Resmi Gazete'de Yayımlandı: Dijital Mecralar Komisyonu Kuruluyor

Dijital Mecralar Komisyonu kurulmasına ilişkin kanun Resmi Gazete'de yayımlandı. Dijital Mecralar Komisyonu neden kuruluyor, görev ve yetkileri ne olacak?

Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Resmi Gazete’de yayımlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kurulacak Dijital Mecralar Komisyonu’nun görevi ne olacak? Komisyon neden kuruluyor? Komisyon üye sayısı ne olacak? Dijital Mecralar Komisyonu hakkında her şey haberimizde.

Dijital Mecralar Komisyonu Neden Kuruluyor?

Dijital Mecralar Komisyonu, TBMM bünyesinde bireylerin kişilik haklarına, özel hayatın gizliliğine ve diğer temel hak ve özgürlüklerine aykırı veya çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimlerine zarar verici şekilde internet kullanımının önlenmesi amacıyla kurulacak.

Dijital Mecralar Komisyonu Üyeleri Nasıl Belirlenecek?

Dijital Mecralar Komisyonu 17 üyeden oluşacak. Üye dağılımı siyasi parti gruplarının parti grupları toplam sayısı içindeki yüzde oranlarına göre belirlenecek. Komisyon, üye tamsayısının en az üçte biri ile toplanacak ve toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar verilecek.

Dijital Mecralar Komisyonu Görevleri Ne Olacak?

Dijital Mecralar Komisyonu’nun görevleri arasında internet kullanımının kanunlara, bireylerin kişilik haklarına, özel hayatın gizliliğine ve diğer temel hak ve özgürlüklere aykırı veya çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimlerine zarar verici şekilde gerçekleşmesinin önlenmesi, internet kullanımı yoluyla işlenen suçlarla etkin şekilde mücadele edilmesi konularında görüş ve öneriler sunmak yer alıyor. Ayrıca bu konularda uluslararası alanda kabul gören gelişmeleri izlemek, gerektiğinde yurt dışında incelemelerde bulunmak, gelişmeler konusunda görüş ve öneriler sunmak, internetin hukuka uygun kullanımı konusunda kamuoyunu bilgilendirici etkinlik ve projeler yapmak da komisyonun görevleri arasında.

Dijital Mecralar Komisyonu Yetkileri Ne Olacak?

Komisyon, kamu kurum ve kuruluşlarından, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında faaliyet gösteren içerik sağlayıcılardan, erişim sağlayıcılardan, yer sağlayıcılardan ve yerli-yabancı diğer gerçek ve tüzel kişilerden bilgi ve belge istemek ve ilgililerden bilgi alma yetkisine sahip olacak.

Görev alanıyla ilgili faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının çalışmalarından yararlanılacak. Gerekli görüldüğünde uzmanlar fikirlerini almak üzere komisyona çağırılabilecek.

YORUMLAR