Mikom İlköğretim Okul Yönetim (windows)

Mikom İlköğretim Okul Yönetim

Mikom İlköğretim Okul Yönetim
DENEME SÜRÜMÜ
0  
0  
0  
0  
0  
kullanıcı
  • DİL SEÇENEKLERİ

    Türkçe

  • TOPLAM İNDİRME

    10,612

  • Üretici

    Mikom Yazılım

İlköğretim yönetmeliğini kullanan tüm ilköğretim ve dengi okullar için hazırlanmıştır.

Üretici Açıklaması:

Öğrenci kayıttan diplomaya kadar olan tüm işlemler; birden fazla okul bilgisi tatubilme, kullanıcı yetkisi sınırlama, öğrencilerin resimleri ile takibi, yazıcı raporları denetimi, isteğe göre liste hazırlayabilme, devamsızlığı 4 değişik şekilde (Günlük, şube, genel tablo şekillerinde) girebilme, veliye devamsızlık uyarı mektubu, nakil/öğrenim belgesi, öğrenci belgesi, öğrenci sevk kağıdı, şube öğretmenler kurulu ile kalıp-geçen öğrenci tespiti, boş numara analizi. Okul, şube, öğretmen ve ders bazında istatistik bilgisi yazdırma ve görebilme, karne ve ara karne yazdırma, I. ve II. kanaat notu, toplu şube not girişi, toplu davranış ve ödev girişi, not verebilme düzeni değiştirebilme yetkisi, dosya ve öğrenim belgesi isteme yazısı, dosya gönderme yazısı, bir işlemle normal ve arşiv bilgilerinin yedeğinin alınması, sınıf geçme defteri form liste, diploma almaya hak kazananlar listesi, diploma basımı, kanaat not çizelgesi form liste, devamsızlık defteri form liste, diploma defteri form liste, vb...

Aynı programda birden fazla okul yönetimi:
İlköğretim Bilgi Sistemi birden fazla okulun bilgisini aynı programda tutabilme imkanı sağlamaktadır. Bu okullar için ortak kullanılan bilgiler, sadece bir kez girilerek zaman kaybı önlenmektedir.

Kullanıcı bazında güvenlik sistemi oluşturabilme:
Kullanıcıların yetkileri yönetici tarafından belirlenir. Programın tüm menüsü yöneticinin isteği doğrultusunda kullanıcıya kısıtlanabilir. Örneğin kullanıcının öğrenciye not girişi engellenebilir. Programlarda bilgi girişi, bilgi düzeltme veya silme işlemleri kısıtlanabilir.

İsteğe göre rapor hazırlama:
Kullanıcı istediği gibi raporları programa bağımlı kalmaksızın hazırlayabilir. Rapor hazırlama değişken, koşul, formül ve hesaplama işlemleri tanımlanabilir. Örneğin listede yıl sonu ortalamasını kendisi hesaplatabilir. Raporlama işleminde sorgulama kullanabilir. Birden fazla raporu hazır tutabilir. Program içinde hazırlanmış olan raporların üzerinde kullanıcı kendi isteğine göre değişiklikler yapabilir ve düzenleyebilir... 'Neden Yazıcı Raporları Dışarıdan Hazırlamak Önemli..?' Örneğin dönem sonu karne basımı esnasında programın çıkarttığı karnenin bittiğini düşünelim. Farklı bir karneye basım yapmanız gerekti..! Ne yapacaksınız..? Programı satın aldığınız firmaya telefon edip durumu bildireceksiniz, firma size elinizdeki karneye uygun çıktıyı hazırlayacak ve bir şekilde size ulaştıracak. Hiç işi olmayan bir firma ile çalışıyorsanız ve firma size 10 dakikalık bir süre uzaklıkta ise, işinize devam etmeniz yaklaşık 2 saatinizi alır. Oysa karne raporunu siz düzenleyebiliyorsanız, işe devam etmek için sadece 5 dakika harcamanız yeterli. Yukarıdaki örneği kanaat not çizelgesi için, veli uyarı mektubu için, ara karne için ve okulunuzda kullanabileceğiniz tüm evraklar için çoğaltabilirsiniz. Hiçbir baskılı formu satın almak zorunda değilsiniz. Kendiniz form bastırabilir, farklı bir kurum veya firmanın formuna göre çıktılarınızı düzenleyebilirsiniz. Kısacası en iyi hizmeti kendi kendinize de sağlayabilirsiniz. ;-) Hazırlanabilecek ve değişiklik yapılabilecek raporlardan örnekler: Sınıf Listesi, Öğrenci Belgesi, Ara Karne, Dönem Sonu Karnesi, Sınıf Geçme Defteri, Nüfus Sureti, Kayıt Zarfı, Etiket Basımı, Sınıflara Göre Devamsızlık, Diploma Yazdırma, Diploma Defteri vb. Bu örnekleri kullanıcı istediği kadar çoğaltabilir.

İstatistik üretebilme:
Kullanıcı istediğine göre istatistikler hazırlayabilir. Kendi sorgularını oluşturabilir. Birden fazla istatistiği hazır tutabilir.

Ders bağlantısı üretebilme:
Bir derse kullanıcımım istediği kadar sınırsız ders bağlanabilir. Bağlanan derslere puanlar girilir. Program bağlı derse otomatik dönem sonu notu üretir. Oranlama % veya ders saati cinsinden (Hazırlık sınıfları için) sağlanabilir. Örneğin Türk dili ve Edebiyatı dersine Türk Dili ve Kompozisyon bağlama gibi. Yazılı sözlü ve ödev notları Türk Dili ve Kompozisyon derslerine girilir, program dönem sonu notunu otomatik hesaplar ve Türk Dili Ve Edebiyatı dersine aktarır.

