Türkiye'de 2 Yeni Bakteri Türü Keşfedildi: İşte İsimleri!

Ülkemizde iki yeni bakteri türü tespit edildi. Türk bilim insanları tarafından tespit edilen yeni bakterilerin isimleri de açıklandı. İşte bütün ayrıntılar!

İki yeni bakteri türü keşfedildi. Erciyes Üniversitesinde yapılan bir araştırma sonucunda keşfedilen yeni bakterilerin isimleri de belli oldu. Ülkemizde keşfedilen bakterilere ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

İki Yeni Bakteri Türünün İsmi Belli Oldu

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Su Ürünleri ve Hastalıkları Anabilim Dalı Araş. Gör. Dr. İzzet B. Satıcıoğlu’nun yürütücülüğünü yaptığı ve ERÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü(BAP) tarafından desteklenen proje kapsamında yeni bakteriler tespit edildi. Keşfedilen yeni bakterilerin isimleri de belli oldu. Tespit edilen bakterilere Latincede Türk anlamına gelen “turcicum” ve Kayseri ilinin ismi “kayseriense” isimleri verildi.

Araştırmaya Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Soner Altun ve Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Duman, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Şahin ve Dr. Öğr. Üyesi Hilal Ay da katıldı. Yapılan çalışma, Systematic and Applied Microbiology isimli dergide bir aydan daha kısa sürede kabul edildi.

Erciyes Üniversitesi web sitesi üzerinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ayrıntılı fenotipik, kemotaksonomik ve genom analizleri ile Kayseri ve Muğla ili sınırları dâhilinde gökkuşağı alabalığından izole edilen iki yeni Flavobacterium türü Flavobacterium turcicum ve Flavobacterium kayseriense olarak isimlendirilmiştir."

"Yapılan ileri düzey moleküler analizlerle, keşfedilen bakterilerin genomunda tetrasiklin, florokinolon ve kloramfenikol grubu antimikrobiyallere karşı direnci kodlayan genlerin bulunduğu ve ayrıca balıklarda enfeksiyona sebep olan üç farklı virülens geni bulundu."

"Yapılan diğer genomik analizlerle etkenin insanlarda enfeksiyona neden olma potansiyelinin yüzde 22 oranında olduğu tespit edildi. İsimlendirilen bakteriler taksonomi alanındaki en üst düzey dergi olan 'Systematic and Applied Microbiology' dergisinde 1 aydan kısa sürede kabul aldı."

Veteriner Fakültesi Su Ürünleri ve Hastalıkları Anabilim Dalı Araş. Gör. Dr. İzzet B. Satıcıoğlu’nun araştırmacı olarak yer aldığı proje kapsamında 5 farklı bakteri türü de keşfedildi. Bu bakterilerin identifikasyonu ve isimlendirmesi yapıldı. Proje ekibi tarafından çalışmaları devam etmekte olan ve henüz isimlendirilmesi yapılmamış farklı bakteri türleri de bulunuyor. Şu anda diğer yeni bakteri türlerinin polifazik yaklaşım ile identifikasyonu ve isimlendirme çalışmaları da devam edilmektedir.

Karanlıkta Parlayan Köpek Balıkları Keşfedildi!
Bilim

Karanlıkta Parlayan Köpek Balıkları Keşfedildi!

Yeni Zelanda açıklarında keşfedilen karanlıkta parlayan köpek balıkları, bilim insanlarının birbirinden çeşitli savları ileri sürmesini sağladı.

YORUMLAR