Türkiye'nin Yapay Zeka Stratejisi Resmi Gazete'de Yayımlandı

Türkiye'nin Yapay Zeka Stratejisinin hedefleri belirlendi. 2021-2025 yılları kapsayan strateji için özel kurul oluşturulacak.

2021-2025 yılları arasında geçerli olacak Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'ne ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de paylaşıldı. Türkiye'nin Yapay Zeka Stratejisi resmen başlıyor.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan strateji, yapay zeka alanındaki yatırımları ve projeleri ele aldı.

11'inci Kalkınma Planı ile devreye sokulan yeni yol haritası, "Dijital Türkiye" ve "Milli Teknoloji Hamlesi" vizyonlarından beslenerek oluşturuldu. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin başlattığı dijital Türkiye hamlesi; toplumsal, ekonomik ve kamusal faaliyetlerinde, dijital teknoloji, ürün ve hizmetleri kullanarak sağladığı üretkenlik artışını hedefliyor.

Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'nin ön açıklaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazıldı. Yapay zeka ve robotiğe gömülü sistemlerin üretim süreçleri, meslekler, gündelik yaşam ve kurumsal yapılar üzerindeki köklü dönüştürücü etkisine değinen Cumhurbaşkanı, insanoğlunun yeni bir eşikte olduğunu aktardı.

Samsung'un Yeni Exynos Çipini Yapay Zeka Tasarlayacak
MOBİL

Samsung'un Yeni Exynos Çipini Yapay Zeka Tasarlayacak

Samsung yeni Exynos'ta yapay zekadan yardım alıyor. Güney Koreli teknoloji devi, akıllı telefonlarda yer alacak bir sonraki Exynos yonga setini tasarlamak için yapay zeka algoritmasını kullanıyor olabilir.

"Uygulama alanı giderek artan yapay zeka teknolojilerinin, küresel ekonomik yapı üzerinde internet devriminden daha büyük bir etki yaratması beklenmektedir. Ülkemiz adına yapay zeka alanında yeni bir atılım yapmanın zamanının geldiğine inanıyoruz.

Yapay zeka sistemlerinin ortak değerlerimize uygun olarak geliştirilmesini ve işletilmesini de kapsayan bir anlayışla tasarlanması suretiyle köklü medeniyet tecrübemizle harmanlanmış yeni bir tekno ekonomik atılım yaparak, topyekun insanlığa değer katma imkanımız var."

Türkiye'nin Yapay Zeka Stratejisinin hedefleri belirlendi

Ulusal Yapay Zeka Stratejisi 6 temel hedef üzerine odaklanıyor: "yapay zeka uzmanı yetiştirmek ve alanda istihdamı artırmak", "araştırma, girişimcilik ve yenilikçiliği desteklemek", "kaliteli veriye ve teknik altyapıya erişim", "sosyoekonomik uyumu hızlandıracak düzenlemeler yapmak", "uluslararası iş birliklerini güçlendirmek", "yapısal ve iş gücü dönüşümünü hızlandırmak".

Resmi Gazete'deki açıklamaya göre, dijital teknolojinin GSYİH'ye katkısı yüzde 5'e yükseltilecek. İstihdam en az 50 bin kişiye çıkarılacak. Merkezi ve yerel yönetim kamu kurum ve kuruluşlarında yapay zeka alanındaki istihdam en az 1000 kişi olacak. Lisansüstü düzeyde mezun sayısı en az 10 bin kişiye ulaşacak. Yerel ekosistemin geliştirdiği uygulamaların kamu alımlarında önceliklendirilerek ticarileştirilmesi desteklenecek.

Uluslararası kuruluşların güvenilir ve sorumlu yapay zekayla sınır ötesi veri paylaşımı alanındaki düzenleme çalışmalarına ve standartlaşma süreçlerine aktif olarak katkı verilecek. Uluslararası yapay zeka endekslerinde Türkiye ilk 20 ülke arasında yer alacak.

"Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Yönlendirme Kurulu" sayesinde stratejinin takibi, süreçlerin yönetilmesi daha kolay hale getirilecek. Kurula önerilerde bulunması için ilgili özel sektör, akademi ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin dahil edileceği "Yapay Zeka Ekosistemi Danışma Grubu" da oluşturulacak.

YORUMLAR