Sinema Kanun Teklifi TBMM'de Kabul Edildi! İşte Yeni Kurallar

Sinema Kanun Teklifi TBMM'de Kabul Edildi

Film yapımcıları ile salon işletmecileri arasında yaşanan ‘patlamış mısır kampanyalı bilet satışı’ krizinin ardından gündeme getirilen sinema kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilerek yasalaştı. Peki, ne yasanın içeriğinde hangi maddeler yer alıyor? 

Sinema sektöründe büyük bir kaosa neden olan anlaşmazlığa çare olması beklenen “Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Söz konusu yasada hem film yapımcılarını hem de salon işletmecilerini ilgilendiren çok önemli düzenlemeler bulunuyor.

Reklam ve Fragman Sürelerine Kısıtlama

Buna göre, sinema filmi öncesinde gösterilen reklamların süresi 10 dakikayı geçmeyecek. Fragman gösterim süresi en az 3, en fazla 5 dakika olacak. Filmin gösterim arası ise 15 dakika ile sınırlı tutulacak.

İlk seans, öğrenci halk günü gibi gelenekselleşmiş indirimler ile okullara, meslek gruplarına, belirli yaşın üzerindeki kişilere yapılacak benzeri indirimler, işletmeciler ile filmin yapımcısı ve varsa dağıtımcısı arasında yapılacak sözleşmelerle belirlenebilecek; ancak sinema salonu işletmecileri, filmin yapımcısı ve varsa dağıtıcısı ile yapılacak sözleşme ile belirlenecek indirimli bilet fiyatlandırmaları hariç olmak üzere, sinema biletini içeren abonelik, promosyon, kampanya ve toplu satış faaliyetleri gerçekleştiremeyecek.

mısırlı bilet kampanya

Mısır-Bilet Kampanyasına Son

Sinema salon işletmecileri, sinema filmi bileti ile başka bir ürünün satışını aynı anda yapamayacak. Bilet ile mısır veya başka bir ürün birleştirilerek satılamayacak.

Yeni sinema kanunu, hangi filmlerin destekleneceğine karar vermek üzere Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek 3 üye ve bir bakanlık temsilcisinin de yer aldığı 8 kişilik kurullar oluşturulmasını öngörüyor.

Bununla birlikte ülke içinde üretilen veya ithal edilen sinema filmlerinin, ticari dolaşıma veya gösterime sunulmasından önce değerlendirilmesi ve sınıflandırılması yapılacak. Değerlendirme ve sınıflandırma sonucunda uygun bulunmayan filmler, ticari dolaşıma ve gösterime sunulamayacak.

Değerlendirme ve sınıflandırması yapılmamış olan sinema filmleri, festival, özel gösterim ve benzeri kültürel ve sanatsal etkinliklerde ancak “18+” yaş işaretiyle gösterilebilecek.

Kanun ile ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı, sinema alanındaki etkinlik, proje ve faaliyetleri destekleyebilecek, düzenleyebilecek, ödüller verebilecek. Uluslararası festivallere ve yarışmalara katılım ile bunlara ilişkin tanıtım faaliyetlerini destekleyebilecek.