Sanayi Bakanlığından Dev Bütçeli Bilim Fonu

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından başlatılan “Bilimde Dönüşüm” programı kapsamında, teknolojik gelişmelere 12 milyar liralık fon ayrıldı. Türkiye içerisindeki teknolojik projelere, AR-GE merkezlerine yatırım yapacak Bakanlık’ın hedefinde, Türkiye’yi teknoloji merkezi haline getirme bulunuyor.

İlk olarak Türk projelere önem gösterecek olan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yurtdışından gelecek olan projelere de kapısını açık tutacak. Ayrıca küresel çapta devam eden projelere özendirici bir tutum izleyecek olan Bakanlık, bu projelerde TÜBİTAK ile destekli olarak çalışacak. Buna ek olarak “Bilimde Dönüşüm” programının TBMM’den geçmesi halinde 2018 itibarıyla çalışmalar başlayacak.

Programın hedefinde sadece TÜBİTAK ile ortak çalışmalar yürütmek de yatmıyor. Yüksek Teknolojiler Araştırma Merkezi (YÜTAM) isimli bir merkez kurulacak ve AR-GE projeleri, teknolojik yenilikler bu merkez üzerinden kontrol edilecek. Ayrıca program dahilinde TÜBİTAK, şirketlere ülke ekonomisine, sınai ve sosyal gelişmeye katkıda bulunmasını sağlamak amacıyla yüzde 49’a kadar ortak olabilecek. Şirketler ile sağlanan ortaklıklarda mühendislere, çalışanlara ve personellere teşvik edici ödüller verilecek.

Ayırca program ile birlikte ülke cirosunu arttırmak isteyen Bakanlık, milli bir robot üzerinde çalışıyor. Şu anda 30 milyar lira olan bilgi teknolojileri ve yazılım sanayisi toplam cirosunun iki katına çıkarılması amaçlanıyor.

YORUMLAR