AMP İhale Hazırlık (Mal Alım İşleri)

AMP İhale Hazırlık (Mal Alım İşleri)

kullanıcı
 • Lisans DENEME SÜRÜMÜ
 • TOPLAM İNDİRME 5,673
 • DOSYA BOYUTU 24.46 MB
 • EDİTÖR PUANI
 • Üretici AMP Yazılım Tic. San. A.Ş

AMP İhale Hazırlık Programı “Mal Alım” modülü, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve ilgili mevzuata uygun ihale dosyası hazırlama programıdır. Kamu İhale Kurumunun yayınlamış olduğu standartlarda doğru, hızlı ve eksiksiz ihal

AMP İhale Hazırlık Programının Amacı;

Kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının açacakları mal alım ihalelerine katılmak isteyen istekli firmaların, vermeleri gereken ihale dosyasını Kamu İhale Kurumunun yayınlamış olduğu standart formlara uygun olarak eksiksiz, hızlı ve doğru bir biçimde hazırlamalarını sağlamaktır.

Kimler kullanabilir?

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale edilen mal alım işleri için teklif vermek isteyen bütün firmalar tarafından kullanılabilir. AMP İhale Hazırlık Programı dosya hazırlamayı az çok bilen herkes tarafından rahatlıkla kullanılabilir.

AMP İhale Hazırlık Programından basıma hazır olarak alabileceğiniz belgeler

 • İhale Dosya Zarfı Üzerinde Yer Alması Gereken Bilgiler
 • Başvuru Mektubu (KİK017.0/M)
 • Teklif Birim Fiyatlı ve Anahtar Teslimi Götürü Bedel işler için teklif mektub
 • Birim Fiyat Teklif Cetveli (KİK019.0/M)
 • (Teklif Aşaması İçin) İhale Dışı Bırakılacak veya İhaleye Katılamayacak Olanlar Kapsamında Olmadığına İlişkin Taahhütname (KİK027.0/M)
 • (Yeterlik/Ön Yeterlik İçin) İhale Dışı Bırakılacak veya İhaleye Katılamayacak Olanlar Kapsamında Olmadığına İlişkin Taahhütname (KİK027.1/M)
 • İhaleye Katılacak Olanlar Tarafından Tüzel Kişilerdeki Ortaklık ve/veya Hisseleri İçin Verilecek Beyanname (KİK027.3/M)
 • İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılamayacağına İlişkin Taahhütname (KİK027.2/M)
 • Mali Durum Bildirimi (KİK030.0/M)
 • İş Deneyimi TEFE İle Güncellenmiş Değerleri (Toplu Rapor)
 • İş Deneyimi Güncel Değer Hesapları ( TEFE ve ÜFE İle )
 • Ciro ve Bilânço Yeterliği Hesapları

Programın bazı özellikleri:

 • 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa ve ilgili mevzuata uygun doğru, eksiksiz ve standart formlar
 • Bölümler arası tam otomasyon ve otomatik hesaplamayla tekrarlı veri girişlerini önleme
 • Şirket ve ihalelerle ilgili her türlü bilgiyi bilgisayar ortamında tutma ve kolay ulaşabilme imkânı
 • Sınırsız sayıda ihale tanımlama ve ihale dosyası hazırlayabilme
 • Birden fazla şirket ve şirket bilgileri tanımlayabilme
 • Bitmiş işler ve devam eden işlere ait bilgiler doğrultusunda TEFE ve ÜFE oranları ile otomatik iş deneyimi yeterliği hesaplama
 • İş deneyimlerinizin güncel değerlerini istediğiniz tarih üzerinden güncel olarak hesaplama ve raporlama
 • İş deneyimi yeterlik hesaplamasında en yüksek değere sahip iş deneyimini otomatik olarak seçme
 • Geriye dönük son 3 ve 6 yıla bakarak TEFE ve ÜFE endeksine göre otomatik ciro yeterliğini hesaplama ve raporlama
 • Geriye dönük son 1 ve 3 yıla bakarak otomatik olarak bilânço yeterliliğini hesaplama ve raporlama
 • Network ortamında aynı anda aynı ihale dosyası üzerinde çok kullanıcılı çalışabilme
 • Programa girişte birden fazla kullanıcı tanımlama ve kullanıcı bazında şifreleme
 • İhale belgelerini yazdırmadan önce yazım editöründe düzenleme imkânı
 • İhale arşivi oluşturabilme ve ihale bazında rakip firma tekliflerini tutabilme
 • Kendi dâhili editörü ile herhangi bir yazılıma ihtiyaç duymadan çalışabilme yeteneği
 • Şablonlarımızda bulunmayan ve idare tarafından istenen evrakları editörde hazırlayabilme, bunları daha sonraki ihalelerde de kullanmak üzere kaydedebilme
 • İnternet üzerinden programı ve endeksleri güncelleyebilme
 • Mevzuat bilgisine sahip teknik personelden ücretsiz, limitsiz ve kaliteli telefon yâda msn ile teknik destek imkânı
 • 1 Ay geri alma garantisi
 • 1 Yıl ücretsiz güncelleme imkânı
 • Programın detaylı anlatımın içeren, PDF formatında programın içinde olan ve basılı olarak kullanıcılara verilen kullanıcı kitabı, referans kitabı ve uygulama örneği