Yapay Zeka, Beethoven'ın Yarım Kalan Senfonisini Tamamlayacak

Bilim insanları Beethoven'ın Onuncu Senfonisini bitirmek için yapay zeka oluşturdu.

Yapay zeka Beethoven'ın 10. Senfoni'sini bitirecek. Beethoven'ın bitirilemeyen meşhur eseri yapay zeka tarafından tamamlanabilir mi?

Beethoven'ın öldüğünde aklında ne olduğunu ve yarım kalan işleriyle ilgili planlarını kimse bilmiyor. Çok fazla spekülasyon yapıldı, ancak ölü bir müzisyenin beynini anlamak zor. Fakat stilini anlamak için tüm çalışmalarını bir yapay zekaya öğretebilirsiniz.

Müzik tarihçileri, besteciler ve bilgisayar bilimcileri, Ludwig von Beethoven'ın bitmemiş 10. Senfonisinin "bitmiş bir versiyonunu" üretmek için iş birliği yaptı: Parçanın ilk halka açık performansının 9 Ekim'de yapılması planlanıyor.

Yapay Zeka, Koronavirüs Benzeri Salgınları Önceden Tespit Edecek
Bilim

Yapay Zeka, Koronavirüs Benzeri Salgınları Önceden Tespit Edecek

Yapay zeka, koronavirüs benzeri salgınlar için önceden tespit yapacak. İngiltere'de yer alan Glasgow Üniversitesinden bir araştırma ekibi, hangi hayvan hastalıklarının insanlara geçerek yeni bir salgına yol açabileceğini önceden belirlemek için yapay zekaya dayanan bir sistem geliştirdi.

Yapay zeka Beethoven'ın 10. Senfoni'sini bitirecek

Beethoven'ın 10. Senfoni'yi yazmayı amaçladığı yaygın olarak bilinir, ancak çalışmaya henüz başlamamışken öldü. Ne yazmış olabileceğine dair tartışmalar günümüze kadar devam ediyor. Şimdiye kadar 10. Senfoni, sadece yarım kalan notalarla biliniyordu.

Barry Cooper adlı bir müzikolog, 10. Senfoni'nin ilk bölümünü 1980'lerin sonlarında bir araya getirdi, ancak yeni proje daha da ileri gidiyor ve yapay zeka araçlarını kullanarak ikinci, üçüncü ve dördüncü bölümleri tamamlamaya çalışıyor.

Yeni projenin tartışmaları alevlendirmesi garanti gibi görünüyor. Çünkü Cooper'ı eleştiren müzikolog Robert Winter bir zamanlar şuınu yazmıştı: “Cooper'ın çalışması, Beethoven tarafından belirlenen bir standartla karşılaştırılmalıdır. Bu boşluğun aydınlatıcı olmaktan çok yanıltıcı kılacak kadar büyük olduğunu düşünüyorum."

İnsan tarafından tamamlanmış bir çaba bile bu kadar tartışmalı olmuşsa yapay zeka projesinin daha fazla tartışmaya yol açacağını düşünebiliriz.

Uzun zaman önce ölmüş bestecilerin tarzında müzik yazabilen yapay zekalar oluşturmak için daha önce birtakım çabalar olmuştu. Önceki büyük çaba olan DeepBach, bu kadar karmaşık bir zorluğun üstesinden gelmemişti. DeepBach tarafından oluşturulan ve beğenilmeyen sesin bir bölümü şöyleydi:

Makine öğrenimi, bireysel yorumlamadan sıyrılıp görevi bir algoritmaya devredebileceğimize dair umut verici bir beklenti sunuyor. Beethoven'ın eserlerini programlı bir şekilde en küçük ayrıntı seviyelerinde değerlendirme fikri, yeterince gelişmiş bir yapay zekanın bir gün Beethoven'ınkinden ayırt edilemeyen orijinal bir müzik parçası yazabileceğini öne sürüyor.

Bir sanatçı veya besteci, çalışmaları hakkında eğitilmiş bir yapay zeka asistanına sahip olsaydı ne olurdu? Böyle bir araç sayesinde sanatçıların henüz yapılmamış bir eserle ölebileceklerinden korkmalarına gerek kalmayacak.

YORUMLAR