Siber Saldırılar Yılda 265 Milyar Euro Zarara Yol Açıyor

Siber Saldırılar Yılda 265 Milyar Euro Zarara Yol Açıyor!

Dijital Türkiye Platformu (DTP) ve PwC Türkiye’nin birlikte hazırladığı  "Dijitalleşme Yolunda Türkiye" raporu yayınlandı. Rapor, gençlerin iş ve eğitim hayatındaki eksiklerini gözler önüne sermesinin yanında, siber güvenliğin önemine de vurgu yapıyor.

Araştırmaya göre, Türkiye’de çalışmayan ve eğitim görmeyen 20-24 yaş aralığındaki genç nüfusun oranı yüzde 33. Rapor, bu oranın yüzde 9’a çekilmesinin ülke ekonomisine ek 64.7 milyar dolar katkı sağlayabileceğini gösteriyor.

“Genç nüfusa yönelik özel sektörün öncelik ve ihtiyaçlarına uygun olarak ilgili dijital becerilerin kazandırılması için özel sektör ve kamu sektörünün işbirliğiyle özel programlar tasarlanabilir” ifadelerinin yer aldığı rapor, Türkiye'nin dijital beceri noktasında da ciddi şekilde yol kat etmesi gerektiğini ortaya koyuyor.

genç yatırımcılar

Rapora göre, Türkiye'de 16-74 yaş aralığındaki bireylerin yalnızca yüzde 34'ünün temel düzeyde ya da üzerinde dijital becerileri var. Avrupa Birliği (AB) ortalaması ise yüzde 57.

"Dijitalleşme Yolunda Türkiye" raporunda görüşlerine yer verilen DTP ve Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı, daha sağlıklı ve güçlü bir Türkiye için, dijitalleşmenin olmazsa olmaz bir faktör olduğunu vurguladı.

Eczacıbaşı, söz konusu rapor ile Türkiye'nin, dijital dönüşüm fırsatını, adanmış ve seri bir planlama ile değerlendirmesinin önemine dikkat çekmek istediklerini belirtti.

265 Milyar Euro’luk Kayıp

Yayınlanan raporda, siber saldırıların neden olabileceği zararın boyutu ve olası tehditler üzerinde de duruldu.

Sigortacılar, siber risklerin ve siber sigortaya olan ilginin artışıyla, karşılaşabilecekleri kayıpları öngörmeye çalışıyorlar; ancak veri eksikliği bu araştırmalarda ciddi zorluklar yaratıyor.

Raporda, Avrupa’da siber saldırılar sonucu yılda 265 milyar Euro’luk kaybın yaşandığı belirtilirken, Türkiye'de dijital güvenlik politikasına sahip kurumların oranının yüzde 20 seviyelerinde olduğu ifade edildi.