UBER Davası için Hazırlanan Bilirkişi Raporu Açıklandı

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası ile Birleşik Taksiciler Derneği, 31 Mayıs'ta UBER XL faaliyetlerini ülkemizde sonlandıran UBER’e, haksız rekabetin tespiti ve erişimin engellemesi için dava açmıştı. Dava ile ilgili olarak istenen bilirkişi raporu, İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne gönderildi.

Bilirkişi raporunda UBER'in faturalarının KDV içerdiği ve vergi dairesine ödeme yaptığı, yani vergi kaybının oluşmadığı tespit edildi. Ancak buna rağmen raporda, UBER'in haksız rekabet yaptığı yer aldı. Raporda "Uber'in özellikle Uber XL D2 operatörleri bakımından ve fiili uygulama açısından ele alındığında, bunlar için müşteri bulma için olmazsa olmaz nitelik taşıdığı, dolayısıyla uygulamanın salt bilgi teknolojileri hizmeti olarak nitelendirilemeyeceği, taşımacılık ile bilgi teknolojileri hizmeti kombinasyonu bağlamında taşımacılık sektörü içinde de değerlendirilebileceği, sektör bilirkişisinin de değindiği üzere D2 operatörlerinin taksicilik hizmeti gibi kullanıldığı, bunun ise açıkça yetki belgesini, amacı dışında kullanma ve başkasını faaliyetlerinden yararlandırma şeklinde ilgili düzenlemelere aykırılık teşkil ettiği, bunun da TK M. 55/1-e anlamında iş şartlarına uymamak şeklinde haksız rekabet oluşturacağı" ifadeleri yer aldı.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ise rapor ile ilgili olarak UBER'in haksız rekabet yaptığının tespit edildiğini söyledi. İstanbul dahilinde yaklaşık 50 bin şoförün çalıştığını belirten Aksu, taksicilik sektöründen 250 bin kişinin hayatını geçindirdiğini belirtirken sözlerine hem sektörü temizleyeceklerini hem de haklarını korumaya devam edeceklerini belirterek devam etti.

Davacı olarak Birleşik Taksiciler Derneği, İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası vekilleri ve davalı olarak Uber Turkey Yaz. Limited ve Uber Int. Holding BV, Uber B.V., Uber Technologies Inc. şirketlerinin yer aldığı dava, 16 Ekim’de görülecek.