Dershane Otomasyonu

Dershane Otomasyonu

kullanıcı
  • Lisans DENEME SÜRÜMÜ
  • TOPLAM İNDİRME 18,282
  • EDİTÖR PUANI
  • Üretici Tabim Yazılım

Kursiyerlerin kayıt işlemlerini, ödeme işlemlerini, sınav işlemlerini, ders programlarını, yoklama çizelgelerini takip edebilirisiniz. Sınav listeleri oluşturabilirsiniz. Optik okuyucu ile okutulan sınav sonuçlarını programa aktarabilir ve

Üreticinin Açıklaması

Kursiyerlerin kayıt işlemlerini, ödeme işlemlerini, sınav işlemlerini, ders programlarını, yoklama çizelgelerini takip edebilirisiniz. Sınav listeleri oluşturabilirsiniz. Optik okuyucu ile okutulan sınav sonuçlarını programa aktarabilir ve bunlarla ilgili her türlü sınav sonuç çıktılarını veya istatistiklerini alabilirsiniz. Kursun gelir ve giderlerini takip edebilirsiniz. Personel kartlarını girip personelin avans ve maaş ödemelerini takip edebilirsiniz. Genel istatistik, sınav istatistiği, kişilik meslek envanteri (Kişilerin hangi konulara daha eğimli olduklarının anlaşılmasını sağlayan 230 soruluk test) alabilirsiniz.

Programın Genel Özellikleri

 

Kursiyer İşlemleri
Sınırsız sayıda sınıf açabilme
Sınırsız sayıda öğrenci kaydı
Öğrencilerin sınıfa dağılımı ve sınıf içi düzenlemeler
Ön kayıt formu basabilme
Ödeme planı hazırlanması ve dökümü
Tek senet basımı
Vadeye göre senet basımı
İkametgah belgesi basımı
Kursiyerlere otomatik / kontrollü aday numarası verme imkanı ve dershane numarasına göre sıra numarası belirlenmesi
Sınıf kursiyer listesi (normal-telefonlu-detaylı-özel tanımlı)
Sınıf yoklama takip çizelgelerinin dökümü
Özel tanımlı kursiyer kart raporları
Muhasebe bölümüne geçiş yapılarak tahsilet, taksit, iade ve gelir/gider takibi işlemlerinin gerçekleştirilmesi
Şifre yetki paylaşımı sayesinde yetkisi olmayan kişilerin arama işlemiyle bilgileri görmesi ama değişiklik yapamamasının sağlanması
Kursiyer sınav detaylarının listelenmesi, yazıcıdan döküm alınması ve alınan puanlara göre kazanabileceği okulların listesinin alınması
Kursiyerlerin devamsızlık durumunun detaylı bir şekilde ekrana ve yazıcıya listelenmesi
Kursiyerlerin hangi konulara daha eğilimli olduklarının anlaşılmasını sağlayan Kişilik Meslek Envanteri testi ve verilen cevaplara göre sistemin getirdiği yorum
Kesin ve geri dönüşümlü kursiyer kayıt silme işlemi
Grubun veya sınıfın isminin değiştirilmesi

Muhasebe İşlemleri

Kursiyere tahsilat makbuzu kesimi
Kursiyere fatura kesimi
Makbuz, fatura kesimi
Makbuz ve fatura iade işlemi
Gider çeşitlerine göre detaylı kurs giderlerinin takibi (kitap, özel ders v.s.)
Personel maaş avans ödemeleri ve takibi
Gelir çeşitlerine göre detaylı dershane gelirlerinin takibi (kitap, özel dersler v.b.)

Raporlar

Genel senet listesi (normal-detaylı)
Ödeme yapanların detaylı listesi
Ödeme yapmayanların detaylı listesi
Dershanenin gelir ve giderlerinin detaylı listesi
Dershanenin gelir ve gider kalemlerinin detaylı listesi
Senedi olmayanların listesi
Günlük raporlar
Günlük kasa defterinin dökümü
Günlük faaliyet raporunun dökümü
Detaylı faaliyet raporu dökümü (Aylara göre faaliyet durumu)
Kapalı fatura listeleri
Açık fatura listeleri
Açık ve kapalı fatura listeleri
Tahsil edilen ve ödenen KDV listeleri

Senet İşlemleri

Senet dökümleri (kullanıcı tanımlı)
Senetleri ihbara yollama / İhbarı kaldırma
İhbarlı senetlerin listesi
Kursiyerlere ihbar yazısı yollama (kullanıcı tanımlı)
Senetleri Avukata yollama / Avukattan geri alma
Avukattaki senetlerin listesi
Senetleri bankaya tahsilata yollama / Tahsilattan geri alma
Bankadaki senetlerin listesi
Banka listeleri (kullanıcı tanımlı)

Etiket Dökümleri
Kursiyere, gruba, numaraya göre etiket dökümleri
Mesleğe, il ve ilçeye göre etiket dökümleri
İhbarlılara etiket dökümleri
Avukattakilere etiket dökümleri
Bankadakilere etiket dökümleri
Kursiyerlere mektup ve yazı yollanması

