AMP İhale Otomasyonu 2863

AMP İhale Otomasyonu 2863

kullanıcı
 • Lisans DENEME SÜRÜMÜ
 • TOPLAM İNDİRME 5,270
 • DOSYA BOYUTU 30.2 MB
 • EDİTÖR PUANI
 • Üretici Amp Yazılım

2863 ve 4734 Sayılı kanunlar kapsamında ihale açan kurumların kullanabileceği bir programdır.

AMP İhale Otomasyonu programı ile; Açık İhale Usulü, Belli İstekliler Arasında Davetiye Usulü ve Pazarlık usullerine göre ihale edilen işlerde kullanılacak olan ihale belgeleri, Kamu İhale Kurumu ve ilgili mevzuat tarafından belirlenen Standart Formlara uygun olarak hazırlanmaktadır.

Kimler kullanabilir?

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre  ihale yapan ve sonuçlandıran tüm kamu kurum ve kuruluşları AMP İhale Otomasyonu programını kullanabilirler. Kullanımı kolay bir program olup bilgisayar bilgisi gerektirmez.

Aşağıdaki kurumlar ve benzerleri AMP İhale Otomasyonu 'nu kullanabilir.

 • Büyük, Orta ve Küçük Ölçekli Belediyelerin İhale düzenleyen tüm müdürlükleri
 • Bayındırlık Müdürlükleri
 • İl Özel İdareleri
 • Karayolları,DSİ, İller Bankası,Köy Hizmetleri  Merkez Bölge ve İl Müdürlükleri
 • Üniversiteler
 • Sağlık Müdürlükleri
 • Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı müdürlükler
 • ve kamu ihale mevzuatına uygun ihale yapan tüm kişi kurum ve kuruluşlar.

AMP İhale Otomasyonu programında hazırlanabilen bazı belgeler:

 • İhale Onay Belgesi
 • Yaklaşık Maliyet İcmal Tablosu
 • Ön Yeterlik İlanı
 • İhale İlanı
 • Ön Yeterlik Şartnamesi
 •  İhale Şartnamesi
 • Sözleşme Tasarısı
 • Birim Fiyat Teklif Cetveli
 • İhale Dokümanı Satın Alanlara İlişkin Form
 • İhale Teklif Zarfı Alındı Belgesi
 • Postada Gecikme Nedeniyle İşleme Konulmayan Teklif Mektubu Tutanağı
 • İhale Teklif Zarflarının İhale Komisyonuna Teslimine Dair Tutanak
 • Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı
 • Uygun Olmadığı İçin Değerlendirme Dışı Bırakılan Teklif Zarflarına İlişkin Tutanak
 • Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Sayılmama Gerekçelerine İlişkin Tutanak Yeterlik Değerlendirme Sonuç Tutanağı
 • Yeterlik Değerlendirmesinde Yeterli Bulunmayan İsteklilere Sonuç Bildirim Formu
 • Teknik Teklif Vermeye Davet
 • Tteknik Teklif Zarfı Alındı Belgesi
 • Teklif Edilen Fiyatlara İlişkin Tutanak
 • İhale Komisyonu Kararı
 • Kesinleşen İhale Kararı
 • İhale Sonucu İlanı
 • Sözleşmeye Davet
 • Anahtar Teslimi Götürü Bedel İşler için Sözleşme ve Teklif Birim Fiyatlı İşler için Sözleşme
 • İptal Edilen İhale Kararı

Programın bazı özellikleri

 • 4734 Kamu İhale Kanuna ve ilgili mevzuata tam uygunluk
 • Kamu İhale Kurumu Standartlarına tam uyumluluk
 • Kurumların ihalelerle ilgili her türlü bilgisini programda tutabilme imkanı
 • İhale bilgilerini sadece bir kez girme ve defalarca kullanma
 • Adım Adım Metodu ile kullanıcı hatalarını minimize eden sistem
 • İhale yapmak için gereken her şey
 • Tüm  İhale Belgelerinin yazdırmadan önce görme ve düzenleme imkanı.
 • Sınırsız sayıda kurum ve ihale açma ve sınırsız sayıda ihale dosyası hazırlayabilme
 • Programı detaylı anlatan Referans Kitabı
 • Program içersinde her yerde online yardım
 • Program içinden güncel ihale mevzuatına erişim
 • Son derece basit ve kolay kullanmlı kullanıcı arayüzü
 • Kendi dahili editörü ile herhangi bir yazılıma ihtiyaç duymadan çalışabilme yeteneği
 • Windows 9x,ME,2000,XP,2003 uyumluluğu
 • Taşınabilir koruma sistemi; program kilidini istediğiniz bilgisayar takın ve programı kurun orda çalışsın
 • Network ortamında çok kullanıcılı çalışabilme, birden fazla kişinin aynı anda kullanabilmesi, bilgileri şifreleme yeteneği
 • Windows teknolojisi, kolaylığı ve olanakları
 • Güncel yazılım teknolojileri ve modern program yapısı
 • Dayanıklı ve hızlı veritabanı
 • Kanuni değişiklikleri anında güncelleştirme
 • 1 ay geri alma garantisi
 • İnşaat Mühendislerinden Ücretsiz, Limitsiz ve kaliteli teknik destek
 • 1995 Yılından beri ihale yazılımları üreten AMP Yazılımın bilgi birikimi ve tecrübesi

Minimum Sistem İhtiyacı
Standart bir Windows uygulamasıdır raporlar için İnkjet veya lazerjet yazıcı önerilir.

Kullanıcı adı ve şifre: AMP