Sicilya Adası'nda 2500 Yıllık 'Kutsal Havuz' Bulundu

Yeni araştırmalar, askeri liman olduğu düşünülen yerin aslında çok daha ilgi çekici bir şeye ev sahipliği yaptığını öne sürüyor.

Sicilya Adası'nda 2500 Yıllık 'Kutsal Havuz' Bulundu

Yeni bir araştırmaya göre eski ada kenti Motya'daki kazılar, eski Fenikelilerin dini amaçlarla ve yıldızların hareketlerini izlemek için kullandıkları büyük bir kutsal havuzu ortaya çıkardı.

Antiquity bilim dergisindeki yeni araştırma, batı Sicilya'daki eski ada şehri Motya'da "kothon" olarak bilinen yapay bir havzaya değiniyor. Roma Sapienza Üniversitesi'nden arkeolog Lorenzo Nigro liderliğindeki yeni makalenin yazarları, yapının başlangıçta inanıldığı gibi askeri bir liman olmadığını, "muhtemel astronomik işlevleri olan anıtsal bir tapınağın merkezindeki kutsal bir havuz" olduğunu söylüyor. Keşif, eski Fenike kültürüne ve bunların doğayla olan bağlantılarına yeni bir ışık tutuyor.

Kutsal Havuz'un Geçmişi

Sicilya Adası'nda 2500 Yıllık 'Kutsal Havuz' Bulundu

Kothon (Yunanca ve Latin yazarlar tarafından kullanılan bir terim) ilk olarak 1920'lerin başında ortaya çıkarıldı ve MÖ 550 ile 397 arasına dayanıyor. Arkeologlar haklı olarak bunun yapay bir liman olduğunu düşündüler. Kartaca'da da benzer bir yapı vardı ve askeri liman işlevi görüyordu. Yeni çalışma, 2500 yıllık yapının kutsal bir havuz olduğunu öne sürerek bu uzun süredir kabul gören yoruma meydan okuyor ve onu Akdeniz bölgesinde bulunan en büyük havuzlardan biri yapıyor.

2002 ve 2010 yılları arasında bölgede yapılan kazılar, Ba'al Tapınağı adlı büyük bir yapının keşfiyle sonuçlanmıştı. Fenike tanrısını onurlandıran tapınak, varsayılan kothon'un köşe hizaları boyunca devam ediyordu. Bir askeri limanda bulmayı bekleyebileceğiniz türden bir bina olmadığı için garip bir keşifti. Bu, ekibin 172 fit (52,5 metre) uzunluğunda ve 119 fit (36,25 metre) genişliğindeki havzayı boşaltmak ve kazmak zorunda olduğu yapıyı daha fazla araştırmak için on yıllık bir uğraşına yol açtı.

Kutsal Havuz'un Önemi

Sicilya Adası'nda 2500 Yıllık 'Kutsal Havuz' Bulundu

Daha da önemlisi, arkeologlar havuzun çevresinde Fenike tanrıçası Astarte'ye adanmış bir yapı ve “Kutsal Suların Tapınağı” adı verilmiş üçüncü bir ek tapınak keşfettiler. Tüm bu keşifler göz önünde bulundurulduğunda bu kanıtlar havuzun önemli bir dini kutsal alanın merkezi olduğunu gösteriyor. Tabii elbette hepsi bu değil. Havuzun bir haritası, onun yıldızlara göre hizalandığını ve gök hareketlerini izlemek için kullanıldığını gösteriyor.

Kothon'a dair gerçeklerin ortaya çıkarılması ve dini kompleksin karakterizasyonu, Pompey'in Fenike'yi fethettiği MÖ 2500'den MÖ 64'e kadar süren bir uygarlık olan eski Fenikeliler hakkındaki anlayışımızı daha da geliştiriyor.

YORUMLAR