Yeni Kararnameyle Polis, İnternet Abone Bilgilerine Hemen Ulaşacak

Yeni Kararnameyle Polis, İnternet Abone Bilgilerine Hemen Ulaşacak

Resmi gazetede yayınlanan 680 nolu Kanun Hükmünde Kararname ile Polis, sanal ortamda işlenen suçlarda, yetkili Cumhuriyet başsavcılığının tespiti amacıyla, internet abonelerine ait kimlik bilgilerine ulaşmaya, sanal ortamda araştırma yapmaya yetkili kılındı.

Böylece erişim, yer ve içerik sağlayıcıları talep edilen her türlü bilgiyi polis kolluk güçlerinin bu suçlarla mücadele için oluşturduğu birimine bildirmesinin zorunlu olduğu bu kararnameye eklenmiş oldu.

Böylece 680 nolu KHK'de yer alan sosyal medya düzenlemesiyle beraber polis, internet abonelerinin kimliğine hızla ulaşabilecek.

680 Sayılı OHAL Kapsamında KHK MADDE 27- 2559 sayılı Kanunun ek 6’ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. Kararnamede;  “Polis, sanal ortamda işlenen suçlarda, yetkili Cumhuriyet başsavcılığının tespiti amacıyla, internet abonelerine ait kimlik bilgilerine ulaşmaya, sanal ortamda araştırma yapmaya yetkilidir. Erişim sağlayıcıları, yer sağlayıcıları ve içerik sağlayıcıları talep edilen bu bilgileri kolluğun bu suçlarla mücadele için oluşturduğu birimine bildirir.” deniliyor.

MADDE 28- 2559 sayılı Kanunun ek 7’nci maddesinin; a) Birinci fıkrasına "ülke seviyesinde" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve sanal ortamda" ibaresi eklendi.

Sosyal Medyada Teröre Destek Suçundan Kaç Kişinin Tutuklandığı Açıklandı

YORUMLAR