Veri İhlali Sonrası PTT'ye Ait Pek Çok Kişisel Veri Çalındı

PTT sistemleri üzerinde yaşanan bir veri ihlali, pek çok PTT çalışanının verilerinin çalınmasına neden oldu. İşte konuya dair tüm detaylar!

Veri İhlali Sonrası PTT'ye Ait Pek Çok Kişisel Veri Çalındı

PTT'de geçtiğimiz günlerde önemli bir veri ihlali gerçekleşti. PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı'na kötü niyetli kişiler tarafından zararlı yazılımlar üzerinden yapılan erişim sayesinde PTT çalışanlarının pek çok kimlik bilgisine ve veri tabanı yedeklerine erişim sağlandı.

PTT ve KVKK'nın duyurduğu bu veri ihlali büyük çoğunlukla PTT çalışanlarının kişisel verilerini içeriyor. Anne kızlık soyadı, cilt seri no gibi önemli kimlik verilerinin bulunduğu ihlalde ayrıca 3.2 GB boyutunda bir veri tabanı yedeğinin de ele geçirildiği ve PTT sitesine dair pek çok dosyanın da kaybedildiği bildiriliyor.

Veri İhlali Sonrası PTT'ye Ait Pek Çok Kişisel Veri Çalındı

İhlalden 38 Bin Kayıt Etkilendi

İhlal 29 ve 30 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilirdi ve 30 Ağustos tarihinde tespit edildi. Şu anda yaklaşık 38 bin kayıtın ihlalden etkilendiği tahmin ediliyor. KVKK'nın konuyla ilgili yapmış olduğu açıklama ise şu şekilde:

"Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Biriktirme ve Yardım Sandığı tarafından Kurula iletilen veri ihlal bildiriminde özetle;

  • Zararlı yazılımlar vasıtasıyla üyelerin bilgilerinin bulunduğu sisteme yetkisiz erişim sağlandığı,
  • Yetkisiz kişiler tarafından, anne kızlık soyadı, cilt seri no gibi PTT çalışanlarının kişisel verilerinin, 3.2 gb veri tabanı yedeğinin ve sitenin tüm dosyalarının ele geçirildiğinin iddia edildiği,
  • İhlalin 29.08.2022 ile 30.08.2022 tarihleri arasında gerçekleştiği ve 30.08.2022 tarihinde tespit edildiği,
  • İhlalden etkilenen kişisel verilerin kimlik ve üyelik işlemlerine ait bilgiler olduğu,
  • İhlalden yaklaşık 38.000 kaydın etkilendiği,
  • İhlal ile ilgili çalışmaların devam etmekte olduğu

bilgilerine yer verilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 01.09.2022 tarih ve 2022/891 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlali bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

YORUMLAR