Sosyal Medyada Türkçe Kullanımı Kamu Spotları Geliyor

sosyal medya ve türkçe

Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu temsilcileri, sosyal medyadaki kısaltmaların Türkçenin gelişiminin önünde engel olduğunu ifade ettiler.

Ulaştırma Bakanı Bakanlığının talimatıyla düzenlenen ve Haberleşme Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla yapılan toplantıda, sosyal medyanın kullanımına ilişkin detaylı bir rehber hazırlanması kararı alındı.

Toplantıda katılımcılar, özellikle çocuklarda ve gençlerde Türkçenin doğru kullanımının zorla öğretilemeyeceği, bunun için konunun yine sosyal medyanın kullanılarak konunun öneminin vurgulanması gerektiğine karar verdiler. Katılımcılar, sosyal medyaya içerik sağlayan her birimin Türkçe içerik üretmesi gerektiğinin önemi konusunda hemfikir oldular.

Toplantıda, sık kullanılan ancak Türkçe dil desteği vermeyen sosyal medya uygulama ve sitelerinin yöneticileriyle görüşme yapılması, Türk dilinin kullanımının artırılması için "kamu spotu" hazırlanarak sosyal medyada yayınlanması gerektiğinin de üzerinde önemle duruldu.

"İnternet ve Sosyal Medyada Türkçenin Kullanımının Artırılması" konulu toplantıya; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Galip Zerey, Haberleşme Genel Müdürü Ensar Kılıç, İnternet Geliştirme Kurulu Başkanı Tayfun Acarer ve Kurul üyeleri, Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaçalin ile Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu temsilcileri, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve işletmecilerden üst düzey yöneticiler katıldı.

 

YORUMLAR