Yüksek Teknolojiler Araştırma Merkezi Kanunu Meclise Sunuldu

Yüksek Teknolojiler Araştırma Merkezi Kanunu Meclise Sunuldu

Yüksek Teknolojiler Araştırma Merkezi ve Bilim, Teknoloji ve Sanayi İcra Kurulu kurulmasına dair kanun tasarısı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. 

Tasarının meclisten geçmesi durumunda, kamu tüzel kişiliğine haiz, idari ve mali özerkliğe sahip, özel bütçeli, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ilgili Yüksek Teknolojiler Araştırma Merkezi (YÜTAM) kurulacak. Merkezi Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunacak olan merkez, kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu çeşitli teknolojilerin geliştirilmesinde ve kullanıma alınmasında etkin rol oynayacak. 

Yönetim Kurulu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanının teklifi üzerine Başbakan tarafından seçilecek Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından, üniversitelerden ve özel sektörden ikişer temsilci ile YÜTAM Başkanı olmak üzere yedi üyesi bulunacak. Başbakanın başkanlığında, toplanan kurulun konusuyla ilgili olan bakanlardan oluşan Bilim, Teknoloji ve Sanayi İcra Kurulu oluşturulacak.

Toplanacak kurullar, yüksek teknoloji projelerinin geliştirilmesi ve uygulamaya geçirilmesi, bilim, teknoloji ve sanayi politika ve stratejilerine ilişkin kararlar alınması, teknoloji ve yenilikçilik alanları projelerinin oluşturulması gibi konuları ele alacak. 

Kurulda konuşulan ve karara bağlanan projeler, Yüksek Teknolojiler Araştırma Merkezine gönderilecek ve YÜTAM, bu projelerin geliştirilmesi için çeşitli adımların atılması ve hayata geçirilmesi için çaba gösterecek. 

Türkiye Teknolojinin Tüm Halkalarını Bir Merkezde Birleştirecek

Yenilenebilir Enerjide Öncü Ülke, Türkiye

YORUMLAR