TÜBİTAK, Sosyal Medya ve Boşanma İlişkisini Araştıracak

Tübitak sosyal medya boşanma

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, sosyal medyanın boşanmalar üzerindeki etkilerini araştırmak üzere harekete geçti.

TÜBİTAK, yapacağı araştırmayla birlikte artış gösteren boşanma davalarındaki boşanma sebeplerini derleyeceğini ve Türkiye’deki boşanma olaylarının sebebini ortaya çıkarmaya çalışacağını söyledi.

Sosyal medya boşanma

TÜBİTAK boşanma araştırmasıyla birlikte ayrılıkların, ekonomik, sosyal, kültürel, psikolojik nedenlerinin ve sonuçlarının tespit edileceğinin, araştırma sırasında evlilik beklentileri, evlenme biçimi, alışkanlıklar, cinsel yaşam, değerler çatışması, çocuk yetiştirme tutumları gibi eşler arasında çatışmaya neden olan faktörlerin belirleneceğinin altını çizdi.

Elde edilen sonuçları değerlendirecek olan kurum, araştırma sonucunda aile içi ilişkilerin ve evlilik birlikteliğinin güçlendirilmesini sağlamaya dönük çözüm önerileri ve modellerin geliştirileceğini aktardı. Araştırma sonucunda ortaya çıkarılacak projelerle birlikte boşanma arabuluculuğu, eşlerin ve çocukların şiddetten korunması, can ve mal güvenliğinin sağlanması gibi konulara el atılacağı söylenenler arasında yer aldı.

Özellikle kitle iletişim araçlarının ve sosyal medyanın, aile kurumu ve boşanma üzerindeki etkisinin araştırmanın ana konularından bir tanesi olduğuna dikkat çekilirken, araştırma sonucunda sosyal medyanın etkilerine karşı önerilerin ortaya koyulacağı kaydedildi.

Türkiye’deki boşanma sayılarıyla oldukça yüksek. Yapılan açıklamada bahsedilen veriler şöyle oldu: “İÇİŞLERİ Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre 2000’li yıllarda boşanma hem sayı hem de oran olarak artış gösterdi. 2001 yılında 91 bin 994 olan boşanma sayısı 2005 yılında 95 bin 895’e, 2010 yılında 118 bin 568’e, 2017 yılında ise 128 bin 411’e yükseldi. Aynı yıl içinde boşananların o yıl nüfusuna oranıyla bulunan kaba boşanma oranı ise 2001 yılında binde 1.4’ken, 2017 yılında binde 1.6’ya çıktı. EUROSTAT verilerine göre AB ülkelerinde kaba boşanma oranı binde 2.1 oldu. Türkiye’nin boşanma oranı AB ortalamasına yaklaştı.