Türkiye'de Ar-Ge Çalışmalarına Harcanan Para Belli Oldu

Türkiye Ar-Ge Desteği 2017

2017 yılında Türkiye’de yapılan araştırma geliştirme faaliyetlerine 10 milyar 710 milyon lira harcama yapıldığını aktaran TUİK, 2018 yılında başlangıç ödeneğinin 12 milyar 950 milyon lira olarak gerçekleştiğini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her sene yayınladığı ve Türkiye’deki ar-ge çalışmalarına dair rakamları verdiği “Merkezi Yönetim Bütçesinden Araştırma Geliştirme Faaliyetleri İçin Ayrılan Ödenek ve Harcamalar, 2018” bültenini yayımladı.

Merkezi yönetim bütçesi üzerinden yapılan hesaplarla ortaya çıkarılan Ar-Ge harcamaları, daha önceki yıla göre 2017 yılında yüzde 17,5 arttı ve 10 milyar 710 milyon lira seviyesine ulaştı. Böylece 2017 merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge faaliyetleri için gerçekleştirilen harcamaların Gayrisafi Yurtiçi Hâsıla içindeki oranı yüzde 0,34, merkezi yönetim bütçe harcamaları içindeki payı ise yüzde 1,4 oldu. Bütçe başlangıç ödenekleri dikkate alınarak yapıla n2018 yılı hesaplamalarındaysa merkezi bütçeden Ar-Ge çalışmalarına tahsis edilen başlangıç ödeneğinin 12 milyar 950 milyon lira olduğu belirtildi.

Ar-Ge çalışmalarını arttırmak ve destek olmak adına çeşitli vergi indirimleri ve istisnalarının yapıldığı hatırlatılarak, desteklerin 2017 yılında 2 milyar 871 milyon lira seviyesine ulaştığı dile getirildi. Özellikle üniversitelerin fonlarına destek olunduğu ve üniversitelerde yapılan çalışmaların desteklendiği aktarıldı. Merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge için ayrılan başlangıç ödenekleri sosyo-ekonomik hedeflere göre sınıflandırıldığında, 2018 yılı için en fazla ödeneğin yüzde 41,2 ile genel bilgi gelişimi için tahsis edildiği görüldü. Bunu yüzde 28,5 ile savunma, yüzde 7,7 ile endüstriyel üretim ve teknoloji, yüzde 5 ile eğitim, yüzde 4 ile ulaşım, telekomünikasyon ve diğer altyapılar takip etti.

YORUMLAR