Resmi Gazete'de Yayımlandı: Covid-19 Tedavisi Ücretsiz Yapılacak

Resmi Gazete'de yayımlanan 2399 sayılı kararda hastalığın tedavisi ile ilgili bazı önemli kararlar alındı. İşte detaylar!

Covid-19 Tedavisi Ücretsiz Yapılacak

Covid-19 salgınının etkileri hızla artarken hastalıkla mücadelenin en önemli adımlarından birisini hastaların izlenmesi ve tedavi edilmesi oluşturuyor. Resmi Gazete'de yayımlanan 2399 sayılı kararda hastalığın tedavisi ile ilgili bazı önemli kararlar alındı. İşte detaylar!

Tedavisi Ücretsiz Yapılacak

13/4/2020 Tarihli ve 2399 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki isimli kararda öne çıkan bazı maddeler şu şekilde:

"MADDE 79- Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen Koronavirüs (COVID-19) hastalığı ile mücadele kapsamında herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın tüm kişiler, Sağlık Bakanlığınca dağıtımı yapılacak olan;

a) Söz konusu hastalıktan korunmaya yönelik kullanımı tavsiye edilen her türlü kişisel koruyucu ekipmandan,

b) Hastalığın teşhisinde kullanılan testler, kitler ve bunların kullanılmasına ilişkin sair ekipmandan,

c) Hastalığın tedavisinde kullanılmak üzere merkezi olarak temin edilen ilaçlardan,

yararlanmada, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır."

Yani hastalığa yakalanan kişiler sosyal güvenceleri olup olmadıklarına bakılmaksızın koruyucu ekipmanlardan, sair ekipmanlardan ve ilaçlardan faydalanabilecek ve başka bir deyişle ücretsiz bir şekilde tedavi olabilecek.

YORUMLAR