Sosyal Medya Uygulamalarına İlgi Artarken Linkedin Kullanıcı Kaybediyor

TikTok, SanpChat, Facebook, Instagram, Twitter gibi sosyal medya uygulamalarının kullanım oranı beklenmedik şekilde artarken maalesef  Linkedin uygulaması için benzer bir artıştan söz etmek mümkün değil. 

Sosyal Medyaya İlgi Artıyor

Corona virüsü salgını tüm dünyada devam ederken insanların çoğu evlerinden dışarı çıkamıyor. Bu durum sosyal medyaya ilgiyi artırırken bir yandan da uygulamaların kullanıcı sayısı büyük oranda artıyor.

Evlerinde çalışmak zorunda olan kişiler çevirim içi konferans gerçekleştirebilecekleri uygulamalara yönelirken dünyadan haberler alabilmek için sosyal medya araçlarını kullanıyorlar.

TikTok, SnapChat, Facebook, Instagram, Twitter gibi sosyal medya uygulamalarının kullanım oranı beklenmedik şekilde artarken maalesef  Linkedin uygulaması için benzer bir artıştan söz etmek mümkün değil.

En Çok Kullanım Artışına Sahip Uygulama TikTok

Kullanımdaki artış oranı göz önüne alındığında TikTok uygulaması birinci sırada yer alıyor. Uygulama %47'lik bir kullanıcı büyümesine sahip.

TikTok uygulamasını %18'lik bir büyüme ile SnapChat uygulaması takip ediyor. Bu rakamlar göz önüne alındığında sosyal medya uygulamalarının şimdiye kadar yaşanan en büyük kullanıcı artışına sahip olduğu söylenebilir. Zaten yüksek kullanıcı sayısına sahip olan Facebook, Twitter ve Instagram uygulamalarında ise %15'lik bir artış söz konusu.

Bu uygulamaların yanı sıra Linkedin gibi dünya çapında işe alım uygulamalarında ise düşüş söz konusu. Linkedin'in, Corona virüsü salgınından bu yana %23 oranında kullanıcı kaybettiği söyleniyor.

YORUMLAR