Türkiye’nin Kurucu Anlaşmaları Dijital Ortama Aktarıldı

Türkiye’nin Kurucu Anlaşmaları Dijital Ortama Aktarıldı

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bugünkü sınırlarının çizilmesinde kritik öneme sahip olan Lozan, Montrö, Gümrü, Kars, Ankara gibi anlaşmalar, dijital ortamda vatandaşların erişimine açıldı.

Dışişleri Bakanlığı, çok önemli bir projeye imza atarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu anlaşma ve belgelerini dijital ortama aktardı. 

Dışişleri Bakanlığı Arşiv Binası'nda asılları muhafaza edilen Lozan, Montrö, Gümrü, Kars, Ankara gibi anlaşmalar, araştırmacıların hızlı, güvenli ve kolay erişimi için dijital elektronik veri tabanına aktarılarak, erişime sunuldu.

türkiye kurucu anlaşmalar

Vatandaşlar, Dışişleri Bakanlığının resmi internet sitesinde yer alan “Kütüphane” bölümündeki “Kurucu Anlaşmalar” başlığını ziyaret ederek, söz konusu belgeleri görebiliyor.

Türk diplomatik arşivindeki belgelerin tarihi 1919 yılına dayanıyor. Söz konusu tarihten itibaren milli mücadele dönemine ait yazışmalar ve anlaşmaların asılları, Dışişleri Bakanlığı Arşiv Binasında tutuluyor. Belgeler, nem ve ısı oranı sürekli kontrol altında tutulan 32 ayrı depoda muhafaza edilirken, buraya sadece yetkili perfornelin açabildiği şifreli kapılarla girilebiliyor.

Bakanlığın dijital arşivine aktarılan anlaşma, sözleşme ve haritalar şu şekilde:

 • Lozan Anlaşması
 • Montrö Sözleşmesi
 • Gümrü Anlaşması (Osmanlıca)
 • Gümrü Anlaşması (Fransızca)
 • 1921 Ankara Anlaşması
 • 1921 Kars Anlaşması
 • 1921 Moskova Anlaşması (Fransızca)
 • 1921 Moskova Anlaşması (Rusça)
 • 1926 Ankara Anlaşması – Anlaşma Metni
 • 1926 Ankara Anlaşması – İngiltere’nin Onay Metni
 • Türkiye ile İran Arasında Hudut Hattının Tashihine Müteallik Anlaşma (27 Mayıs 1937, Tahran)- Fransızca Protokol
 • Türkiye ile İran Arasında Hudut Hattının Tashihine Müteallik Anlaşma (27 Mayıs 1937,Tahran)-Fransızca
 • Türkiye ile İran Arasında Hudut Hattının Tayinine Dair İtilafname (23 Ocak 1932, Tahran)- Fransızca Protokol
 • Türkiye ile İran Arasında Hudut Hattının Tayinine Dair İtilafname (23 Ocak 1932, Tahran)- Türkçe ve Fransızca matbu
 • Türkiye ile İran Arasında Hudut Hattının Tayinine Dair İtilafname (23 Ocak 1932,Tahran)- Fransızca, Orjinal imzalı
 • Türkiye ile Suriye Arasında Arazi Mesailinin Kati Surette Hallini Mutazammın Anlaşma (23 Haziran 1939, Ankara)-Fransızca orjinal
 • Türkiye ile Suriye Arasında Arazi Mesailinin Kati Surette Hallini Mutazammın Anlaşma (23 Haziran 1939, Ankara)-Türkçe ve Fransızca matbu

Dışişleri Bakanlığının dijital arşivine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)