Türkiye'nin İnternet Kullanım Alışkanlıkları Araştırıldı, İşte Sonuçlar!

Türkiye'nin İnternet Kullanım Alışkanlıkları Araştırıldı, İşte Sonuçlar!

Türk Telekom ile Ipsos KMG isimli araştırma şirketi birlikteliği sonucunda gerçekleştirilen Türkiye'nin internet kullanım alışkanlığı başlıklı araştırmanın sonuçları açıklandı. 38 ilde ve her bir kişi ile yüz yüze gerçekleştirilen araştırma birçok konuda önemli bilgiler sunuyor.

Araştırma sonuçlarında elde edilen ilk veriler, Türkiye'de bulunan 19.1 milyon hanenin yarısından fazlasında yani %52'sinde bilgisayar; %41'inde de internet bağlantısı bulunuyor. Bu sonuçlar toplam 9.9 milyon evde bilgisayar bulunduğun gösterirken, bu bilgisayarın %34.6'sı masaüstü %20.6'sı ise dizüstü türünde. İnsanlar interneti evlerinden kullanmayı tercih ederlerken internet kafeler ve bu kafelerdeki bilgisayarların kullanılmasına yönelik kayda değer oradan ilgi kaybı mevcut. İnternet kafelerin kullanılması gittikçe azalıyor. Bununla birlikte en çok ADLS bağlanma tipi tercih ediliyor.

Türkiye'deki internet kullanıcılarının %31'inin ADSL kullandığı tespit edilen bu araştırmaya göre geri kalan oranladaki kullanım tercihlerini 3G modem, kablonet (uydunet) ve fiber bağlantı türleri oluşturuyor.

Türkiye'deki internet kullanıcılarının %60.9'u erkek iken %39.1'i kadın.

Kullanıcıların internet üzerinde en çok yapmayı tercih ettikleri eylemler ise sırasıyla internette gezmek (%87), Facebook'a girmek (%82), e-posta iletişimi (%76) ve yazılı sohbet etme - anlık iletişim yazılımlarını kullanma (%71).

YORUMLAR