Türkiye'ye Karşı Yapılan Siber Saldırıları 'Yerli İDN' Önleyecek!

Turkcell İzmir Veri Merkezi

BTK tarafından siber saldırılara karşı yerli ve milli "İnternet Değişim Noktası (İDN)" kurulması ve veri merkezi sektörünün geliştirilmesine imkan veren düzenleyici çerçevenin oluşturulması hedefleniyor.

AA muhabirinin, BTK'nin 2019-2023 Stratejik Planı'ndan yaptığı derlemeye göre, elektronik haberleşme altyapısının ve sunulan hizmetlerin güvenliğinin sağlanması amacıyla 2008'den bu yana şebeke ve bilgi güvenliği düzenlemeleri yapılıyor.

Yapılan düzenlemeler, hem elektronik haberleşme sektöründeki işletmecilerin altyapıları hem de haberleşme hizmetlerinin kullanıcısı olan bankacılık, sağlık, finans, enerji gibi diğer kritik sektörlerde güvenliğin sağlanmasına önemli katkı sağladı.

Türkiye Siber Güvenlik Uzmanı İhtiyacı 1

Veriler Türkiye'de Kalacak!

Türkiye'de üretilen verinin yine ülkede barındırılması hedefine ulaşılması açısından veri merkezleri kritik rol oynamakta. Bu amaçla özellikle siber saldırılara karşı kaynağı ve hedefi yurtiçi olan veri trafiğinin ve yurtiçinde üretilen verinin yurtiçinde tutulması amacıyla yerli ve milli İDN kurulması amaçlanırken, veri merkezi sektörünün geliştirilmesine imkan veren düzenleyici çerçeve oluşturulması hedefleniyor.

Yurt içinde kurulu İDN'lerin olmaması durumunda, kaynağı ve hedefi yurt içinde bulunan trafiğin, yurt dışındaki bir İDN üzerinden veya yurt dışından transit olarak dolaştırılması gerekmekte. Yurt içinde kurulu İDN'lerin olmaması durumunda, siber güvenliğin sağlanması, ağ performansı ve hizmet kalitesi gibi hususlarda sorunlar yaşanabilmekte.

Bilgi güvenliği ve siber güvenlik alanında BTK bünyesinde faaliyet gösteren USOM ile Sektörel SOME'ler, Kurumsal SOME'ler, kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, araştırma kurumları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon artırılacak. Çeşitli siber güvenlik yarışmaları düzenlenerek, bu alana ilgi duyan yetenekli gençlerin saptanması ve istihdam ihtiyacına göre uzman kaynağının değerlendirilmesi sağlanacak.

Sizler tamamiyle yerli ve milli olan İDN hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz!