Türkiye'deki Teknoparklar İçin Önemli Bir Rapor Yayınlandı

Türkiye teknopark yatırım

Hacettepe Üniversitesi yarı zamanlı öğretim görevlisi ve Kalkınma Bakanlığı Planlama Uzmanı Dr. Mehmet Cansız, Türkiye’de faaliyet gösteren teknoparklara ve teknoparkta yatırım bekleyen girişimcilere dair değerlendirmelerini bir araya getirdiği "2023'e Doğru Türkiye'nin Teknoparkları" isimli bir rapor hazırladı.

"Türk girişimciler, Silikon Vadisi ve daha gelişmiş ekosistemlere göç ediyor. Türkiye'deki ekosistem daha da geliştirilmeli." sonucuna ulaşılan raporda, Türk girişimcilerin en büyük sıkıntılarının yatırım olduğunu söylenirken, bankaların daha garanti gördükleri girişimlere yatırım yaptıklarını ve yenilikçi projelerin destek bulmakta zorlandıkları belirtildi.

Ülkemizde faaliyet gösteren 55 teknoparkta yaklaşık 4 bin 475 yenilikçi firmanın bulunduğu bilgisine ulaşılırken, raporun hazırlanması için teknopark ya da teknokent olarak isimlendirilen alanlarda bulunan 1112 farklı şirketle görüşmeler yapıldı. Yapılan görüşmeler sonucunda teknoparkların üniversiteler bünyesinde kurulmasının en büyük sıkıntılardan bir tanesi olduğu dile getirilirken, "Türkiye'de teknoparkların hakim ortaklarının üniversiteler olması, yönetim kurullarında rektör ve akademisyenlerin ağırlıklı bir şekilde bulunması hatta bunun uzantısı olarak teknopark genel müdürlerinin akademisyenlerden seçilmesi göreli olarak üniversite alanının sorunlarını teknoparklara taşıyabilmekte. Bu durum ise gelenek sahibi üniversiteler dışındakilerde önemli sorunlara neden oluyor." ifadesine yer verildi.

Teknopark yönetimlerinin üniversite görevlilerinden oluşması sebebiyle sektöre yeteri kadar hakim olmadıkları raporda yer alan bir başka şikayet olarak dikkat çekerken, teknopark yönetimlerinin üniversite ve özel sektör arasında belirli oranlarla dağıtılması gerektiği belirtildi. Bununla birlikte raporda Türk girişimcilerin Silikon Vadisi gibi yurt dışındaki noktalara göç ettikleri aktarıldı ve "Girişimciler kendi ülkelerindeki ekosistemlerin eksiklikleri ve sınırlılıkları ya da gelişmiş ekosistemlerin ticarileşme ve diğer farklı avantajları nedeniyle daha gelişmiş bölgelere doğru hareket ediyor. Daha gelişmiş ekosistemlerin çekiciliği öne çıkıyor. Silikon Vadisi'ne göç eden Türk girişimcilerle yapılacak görüşmelerle ülkemizdeki ekosistem daha da geliştirilmeli." tespiti yapıldı.

Raporun sonunda Türkiye’deki girişimcilerin yeterli yatırım desteği alamamaları sebebiyle projelerini hayata geçiremedikleri, bunun için bankacılıktan ziyade yenilikçi projeleri destekleyecek farklı fon sistemlerinin kurulması fikri de yer aldı. Türkiye’nin girişimciler için yeni bir cennet olabileceğinin de söylendiği raporda, yapılacak kimi değişikliklerin ardından bölgedeki diğer ülkelerden Türkiye’ye girişimci çekilebileceği ve bunun yeni bir sektöre dönüşebileceği de söylenenler arasında yerini aldı.

YORUMLAR