TÜBİTAK Teknoloji Destekleri Artacak! Kimler Destek Alabilecek?

Türkiye bilimsel ve teknolojik araştırma kurumu destek vermek için teknoloji çalışmalarını seçti. Özellikle de ödemelerin fazlaca denetleneceği ifade edildi.

Türkiye bilimsel ve teknolojik araştırma kurumu yönetim kurulu tarafından alınan bir karar ile birlikte, büyük gelişmelerin başlangıcı yapıldı. Birçok kuruluş teknoloji alanında destek alabilecek. Hadi gelin detaylara birlikte göz atalım.

TÜBİTAK Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek usul ve esaslar doğrultusunda, teminat alınmaksızın, hibe ve/veya kredi olarak sermaye desteği ve ön ödeme gibi imkanlar sunulacak. Böylece teknoloji ve diğer teknik alanda çalışanlara destek sağlanması planlanıyor.

TÜBİTAK destekleri çoğunlukla teknoloji çalışmalarını kapsayacak

TÜBİTAK tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, Mali müşavirin yanıltıcı bilgi vermesinden dolayı kuruluşa yapılan haksız ve fazla ödemenin TÜBİTAK tarafından anlaşılması halinde, söz konusu desteğin geri alınması sürecinde mali müşavir kuruluşlarla birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olacak.

Türkiye’de son dönemlerde teknoloji alanında bazı girişimler mevcut. Ancak bunun yeterli olduğunu söylemek mümkün değil. Sadece bir kuruluşun vereceği destek eksik kalabilir. Özellikle de teknoloji ile ilgili yatırımların pahalı olması durumu daha zorlu hale getiriyor. TÜBİTAK ise bu masrafı belirli ölçüde azaltmak istiyor. Özellikle de genç teknoloji araştırmacıları.

Kuruluşlar (Türkiye’de yerleşik işletmeler ile ulusal ve uluslararası kurumlar, üniversiteler, araştırma kurumları ve fonları) tarafından sahte mali belge verilmesi ile haksız bir ödeme olduğu ortaya çıkarsa, TÜBİTAK tarafından ödemeler, kuruluştan Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da belirtilen gecikme zammı oranında faiz uygulanarak alınabilecek. Bu tür yanıltıcı bilgi vermesinden dolayı kuruluşa yapılan haksız ve fazla ödemenin TÜBİTAK tarafından anlaşılması halinde, söz konusu desteğin geri alınması sürecinde mali müşavir kuruluşlarla birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olması da kararlaştırıldı.

YORUMLAR