Sınav İşlemleri

Sınav listesi oluşturulması
Oluşturulan sınav listesinin karıştırılıp kursiyerlerin sınav giriş yerlerinin belirlenmesi
Kursiyerlere sınav giriş kartı basımı
Oluşturulan sınav listelerinin aday no'ya, girişe, sınav yerine göre dökümlerini alabilme
Anadolu ve Fen Liseleri sınavlarıyla ilgili bilgi girişleri
ÖSS sınavlarıyla ilgili bilgi girişleri
A ve B kitapçığına göre sınav değerlendirme sistemi
Puan formülleri uygulanan her sınav için ayrı ayrı girebilme
Sınavın konu dağılımlarını derslere göre girerek konularına göre istatistik alınması
A ve B kitapçığına göre soru eşlemeleri ve istatistik
Kitapçılara göre madde analizi (soru başarı yüzdeleri)
Dışarıdan sınava giren öğrencilerin takibi
Sınav sonuçlarına göre çeşitli dökümler ve istatistik alabilme
Anadolu ve fen liselerine göre çeşitli dökümler
ÖSS (eşit ağırlık), ÖSS (sayısal) ve ÖSS (sözel) türlerine göre dökümler
Tüm bu dökümleri dershane genelinde alınabildiği gibi gruplara, ad sırasına ve puanlara göre döküm alabilme
Kursiyerlere sınav karnesi basımı
Özel tanımlı sınav raporları
Sınav bilgilerini dosyaya kaydedip daha kolay ulaşım sağlanması
Derse ve konuya göre ünite sınavı takibi
OPTİK OKUYUCU destekli sınav sonu veri işlemi sistemi
OPTİK OKUYUCU ile okutulan sınav sonuçlarının otomatik olarak işlenip programa aktarılması ve bunlarla ilgili her türlü sınav sonuç çıktılarının ve istatistiklerinin alınabilmesi
Sınav yer planı listesi
Öğrenci velilerine sınav ve yoklama durumu bildirmek için özel tanımlı mektup çıkartma
Sınav yoklama çizelgesi
Sınav Soru Frekansı çizelgesi
Standart Sapma çizelgesi

M.E.B ve İdare İşlemleri<

Gruplara göre dönem ders programı girip detaylı dökümü alabilme
Grubun derslerine girecek öğretmenlerin belirlenmesi
Öğretmen ders programının hazırlanması
Öğretmen ders programının detaylı dökümü
Grubun dersine giren öğretmenlerin ve girdikleri toplam ders saatlerinin listesi
Branşlarına göre öğretmen ders programlarını girebilme
Hazırlanan ders programlarının çakışmalarına karşı kontrolü
Günlük yoklamaları girip gruplar bazında yoklama takibi yapabilme
Yoklama mazeret pusulasının dökümünü alabilme<
Günlük girilen yoklamalarda izinli ve geç gelenlerin takibini detaylı yapabilme
Grubun yoklama durumunun detaylı takibi
Verilen filtrelere göre yoklama listesinin dökümünü alabilme

Personel İşlemleri
Sınırsız sayıda personel kaydı
Personellere iş sözleşmesi, teklif formu ve hazırlana özel formların basımı
Personellerin yoklama ve maaş takibi
Personellerin girdiği ders saatine göre alacağı maaşın hesaplanması
Personel genel ekstresinin listelenmesi
Özel tanımlı personel kart raporları

Parametreler

Kurs bilgilerinin tanımları
M.E.B. bilgilerinin tanımları
Sistem ayarlarının tanımları
Sınav bilgilerinin tanımı (puan formülleri, okul girişleri, soru sıralamaları, optik okuyucu tanımları, Kişilik Meslek Envanteri tanımları ve sınıf kapasiteleri tanımlarını içerir)
Yazıcı tanımları (Laser veya Nokta vuruşlu yazıcı olabilir)
Matbu ve kullanıcı tanımlı form ayarları
Gelir ve gider hesap türleri tanımı
Banka ve avukat tanımları<
Dosya işlemleri (İndex dosyalarının yeniden oluşturulması, versiyon güncellenmesi ve yedek alma)
Şifre tanımları ve yetki belirlemeleri
Çok kullanıcılı sisteme 0 uyumluluk

İstatistikler
Genel İstatistik (Kayıtlı toplam, erkek ve kız öğrenci sayıları)

Sınav İstatiği (Girilen okula göre kazanan öğrencilerin listesi)
Kişilik Meslek Envanteri (Öğrencilerin hangi konulara daha eğilimli olduklarının anlaşılmasını sağlayan 230 soruluk bir test. Kayıtlı ve dışarıdan giren öğrenciler için yapılabilir)
Sınıf Doluluk Çizelgesi (Kapasitelerine göre sınıfların doluluk çizelgelerinin listelenmesi)

SMS (Kısa Mesaj) Yollama

 

Toplu veya tek tek SMS gönderebilirsiniz.

Not: Programın demosunu kullanabilmek için ziyaret edeceğiniz sayfadan demo talebinde bulunmanız gerekmektedir