Rekabet Kurumundan İnternet Satışlarında Önemli Değişiklikler

Rekabet kurumu internet satışları

Rekabet Kurumu, internet üzerinden alışveriş yapmak isteyenlerin daha fazla çeşide daha uygun fiyatlarla ulaşabilmesi için önemli bir karar aldı. Yeni düzenlemeyle birlikte internet satışlarına getirilen kimi engellerin önü açıldı.

Bugüne kadar Türkiye’de yapılan internet satışlarının düzenlenmesi adına “Dikey Anlaşmalara İlişkin Kılavuz” üzerinde kimi değişiklikler yapıldı. Daha önce pasif satış yöntemi niteliği taşıyan internet satışlarını ilgilendiren değişiklikler birlikte kılavuz yakın zaman önce güncellendi.

Yapılan ilk değişiklik, internet sağlayıcılarıyla alakalı oldu. Rekabet Kurumu, kılavuzda yaptığı güncellemeyle birlikte internet sağlayıcıların internet üzerinden yapılan satışları engellemeyeceğini kaydetti. Düzenlemeden önce, internet müşterileri ayrı bir müşteri grubu olarak tanımlanıyor, dağıtıcı ve bayilerin internet üzerinden satışları yasaklanabiliyordu. Bu yasaklamalara son verilirken, fiyat sorgulamak için bayinin internet sitesine giren müşterinin, sağlayıcının ana sayfasına yönlendirilmesi devri de kapandı. Yeni düzenlemede seçici dağıtım sistemiyle ürünlerini dağıtan marka sahiplerinin, dağıtımın niteliği ve kalitesi, marka imajı ve potansiyel etkinliği muhafaza etmeye yönelik haklarının korunması da gözetildi. Her bireyin internet üzerinden satış yapabilme hakkı olduğunu genel prensip olarak belirleyen Rekabet Kurumu, yeni kurallarını devreye aldı.

Değişiklikle birlikte bayilerin ve dağıtıcıların kendi sitelerinde ve internet satış platformlarında serbestçe faaliyet gösterebileceği, ürün tedarikçisi, sağlayıcısı, üreticisi ya da toptancısının, internet üzerinden sattığı mallarda daha yüksek fiyat belirleyemeyeceği kaydedildi. Ürün satışında bulunanların her platform için tek bir fiyat belirlemeleri ve bu fiyatları uygulamaları gerektiği söylendi.

Tüketicilerin bir bayiye ait internet sitesini ziyaret etmesi, bayiyle iletişime geçmesi veya tüketicilerin bayi tarafından otomatik bilgilendirmesiyle yapılan satışlar, artık “pasif satış” başlığı altında değerlendirilecek ve böylece satışın niteliği değiştirilmeyecek. Öte yandan sağlayıcı, satış kanalı olarak internetin kullanımına yönelik bazı koşullar öngörebilecek. Sağlayıcı, ürünlerinin satışa sunulduğu web sitesine ilişkin kalite koşulları getirebileceği gibi, internetten alışveriş yapan tüketicilere belli hizmetlerin sunulmasını şart koşabilecek veya fiziki satış noktasına sahip olma yükümlülüğü getirebilecek. Ayrıca sağlayıcı, alıcının belirli standart ve koşullarını karşılayan "satış platformları" üzerinden satış yapmasını isteyebilecek. Öngörülecek koşulların, doğrudan veya dolaylı olarak internet satışlarının engellenmesine neden olmaması gerekecek.

Rekabet Kurumu tarafından uygulanmaya başlanan yeni değişiklikle birlikte, tüketicilerin toptancılarda bulabildikleri fiyatlar ve ürünler internet üzerine yansıyacak ve böylece daha fazla ürüne aynı fiyata ulaşabilecekler.