Yerli Üretim Logosunun Nasıl Kullanılacağı Detaylandırıldı

yerli üretim logosu

Türkiye’de üretilen malların ön plana çıkmasını sağlamak amacıyla uygulanması zorunlu kılınan yerli üretim logosu için yeni bir açıklama daha geldi. Market etiketlerinde kullanılacak yerli üretim logosunun kullanımını detaylandırmak adına Ticaret Bakanlığı yeni bir tebliğ yayınlandı.

Yerli üretim malların market raflarında ön plana çıkması adına harekete geçilmesini isteyen milletvekilleri ve çeşitli sivil toplum kuruluşları, Litvanya örneğini göstererek, marketlerde kullanılan etiketlere logo konulmasını önermişlerdi. Gelen önerileri değerlendiren Ticaret Bakanlığı, hazırladığı yönetmelik değişikliğiyle yerli üretim logosu için ilk adımı atmış ve ilk açıklamanın üzerinden geçen birkaç gün sonra logo tanıtılmıştı.

Bugün itibarıyla yerli üretim logosu kullanımına ilişkin tebliğ yayınlayan Ticaret Bakanlığı, logonun nerede ve nasıl kullanılacağını detaylandırdı. Yayınlanan açıklamayla birlikte logoya dair tüm soru işaretleri ortadan kalkmış oldu.

yerli üretim logosu nerede kullanılır

Yerli üretim logosu nerede kullanılacak?

Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde yapılan değişiklik sonrası kullanılması zorunlu hale getirilen yerli üretim logosu, “malın satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başladığı tarih” ile “ üretim yeri Türkiye olan mallar için Bakanlıkça tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaret” şeklinde uygulanır ibaresine yer verilmişti.

Ticaret Bakanlığı, “Bu doğrultuda tüketicilere yönelik mal satışlarında, ürünün ülkemizde üretildiğini göstermek üzere tüketicilerin dikkatini ilk bakışta çekecek nitelikte “YERLİ ÜRETİM” logosu Bakanlığımızca hazırlanarak kamuoyuyla paylaşılmıştır” açıklamasını yaptı.

yerli üretim logosu nasıl kullanılır

Yerli üretim logosu nasıl kullanılır?

Bakanlık tarafından yayınlanan tebliğde yerli üretim logosunun kullanılacağı yerlerin yanı sıra nasıl kullanılacağına dair detaylar da belirlendi. Teknoloji marketlerden AVM’lere birçok noktada kullanılacak logonun kullanım şekliyse aşağıdaki yazıdaki gibi oldu.

“Bilindiği üzere 18/9/2018 tarihli ve 30539 ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, 3/10/2018 tarihinde yürürlüğe giren düzenleme ile Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde değişikliğe gidilerek, etiket ve listelerde bulunması zorunlu bilgilere “malın satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başladığı tarih” ile “üretim yeri Türkiye olan mallar için, Bakanlıkça tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaret” hususları eklenmiştir.

Bu doğrultuda tüketicilere yönelik mal satışlarında, ürünün ülkemizde üretildiğini göstermek üzere tüketicilerin dikkatini ilk bakışta çekecek nitelikte “YERLİ ÜRETİM” logosu Bakanlığımızca hazırlanarak kamuoyuyla paylaşılmıştır.

Yerli üretim logosunun mevzuata uygun olarak kullanılmasında malın üretim yerinin tespiti büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda “YERLİ ÜRETİM” logosunun perakende satışa konu hangi malların etiketleri üzerine yerleştirileceği hususu ile logonun kullanımına ilişkin usul ve esaslar bugün yayımlanan Fiyat Etiketinde Yerli Üretim Logosu Kullanımına İlişkin Tebliğ ile belirlenmiştir.

Buna göre perakende olarak satışa sunulan ve üretim yeri Türkiye olan malların etiket ve fiyat listelerinde “YERLİ ÜRETİM” logosu kullanmaları zorunlu tutulmaktadır.
Düzenlemeyle Sanayi Sicil Kanununun 1’inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen işletmeler tarafından Türkiye’de üretilen malların, Türkiye’de üretilen el ve ev sanatları ürünleri ile Gümrük Kanunu’nun 18’inci maddesinde sayılan ürünlerden (sanayi, gıda ve tarımsal ürünler, ile madenler vb.) Türkiye’de elde edilen veya üretilen malların “YERLİ ÜRETİM” sayılacağı kabul edilmiştir.

Bu doğrultuda yurt dışından ithal edilen ve Türkiye’de sadece ambalajlanarak piyasaya arz edilen ürünler yerli üretim olarak kabul edilmeyecektir. Örneğin Rusya’dan ithal edilen pirincin Türkiye’de sadece ambalajlanarak satışa sunulmasının yerli üretim sayılmayacağı değerlendirilmiştir.

 Ayrıca, sermayesi yabancı olmakla birlikte Türkiye’de yatırım yapan ve katma değer üreten üreticilerin de yerli sayılacağı göz önünde bulundurularak Türkiye’de elde edilen veya üretilen malların yerli üretim sayılması gerektiği değerlendirilmiştir.

Diğer taraftan “YERLİ ÜRETİM” kavramı ile “YERLİ MALI” kavramları farklı olup birbirlerinin yerine kullanılmamaktadır. Zira sermayesi yabancı olmakla birlikte Türkiye’de yatırım yapan ve katma değer üreten firmalar tarafından Türkiye’de üretilen ve satışa sunulan her tür mal için de fiyat etiketlerinde yerli üretim logosu kullanılması zorunluluğu bulunmaktadır.”