Rekabet Kurulu, Google'a Soruşturma Açtı

Rekabet Kurulu, Google'a Soruşturma Açtı

Rekabet Kurulu, Google Inc, Google International LLC, Google Reklamcılık ve Pazarlama Limited Şi̇rketi'nden çeşitli kanun maddelerini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik soruşturma açılmasına karar verdi. Soruşturma, temel olarak şirketin Türkiye’de 4054 sayılı Kanun’un 4. ve 6. maddelerinin ihlal edildiği iddiasını içeren şikayet başvurusu esas alınarak sürdürülecek.

Rekabet Kurulu, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesi’nin kararı üzerine yapılan şikayetlerin yeniden değerlendirilmesi amacıyla başlatıldı.

Rekabet Kurulu açılan soruşturmayla ilgili olarak bir de yazılı açıklama yayınladı. Açıklamada, Google ile orijinal ekipman üreticileri arasında imzalanan sözleşmelerin 4054 sayılı Kanun’un 4. ve 6. maddelerini ihlal ettiği iddiasını içeren şikayet başvurusunun, Rekabet Kurulu, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesi’nin kararı üzerine yeniden değerlendirdiği ifade ediliyor.

Açıklama şöyle detaylandırıyor, "Anılan Kurul kararına ilişkin olarak Ankara 5. İdare Mahkemesi nezdinde açılan davada Mahkeme’nin yürütmenin durdurulması talebinin reddine karar vermesi ve şikayetçinin bahse konu ret kararına itiraz etmesi üzerine, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesinin 09.11.2016 tarihli ve 2016/134 Y.D İtiraz No.lu kararı ile; Google’ın inceleme konusu uygulamalarının 4054 sayılı Kanun’un 4. ve 6. maddelerini ihlal edebileceği gerekçesiyle Kurul kararının “soruşturma açılmasına gerek olmadığına” ilişkin 1. maddesinin yürütmesinin durdurulmasına karar verildi".

Kanun Ne Diyor?

Söz konusu 4054 sayılı Kanun’un 4. Maddesi; teşebbüsler arasındaki rekabeti sınırlayıcı anlaşmaları ve uyumlu eylemleri; 6. maddesi, hakim durumun kötüye kullanılmasını yasaklıyor.

Teknoloji Dünyasının Şeklini Değiştiren 4 Büyük Dava

Google, AB Komisyonu Dava Kararı Hakkında Bir Bildiri Yayınladı

YORUMLAR