Türkiye’de Koronavirüs Döneminde Kadına Şiddet Arttı

Sosyo Politik Saha Araştırması Merkezi, “COVID-19 Karantinasından Kadının Etkilenimi İle Kadın ve Çocuğa Yönelik Şiddete İlişkin Türkiye Araştırma Raporu” isimli bir araştırma yaptı.

Sosyo Politik Saha Araştırması Merkezi, “COVID-19 Karantinasından Kadının Etkilenimi İle Kadın ve Çocuğa Yönelik Şiddete İlişkin Türkiye Araştırma Raporu” isimli bir araştırma yaptı.

Araştırma, 3-8 Nisan 2020 tarihleri arasında İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya Muğla, Balıkesir, Mersin Adana, Samsun, Malatya, Diyarbakır, Van, Şanlıurfa, Batman ve Mardin’in de yer aldığı 28 şehirde yaşayan 1873 kadının katılımı ile gerçekleşti.

Koronavirüs Döneminde Kadına Şiddet Arttı

“Kadının Etkilenimi İle Kadın Ve Çocuğa Yönelik Şiddete İlişkin Türkiye Araştırma Raporu”nun sonuçlarına göre araştırmaya katılanların %23.7’si psikolojik şiddete, %10.3’ü ekonomik şiddete, %4.8’i dijital şiddete, %1.7’si fiziksel şiddete,  %1.4’ü cinsel şiddete, %1.1’i ısrarlı takibe uğradığını maruz kaldığını ifade etti. Katılımcıların %57’si ise bu şiddet biçimlerinden hiçbirine maruz kalmadıklarını belirtti.

“Karantina süreci öncesinde hane içerisinde herhangi bir şiddete maruz kaldınız mı?' sorusuna katılımcıların %84.8’i “Evet” yanıtı verirken %15.2’si “Hayır” yanıtı verdi.  

“Karantina sürecinde erkekler dâhil diğer aile bireyleriyle ev içi iş bölümü yapıldı mı?’ sorusuna katılımcıların %34.8’i “Evet”, %33.1’i “Kısmen”, %32.1’i ise “Hayır” yanıtını verdi.

“Karantina süreci içinde ev içi tartışma veya çatışmalar yaşadınız mı?” sorusuna katılımcıların %69.4’ü “Evet” yanıtı verirken %30.6’sı “Hayır” yanıtını verdi. Bu soruya “Evet” yanıtını verenlere ev içi tartışmaların karantina öncesinde mi yoksa şimdi mi daha yoğun olduğu sorusu soruldu. Bu soruya katılımcıların %52.6’sı “Öncesi ile aynı”, %39.5’i “şimdi daha yoğun” ve %7.9’u “Önce daha yoğundu” yanıtı verdi.

En çok tartışma yaratan öncelikli konunun ne olduğu soruldu.  Bu soruya katılımcıların %14,6’sı “Temizlik”, %10,6’sı “Maddi ihtiyaçlar/Para”, %8,8’i “Kişisel kaprisler”, %7,6’sı “Aile içi müdahalecilikler”, %7,2’si ise “Ev işi/Yemek” yanıtını verdi.

Evlerinde çocuk olduğunu belirten katılımcılara “Bu süreç içerisinde hanedeki çocuk herhangi bir şiddete maruz kaldı mı?” sorusu soruldu. Bu soruya katılımcıların %19.3’ü “Evet” yanıtı verirken %80.7’si “Hayır” yanıtı verdi.

“Kadına yönelik şiddet durumunda acil yardım ve ihbar hatlarından haberdar mısınız?” sorusuna katılımcıların %68.1’i “Evet” yanıtı verirken %31.9’u “Hayır” yanıtı verdi.  Acil yardım ve ihbar hatlarından haberdar olan %68.1’lik kesime “Evet ise başvurdunuz mu?” sorusu soruldu. Katılımcıların %98.5’i “Hayır” yanıtı verirken %1.5’i “Evet” yanıtı verdi.

Katılımcıların %63.5’i karantina sürecinde kendini evde güvende hissettiğini söyledi. Karantina sürecinde kendini evde kısmen güvende hissedenlerin oranı %30 iken güvende hissetmeyenlerin oranı %6.5 şeklindedir.

“Sizce karantina sürecinde ev içi şiddeti önlemek amacıyla ne tür tedbirler alınmalıdır? ” sorusuna katılımcıların %15.3’ü “Kadınlara destek grupları oluşturulmalı/ kadınların durumu takip edilmeli” yanıtı verdi. %13,7’si “6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun etkin bir şekilde uygulanmalı” yanıtını verdi. %12,3’ü “Şikayet ve başvuru mekanizmaları kolay erişimi sağlayacak biçimde dijital ortama göre düzenlenmeli” yanıtı verirken %11,9’u “Aile içi şiddet ve toplumsal cinsiyetçilik konuları online olarak dijital platformlarda ya da TV’lerde kimi bilgilendirmeler/uyarılar yapılmalı” yanıtını verdi. %11,9’u “Online (internet üzerinden) olarak hukuksal ve psikolojik destek sağlanmalı” yanıtını verirken %11,9’u “Üçüncü kişilerin ihbarları dikkate alınmalı, %11,8’i Sığınma evleri koronavirüs’e karşı uygun şartlarda olmalı” yanıtını verdi. %11,2’si “Kamu spotları düzenlenmeli” yanıtını verirken %0,1’i ise “Sosyo-ekonomik düzenlemeler yapılmalı” yanıtını verdi.

 

YORUMLAR