Sosyal Medya Platformları Yasaklanabilir! İşte Dijital Hizmet Vergisi Kanunu

Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete üzerinde yayınlanan 7194 sayılı kanun ile birlikte dijital platformların yasaklanabilme ihtimali gündeme geldi. Yürürlüğe giren bu kanuna hep birlikte yakından göz atalım.

Dijital Hizmet Vergisi Kanunu Nedir?

7 Aralık 2019 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan Dijital Hizmetler Vergisi Kanunu, belirli koşullara uygun olan dijital sağlayıcılardan ek vergi alınmasını içeriyor. Burada vergi muafiyeti sağlanması için en önemli koşul ise şirketin dünya genelinde ya da ülkemizde elde ettiği hasılatın belirli bir seviyenin altında bulunması.

- "Türkiye’de elde edilen hasılatı 20 milyon Türk lirasından veya dünya genelinde elde edilen hasılatı 750 milyon avrodan veya muadili yabancı para karşılığı Türk lirasından az olanlar dijital hizmet vergisinden muaftır." - (Md. 4/1)

Bununla birlikte cumhurbaşkanı bu hadleri artırabilme ya da azaltabilme yetkisine de sahip.

- "Cumhurbaşkanı, birinci fıkrada yer alan hadleri verginin konusuna giren hizmet türlerine göre ayrı ayrı veya birlikte sıfıra kadar indirmeye veya üç katına kadar artırmaya yetkilidir." (Md. 4/4)

Söz konusu verginin oranı yüzde 7,5 olarak belirlenmişken cumhurbaşkanı bu oranı yüzde 1 oranına kadar indirebiliyor ya da yüzde 15 oranına kadar artırabiliyor.

- "Dijital hizmet vergisi oranı %7,5’tir." (Md. 5/3)

- "Cumhurbaşkanı, üçüncü fıkrada belirtilen oranı, hizmet türleri itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte %1’e kadar indirmeye, iki katına kadar artırmaya yetkilidir." (Md. 5/5)

Dijital Platformlara Yasak Gelebilir!

Söz konusu kanunun 'Vergi Güvenliği' alt başlığına geçtiğimizde bazı dikkat çekici ifadeler ile karşılaşıyoruz. Bu maddede yer alan ikinci fıkrada vergi yükümlülüklerini yerine getirmeyen şirketlerin yükümlülüklerini yerine getirene kadar erişim dışı bırakılabileceği belirtiliyor.

- "İlandan itibaren otuz gün içinde bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi hâlinde, dijital hizmet sağlayıcılarının sunmuş oldukları hizmetlere erişimin, bu yükümlülükler yerine getirilinceye kadar engellenmesine Hazine ve Maliye Bakanlığınca karar verilir ve bu karar erişim sağlayıcılarına bildirilmek üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna gönderilir. Engelleme kararlarının gereği bildirimden itibaren yirmi dört saat içinde erişim sağlayıcıları tarafından yerine getirilir." (Md. 7/2)

Hangi Şirketler Etkilenir?

Böyle bir durumda yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde Google, YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp, Spotify, Skype ve Dropbox gibi dünya çapında hizmet veren şirketler erişim dışı bırakılabilir.

YORUMLAR