SQL kullanımı:
Programda kullanılan tüm raporlamalar SQL kullanılarak hazırlanmıştır. Kullanıcının gerçek anlamda sorgulama kullanabilmesine olanak sağlanmıştır. Raporlarda kendi isteğiniz doğrultusunda sınırsız sorgular üretebilirsiniz. Programı hazırlayan kişi veya firmaların hazırladığı sorgu alanlarına mahkum olmadan İlköğretim Bilgi Sistemi size bağımsız raporlar üretmenizi sağlar. Örneğin, 1985 doğumlular hariç, kan grubu RH+ olmayan, 11 nci sınıf olmayan, İzmir doğumlu olan, vb.. Tüm okul öğrencilerinin listesini kendi oluşturacağınız bir sorgu ile alabilirsiniz.

Bağlantı:
Bir çok programdan bilgi alışverişi sağlanabilir. Örneğin Dbase Vb. Optik okuyucu veya modem aracılığı ile bilgi girişi sağlanabilir. SQL-Server kullanan diğer sistemlere bağlanabilir.

Arşivleme:
Okuldan ilişiği kesilen veya mezun olan öğrenciler tek tuşla arşivlenir. Arşivden çağrılması gereken öğrenciler tek tuşla tekrar çağrılabilir.

Yedekleme:
Bir işlemle, arşiv ve normal bilgilerinizi ister sistem üzerinde, isterseniz diskete yedekleyebilirsiniz. Tarih bazında da yedek alınabilir. Bu sayede hangi tarihte yedek aldığınızda belirlenmiş olur.

Yardım:
Programın her aşamasında, takıldığınız her konuda yardım simgesini tıklamanız yeterli olacaktır. Yardım penceresinde kolay dolaşım sağlanmıştır. Kullanıcının servis ve eğitmene gerek duymadan programı yönetebilmesi amaçlanmıştır.

Resim:
Öğrenciler resimleri ile takip edilebilir. Öğrencilerin not ve devamsızlık takiplerinde görselliğin ön plana çıkması sağlanmıştır.

Hız ve güven:
İlköğretim Bilgi Sistemi tüm kayıt, raporlama ve hesaplama işlemlerinde çok hızlıdır. Kullanıcılarına zaman kaybettirmez. SQL tabanlı güvenli veri yapısına sahiptir.

İşletim:
İlköğretim Bilgi Sistemi Windows altında değil, Windows ile çalışan gerçek bir Windows uygulamasıdır. Sadece; Windows 95-98, Windows NT, Windows W2K (2000) ve Windows XP işletim sistemleri altında çalışır. ;-)

Parametrik yapı:
Programda kullanılan ve her an değişebilecek değerler kullanıcılar tarafından belirlenir. Kullanıcı parametrelerinden bazıları:
* Devamsızlıktan kalma gün sınırı.
* Devamsızlık uyarı mektubu gönderme gün sınırları.
* Sınıf geçme sınırı.
* Dersten başarılı olma sınırı.
* Takdir teşekkür not sınırları.
* Baraj ders başarı notu.
* Bağlanmış ders ve oranları.

Devamsızlık takibi:
Öğrencilerin günlük devamsızlıkları işlenir/takip edilir.
* Bu gün okula gelmeyenlerin listesi.
* Tam veya yarım gün devamsızlık işleyebilme.
* Önceden girilen özürsüz devamsızlığı otomatik izin ve rapora dönüştürme veya tersi.
* Belirlenen aralıkta devamsızlık yapanların listesi. Örneğin 1 nci uyarı yapılması gereken öğrencilerin listesi.
* Veli uyarı durumuna göre otomatik uyarı mektubu. Örneğin 1 nci uyarı yapılması gerekenlere otomatik mektup.
* Veli uyarı mektubu gönderilenleri otomatik belirleme. Örneğin 1 nci uyarı yapılmış öğrenciler tarih ve not ile otomatik işaretleme.

İki ayrı grupta bilgi tutabilme:
* Genel Kullanım (Devam eden öğrenciler için): Öğrencilerin kimlik bilgileri, tüm yıllarda aldığı dersler ve notları, sınıf geçme durumu, yıl sonu başarı durumu ve notları tutulur. Her ders yılı bilgisini görmeniz tek tuşla sağlanır.
* Arşiv (Okuldan ayrılan öğrenciler için): Okuldan ilişiği kesilmiş veya mezun olmuş öğrenci bilgileri tutulur. Normal durumda yapılan tüm işlemler arşiv durumunda da yapılabilir.

Yıl sonu işlemleri (Dönem sonları):
Öğrencilerin 1 nci dönem sonu veya yıl sonundaki tüm hesap işlerini, tek bir işlem ile sadece bir kez yapmanız yeterli.
* Kanaat not çizelgelerinin basımı.
* Dönem sonu karneleri yazdırma.
* Sınıf tekrarı yapan öğrencilerin tespiti, listelenmesi.
* Otomatik Sınıf/Şube yükseltme. (Geçen veya ÖKK ile geçen öğrenciler için)
* Takdir/ Teşekkür alanlarının tespiti, listelerin yazdırılması, belgelerin yazdırılması.

YORUMLAR