Türk Telekom, BTK'dan Yine Ceza Yedi

Türk Telekom BTK Ceza

Bir süre önce Türk Telekom’u incelemeye aldığını duyuran Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), yaptığı bir başka açıklamayla Türkiye’nin en büyük şirketlerinden Türk Telekom’a ceza kestiğini söyledi.

Bu yılın başında yetersiz çekim gücü sebebiyle başı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile derde giren Türk Telekom, kasım ayında da başka bir cezayla karşı karşıya kalmıştı. Telefon nakil işlemleri sırasında ücret alındığı gerekçesiyle gelen başvuruları değerlendiren kurum, yapılan incelemeler sonrasında 1 milyon 405 bin 645 lira idari para cezası ve Türk Telekom aboneliği devam eden 232 bin 648 aboneye vergiler hariç 494 bin 695 lira iade edilmesini kararlaştırmıştı.

Bir süre önce Türk Telekom’un frekansları ihlal ettiğini tespit eden BTK, şirket için yeni inceleme başlattığını belirttiği bir yazı yayınlamıştı. Yapılan incelemeler sonucunda ihlalin gerçekleştiğinin tespit edilmesinin ardından Türk Telekom’a ceza kesme kararı alan kurum, cezanın şirketin toplam satışı üzerinden on binde biri (yüzde 0.01) oranında uygulanacağını kaydetti. Yapılan açıklamanın tamamıysa hemen aşağıdaki gibi oldu:

“5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (l), (s) ve (y) bentlerine, Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinin 5’inci maddesinin dördüncü fıkrasına, Spektrum Yönetimi Yönetmeliğinin 7’nci maddesinin beşinci ve sekizinci fıkralarına, Telsiz İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 16’ncı maddesine, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliğinin 8, 41 ve 44’üncü maddeleri ile ilgili diğer mevzuata istinaden Kurumumuza yapmış olduğu bildirimlerde, 69 frekansı, kendisine tahsisli frekans bantgenişlikleri dışında farklı bantgenişliklerinde izinsiz olarak kullanmak suretiyle frekans ihlalinde bulunduğu tespit edilen Türk Telekomünikasyon AŞ hakkında, 15/02/2014 tarihli ve 28914 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliğinin 8’inci maddesinde yer alan “Aşağıda belirtilen hallerde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının aşağıda belirtilen oranına kadar idari para cezası uygulanır: a) İşletmecinin kendisine tahsisli frekanslar dışında frekans kullanması halinde işletmecinin bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde ikisine (%2) kadar idari para cezası uygulanır.” hükmü ve aynı Yönetmeliğin 41 ve 44’üncü maddeleri çerçevesinde 2013 yılı net satışlarının 7.237.240.886,52 TL nin on binde biri (%0.01) oranında idari para cezası uygulanması hususlarına karar verilmiştir."

YORUMLAR