Uzmanlar, Çocuklardaki Teknoloji Bağımlılığına Dikkat Çekiyor

Uzmanlar, Çocuklardaki Teknoloji Bağımlılığına Dikkat Çekiyor

Teknolojinin ilerlemesi ve yaygınlaşması gündelik yaşamı oldukça kolaylaştırsa da teknolojinin çocuk gelişimine olan etkisi önemli bir tartışma konusu. Uzmanlar, internete erişimin 2 yaşına kadar düştüğünü ve sürekli bilgisayar başında vakit geçiren çocukların okul performanslarının düştüğünü söylüyor.

Çocuğu teknolojik aletlerle tanıştırma, bu aletlerin kullanımına hangi yaşta ve ne ölçüde izin verileceği, kullanımın nasıl sınırlanacağı sadece anne babaların zihninde değil, uzmanlar arasında da her zaman net ve kesin sonuçlara varmanın zor olduğu bir konu haline geldi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın, "Türkiye’de Çocuklara Yönelik Koruyucu ve Önleyici Politikaları Değerlendirme Çalıştayı"nın raporunda, internete erişimin 2 yaşına kadar düştüğü vurgulanırken, ebeveynlerin ihmal, istismar içerikli sosyal medya çalışmalarına önlem alması gerektiği belirtiliyor.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişim Programı Öğretim Görevlisi Betül Özkul Cura yayınlanan raporla ilgili çok önemli değerlendirmelerde bulundu. Cura, ailelerin, çocuklarının internette ne yaptıkları hususunda pek az bilgi edinebildiğini söyleyerek, "Aileler, çocuklarının internette ne yaptıkları hususunda pek az bilgi edinebiliyor. Sanal dünya çocukların yaşamlarını gerçek hayat kadar güçlü bir şekilde etkileyebiliyor. Bu etkilerden dolayı çeşitli baskılara maruz kalabilirler. Şiddet, tüketicilik gibi olumsuz etkileri, internet görünür kılıyor" dedi.

Ebeveynlerin meşguliyetleri ve çocuk ile zaman geçirme sıklığının çok önemli olduğunu vurgulayan Cura, çocukların gelişimini destekleyen, eğlence, eğitim ve toplumsallaşma gibi olumlu özellikler üzerine yeni çalışmalar yapılmasını önerdi.

Cura, televizyon ve internet karşısında sıkça vakit geçiren çocukların, okulda daha başarısız olduklarını ifade ederken, "Televizyon ve internet karşısında daha fazla zaman geçiren çocukların okulda daha düşük performans gösterdikleri belirlendi. Öte yandan, elektronik ve basılı medyayı daha özenli kullanan ailelerin çocuklarının okulda daha başarılı olduklarını gösteren sonuçlar var" dedi.

Anne-baba teknolojik aletleri vermeden önce, bunun kime ve hangi amaca hizmet ettiğini iyi tespit etmeli diyen Cura, ebeveyinlerin bu doğrultuda teknolojik aletlerin kullanımına uygun sınırlama getirmeleri gerektiğini söyledi.

YORUMLAR