Osmanlıca-Türkçe Ebced Lugatı

Osmanlıca-Türkçe Ebced Lugatı

kullanıcı
  • Lisans DENEME SÜRÜMÜ
  • TOPLAM İNDİRME 23,372
  • DOSYA BOYUTU 3.32 MB
  • EDİTÖR PUANI
  • Üretici Ed Yazılım

Osmanlıca-Türkçe Ebced Lugatı, Ebced ile ilgilenenlere yardımcı olmak için hazırlanmıştır.

Osmanlıca-Türkçe Ebced Lugatı, Ebced ile ilgilenenlere yardımcı olmak için hazırlanmıştır. Her kelimenin anlamı, altı Ebced değeri, ve kelimeyi oluşturan harfler verilmiştir. Kelimeden, anlamda geçen ifadeden, Ebced değerlerinden aramak, kayıt süzmek mümkündür. Bulunan kayıtların yazıcıya dökümü de yapılabilmektedir. Lugat, farklı şekillerde sıralanabilir. Birden fazla alanda arama yapılabilir.

Ebced ilgili verilere baktığımızda, daha çok edebiyatçıların bu konu ile ilgilendiklerini görüyoruz. Kanaatimize göre bunun en büyük sebebi, dilin kainatla ve kainatta olanlarla ilgisini, ilişkisini dil ile uğraşanların daha iyi anladığıdır. "Her şeyden önce kelam vardı." hikmeti dili en başa alır ve değerini gösterir.

Nasıl olur da dil gibi gittikçe latifleşen-incelen bir mana, matematik gibi katı gerçeklik isteyen bir ilmin uygulama konusu olur? Bu soruya verilecek cevap, matematiğin de bir dil olduğudur. Matematik bilinen nesnelerin kendi içinde kıvamlaşmış bir kurgusudur.Bu kurgu ile bilinmeyenlere doğru yelken açılır. Dil de bütün kainatın olduğu, olabileceği kurguların hamurudur. Öyleyse kendi dalında her ilim, dilin özelleşmiş bir şubesini ifade eder.

Şuurun keskin ve katı neşteri matematik ile hayatın latif-ince manasının kavşak noktası rüyalardır. Çok bilinmeyen bir gerçek de şudur ki, rüya tabirlerinde başvurulan usullerden birisi de Ebceddir. Şuurun incelmesiyle de yaşanan hayat ile görülen rüya arasındaki irtibat daha açık görülür.