Türkiye İklim Değişikliğiyle Mücadelede En Önemli Ülke Olacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum küresel iklim değişikliğiyle mücadelede Türkiye'nin kritik bir rol oynayacağını söyledi. 

Türkiye'nin iklim değişikliği ile mücadelesi 2022 yılında hız kazanacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin örnek ülkelerinden biri olacağına inanıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 2022 yılı bütçesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Toprak kaybını en az seviyeye düşürmek için Çölleşmeyle Mücadele Ulusal Strateji ve Eylem Planı'nı uygulamaya koyduklarını dile getiren Bakan Kurum, arazi tahribatını önlemek amacıyla 'Karar Destek Sistemini' hayata geçireceklerini ifade etti.

"Ulusal Arazi Örtüsü/Kullanımı Sınıflandırma ve İzleme Sistemi Projesi ile orman alanlarından doğal alanlara, tarım alanlarından sulak alanlarımıza kadar arazi kullanım değişimlerini aylık takip ediyoruz. Böylece tüm arazilerimizde olası bir tahribatı önlemeye yönelik gerekli tüm tedbirlerimizi de alıyoruz." dedi.

Bill Gates'in Türkiye'de Çiftlik Kuracağı İddia Edildi
İNTERNET

Bill Gates'in Türkiye'de Çiftlik Kuracağı İddia Edildi

Bill Gates, çevreyi korumaya yardımcı olmak için tarım arazilerini araştırıyor. Bunun son örneği ise Bill Gates Türkiye'de çiftlik kuracak iddiasıyla geldi.

Türkiye'nin iklim değişikliği ile mücadelesi

Sıfır Atık Proje sayesinde geri dönüşüm anlayışına katkı sunacaklarını aktaran Murat Kurum, alternatif ham maddelerin üretimine dair inovasyonlarla ilgili sıkı bir hazırlık sürecinde olduklarını belirtti.

Paris İklim Anlaşması'nın Meclis'ten geçmesinin de önemli olduğunu hatırlatan Bakan Kurum şunları söyledi:

"2015 yılında imzaladığımız Paris İklim Anlaşması'na 5 temel nedenden dolayı taraf olmamıştık. Ülke olarak tüm bu belirsizliklerin ve adaletsizliğin çözümü noktasında tüm taraflarla etkin ve yapıcı bir iklim diplomasisi yürüttük. Ülkemize karşı uygulanan bu adaletsizliğin çözümüne dair önemli ilerlemeler kaydettik.

Sonuç olarak ülkemizin çıkarlarını temel alan kazanımlarla, Paris Anlaşması'na taraf olduk. Ülke olarak, Paris İklim Anlaşması'nı, yeşil kalkınma hedefimize ulaşmak için önemli bir kilometre taşı olarak görüyoruz."

26. Taraflar Konferansı'nda (COP26) Türkiye'yi küresel iklim değişikliğiyle mücadelenin en önemli aktörü yapacakları sözünü verdiklerini ifade eden Kurum; sürdürülebilir, yeşil ekonomiyi ve yeşil teknolojileri destekleyen stratejik bir planlama sürecinin içerisine girdiklerini aktardı.

Bakanlık olarak "2053 net sıfır emisyon" hedefi için çalışıtıklarını da söyleyen Kurum, insan odaklı şehirleşmeye önem gösterdiklerini ifade etti. Millet bahçeleri ile şehirleri daha yeşil bir yer haline getirdiklerini aktaran Bakan, 2022'nin iklim değişikliğiyle mücadelede yeniliklerle dolu bir yıl olacağını söyledi.

Tuz Gölü Kuruyabilir Uyarısı Geldi

Uzmanların son çalışmasına göre Tuz Gölü 30 yıl içinde yok olabilir. Prof. Dr. Muazzez Çelik Karakaya tarafından yürütülen son araştırmaya göre Tuz Gölü yüzde 30'luk bir küçülme yaşadı.

Konya, Ankara ve Aksaray illerine komşu olan ve kapalı göl olma özelliği ile bilinen Tuz Gölü, yüzlerce kuşa ev sahipliği yapıyor. Türkiye’nin tuz ihtiyacının yarıdan fazlasını karşılayan göl, turizm açısında da bir hayli önemli.

1600 kilometrekare yüz ölçüme sahip olan gölün, iklim değişikliği ve bölgedeki bilinçsiz tarımsal sulama yüzünden küçüldüğü ifade edildi. 

YORUMLAR