Türkiye Uzay Ajansı Resmiyet Kazandı! İşte Ajansın Görevleri

Türkiye Uzay Ajansı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, Türkiye Uzay Ajansının kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Kararnamede belirtilen sınırlar içerisinde özer bir kurum olarak çalışacak olan Türkiye Uzay Ajansı, idari ve mali özerkliğiyle birlikte özel bütçeye sahip olacak. Cumhurbaşkanlığınca belirlenen Milli Uzay Programı çerçevesinde geliştirmeler yapması planlanan ajansın, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı olacak. Ajans, uzay ve havacılık bilimi ve teknolojilerine yönelik orta ve uzun vadeli amaçları, temel ilke ve yaklaşımları, hedef ve öncelikleri, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını da içeren stratejik planlar hazırlayacak.

Türkiye Uzay Ajansı, rekabetçi uzay ve havacılık sanayinin geliştirilmesi, toplum refahının artırılması ve milli menfaatler doğrultusunda yeni teknolojilerin geliştirilmesi adına çalışmalar yürütecek. uzay ve havacılık teknolojilerinin yaygınlaştırılarak, bilimsel ve teknolojik altyapıların ve insan kaynaklarının geliştirilmesi üzerine yoğunlaşacak. Ajans, uzaya bağımsız erişim imkanı sağlayacak tesis ve teknolojilerin kazanılması, uzay ve havacılık bilimi ve teknolojileri alanındaki uzmanlık ile bilgi birikiminden milli sanayinin diğer sektörlerinin de yararlanabilmesi için gerekli çalışmaları yapacak.

Türkiye’nin uzaya yönelik hak ve menfaatlerinin korunması için uluslararası kurumlarla iletişime geçme, gerekli üyeliklerde ve başvurularda bulunma hakkı bulunan ajansın, ulusal kapsamda ve Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) nezdinde yürütülen spektrum ve yörünge tahsis ve koordinasyon faaliyetleri ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yürütülen görevler hariç olmak üzere uzay araçları ve uzay yer sistemlerine ilişkin ulusal egemenlik kapsamındaki hakların kullanımına karar vermeye yetkili olacak Ajans, bu hakların yönetimi ve kullandırılmasına yönelik usul ve esasları belirleyerek, bu haklarla ilgili ulusal yükümlülüklerin gereklerini yerine getirecek.

Uzaya ilgiyi artıracak

Türkiye Uzay Ajansı, uzay ve hava araçları ile uzay yer sistemleri alanında her türlü tasarım, analiz, üretim, test, operasyon ve entegrasyon faaliyetlerini düzenleyip, izleyerek ve gerektiğinde bu hususlarda yetkilendirme yaparak gerekli süreçleri yürütecek.

Ajans teknik konuların yanı sıra ülkedeki gençlerin uzay ve havacılık konusunda ilgilerini çekmek adına çalışmalar da yürütecek. Ajans bu amaçla faaliyet alanlarında kamuoyuna ulaşmak için gerekli yayınları yaparak, her türlü iletişim ortamında içerik hazırlayıp sunarak etkinlikler gerçekleştirecek ve bu amaca yönelik faaliyetleri destekleyecek.