Yerli PISA Sınavı ABİDE'nin Sonuçları Açıklandı

PISA-ABİDE-Sınav

Uluslararası eğitim ölçeği PISA için alternatif geliştiren ve ABİDE ismini veren Milli Eğitim Bakanlığı, yeni sınavı ülke çapında 38 bin sekizinci sınıf öğrencisine uyguladı. Daha önce PISA sonuçlarının gerçeği yansıtmadığını belirten bakanlık, kendi sınavında da benzer sonuçlar aldı.

Tüm dünyada belirli yaştaki öğrencilere uygulanan PISA Testi, ülkelerin eğitim ve öğrenci kalitelerini ölçmek için uygulanıyordu. Belirli aralıklarla yapılan bu sınavda her seferinde en kötü notları alan Türkiye ise eğitim sistemini suçlamak yerine PISA sınavını suçlamayı seçmiş ve PISA benzeri kendi sınavını ortaya çıkarmıştı. ABİDE adı verilen sınav sistemi, PISA’ya benzer şekilde ilerlemesine rağmen Türkiye’de görev yapan kişi ve kurumlarca oluşturulmuşlardı. PISA’da alınan düşük sonuçların manipülasyon olduğunu savunan yetkililer, ABİDE sınavını 2017 yılında 81 ilde 495 ilçede 1299 okuldaki 38 bin 8. sınıf öğrencisinin katılımıyla yaptılar. Sonuç olarak 100 öğrenciden 26.4'ü matematikte, 17.9'u da fende en alt düzeyde çıktı.

ABİDE araştırması, matematik testinde Türk öğrencilerin yüzde 89'unun orta ve daha alt yeterlilik seviyesinde olduğunu ortaya koydu. Aynı araştırmaya göre öğrencilerin fen bilgisinde yüzde 85'inin, sosyal bilgilerde yüzde 73'ünün, Türkçede ise yüzde 71'inin orta ve daha alt seviyede olduğu belirlendi. 51 sorunun sorulduğu sınavdan alınan sonuçların ardından ülkenin içler acısı haliyse şöyle resmedildi: “Türkçe dersinde öğrencilerin yüzde 3.6'sının düzeyi temel altı, yüzde 22.4'ünün temel, yüzde 44.6'sının orta, yüzde 23'ünün orta üstü ve sadece yüzde 6.4'ünün ileri düzeyde olduğu belirlendi. Matematik testinde ise öğrencilerin yüzde 26.4'ünün düzeyi temel altı, yüzde 33.6'sının temel, yüzde 28.7'sinin orta, yüzde 8.2'sinin orta üstü ve sadece yüzde 3.1'inin ileri düzeyde olduğu belirlendi. Fen ve teknoloji dersinde öğrencilerin yüzde 17.9'unun düzeyi temel altı, yüzde 34.4'ünün temel, yüzde 33.3'ünün orta, yüzde 10.3'ünün orta üstü ve sadece yüzde 4.1'inin ileri düzeyde olduğu belirlendi. Sosyal bilgiler testinde ise öğrencilerin yüzde 6.3'ünün düzeyi temel altı, yüzde 25.7'sinin temel, yüzde 40.9'unun orta, yüzde 16.8'inin orta üstü ve yüzde 10.3'ünün ileri düzeyde olduğu ortaya çıkarıldı.”

MEB Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün onca çabası sonrasında hazırlanan testin sonucunda ortaya çıkan verilerse PISA ve TIMSS ile benzerlik gösterdi. Araştırmada öğrencilerin eğitim hedefleri yükseldikçe ABİDE'de değerlendirme yapılan alanlardaki puanların da arttığı sonucuna ulaşıldı. Eğitim hedefi yükseköğrenime devam etmek olan öğrencilerin başarılarının hedefi liseyi bitirmek olan öğrencilere kıyasla daha yüksek olduğu görüldü. TIMSS 2011 ve PISA 2015 uygulamasına katılan öğrencilerin de eğitim beklentileri yükseldikçe PISA ve TIMSS puanlarının arttığı ortaya konulmuştu.

YORUMLAR