Rekabet Kurulu Microsoft'a Soruşturma Açtı

Rekabet Kurulu Microsoft'a Soruşturma Açtı

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'da kurulması öngörülen ve bu kanunun uygulanmasından sorumlu kurum olan Rekabet Kurumuinternet kafelere yönelik olarak hazırlanan “3+ Projesi” kapsamında yapılan şikayetleri değerlendirerek Microsoft Bilgisayar Yazılım Hizmetleri Ltd. Şti. hakkında soruşturma başlattı.

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yayınlanan duyuruda, "internet kafelere yönelik olarak hazırlanan “3+ Projesi” kapsamında 4054 sayılı Kanun’un ihlal edildiği iddiasını içeren şikayet başvurusunu Danıştay 13. Dairesinin kararı üzerine yeniden değerlendirdi" ifadeleri kullanıldı.

Daha önce bahse konu şikayet nedeniyle yapılan önaraştırmada, söz konusu faaliyetler incelenmiş, 07.12.2011 tarihinde 11-60/1555-550 sayı ile şikayetin reddine ve soruşturma açılmamasına karar verilmişti. Ancak anılan Kurul kararı Danıştay 13. Dairesinin, 25.10.2016 tarih, 2012/1000 E.; 2016/3413 K. sayılı kararı ile iptal edildi.

Dosyada yer alan bilgi ve belgeleri 20.04.2017 tarihli toplantısında müzakere eden Kurul, ilgili mahkeme kararında belirtilen hususları dikkate alarak, 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak aynı Kanun’un 41. maddesi uyarınca; Microsoft Bilgisayar Yazılım Hizmetleri Ltd. Şti. hakkında soruşturma açılmasına 17-13/171-M sayı ile karar verdi.

4054 sayılı Kanun'un 6. maddesinde, hakim durumun kötüye kullanılması yasaklanıyor. 

WannaCry Saldırıları Hakkında Microsoft Türkiye'den Açıklama Geldi

YORUMLAR