Engelsiz Bilişim 2012 Sempozyumu Bilişim ve İstihdam

Engelli vatandaşlarımızın istihdamda ve kariyerde diğer vatandaşlarımızdan herhangi bir eksiğinin olmadığının ve doğru koşullar oluşturulduğunda onların da ekonomiye çok büyük katkılarının olabileceğinden bahsedilen Engelsiz Bilişim 2012 Sempozyumu'nda ay

Engelli vatandaşlarımızın istihdamda ve kariyerde diğer vatandaşlarımızdan herhangi bir eksiğinin olmadığının ve doğru koşullar oluşturulduğunda onların da ekonomiye çok büyük katkılarının olabileceğinden bahsedilen Engelsiz Bilişim 2012 Sempozyumu'nda ayrıca işverenlerin dikkat etmesi gereken noktalara da değinildi.

YORUMLAR