SGK'da e-Fatura Uygulamasına Geçildi

SGK'da e-Fatura Uygulamasına Geçildi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) e-fatura uygulamasına geçtiğini duyurdu. Elektronik fatura uygulamasına geçilmesinin sistemi daha çağdaş standartlarda yürütmek ve insan odaklı hizmet anlayışını artırmak amacıyla yapıldığı belirtildi.

Sosyal güvenlik kurumu geçtiğimiz gün internet sitesinde bir duyuru yayınladı. Duyuruda, "Sosyal Güvenlik Kurumu 01.10.2017 tarihinden itibaren elektronik fatura (e-fatura) uygulamasına dahil olacak olup, elektronik fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflerin belirtilen tarihten itibaren Kurumumuza düzenleyecekleri faturaları elektronik ortamda e-Fatura olarak göndermeleri gerekmektedir. Uygulamaya ilişkin doküman ve açıklamalar duyuru linkinde ek olarak yer almaktadır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadeleri yer aldı.

Elektronik fatura uygulaması ile ilgili hususlar Maliye Bakanlığınca çıkarılan Vergi Usul Kanununun 397 Sıra No’lu Genel Tebliği’nde düzenlendi. Faturaların elektronik belge olarak oluşturulması ve gönderilmesinde uyulması gereken format ve standartlar ile diğer hususlar Gelir İdaresi Başkanlığına ait E-fatura.gov.tr internet adresinde yer alıyor. 

Elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olmayan sağlık hizmet sunucuları ve diğer mükellefler açısından ise herhangi bir değişiklik olmadı. Onlar kuruma yaptıkları mal teslimi ve hizmet ifasında genel hükümler çerçevesinde fatura düzenlemeye ve göndermeye devam edebilecekler.

Sosyal Güven Kurumu (SGK)'nın internet sitesinden uygulama kılavuzu ve teknik doküman hakkında ayrıntılara ulaşabilirsiniz.

 

YORUMLAR