan açıklamayla birlikte, noterlerdeki işlemlerin güvenliğinin artırılması amacıyla SMS sistemine geçiş yapıldı. Bundan böyle noterde halledilen işlemlerinizi, cep telefonunuza mesaj olarak alabileceksiniz.

Noterde teknolojik adımlar atmaya devam edeceklerini dile getiren Tutar, yeni SMS döneminin hayırlı olmasını diledi. Vatandaşların gizliliğini ve güvenliğini korumak adına bu döneme geçiş yaptıklarını belirten Başkan Tutar konu hakkında “Hizmet ile noterliklerde işlem yapıldığı anda SMS ile vatandaşa bilgisi iletilecek." ifadelerini kullandı. Ayrıca Başkan SMS ile kullanıcılara detaylıca bilgi vereceklerini ve böylelikle oluşabilecek sorunların önüne geçileceğini söyledi.

"SMS Bilgilendirme Hizmeti ile noterliklerde kişi adına bir işlem yapıldığında, ilgilinin T.C. kimlik numarasına kayıtlı tüm GSM numaralarına anında SMS gönderilecek" şeklinde konuşan Yunus Tutar'ın pek çok konuda SMS atılacağının altını çizdiğini belirtmek gerekiyor. Vekaletname, araç satış işlemleri, imza sirküleri, imza beyannameleri, temlikname, taahhütname gibi noterliklerde yapılan işlemlerin mesaj yoluyla açığa kavuşturulacağını bildiren Başkan, aynı zamanda zamandan da tasarruf edileceğini söyledi.

Son olarak vatandaşların noter işlemlerinde kolaylık sağlamak amacıyla başlatılan bu dönemde dijital çağa ayak uydurmak istediklerini belirten Tutar, açıklamasını şu şekilde tamamladı:

"Birlik olarak yıllardır elde ettiğimiz bilgi birikimimiz, deneyimlerimiz ve uzmanlık alanlarımız çerçevesinde çözüm üretmek adına iş birliklerine açığız. Türkiye Noterler Birliği olarak, temel ilkelerimiz olan tarafsızlık, güvenilirlik, yenilikçilik, kurumsallık, etkili iletişim konularındaki projelerimizi daha da artırmak, mevcut olanları da daha ileriye taşımak için çalışıyoruz. Yeni hedef, Noterlik Kanunu’nda yapılacak değişiklikle, taşınmazlara ilişkin devir işlemleri de dahil olmak üzere tüm akitlerin ve yargı yükünü hafifletecek çekişmesiz işlerin Avrupa ve birçok dünya ülkesinde olduğu gibi noterliklerde yapılmasını sağlamaktır."