Windows 10 Ürün Anahtarı Nasıl Öğrenilir?

Windows 10 Ürün Anahtarı nasıl öğrenilir? Bilgisayarınızda kullanılan ürün anahtarını öğrenmek için kullanabileceğiniz yöntemleri sizler için derledik!

Windows 10 Ürün Anahtarı Nasıl Öğrenilir?

Eğer Windows 10 lisansınızı başka bir bilgisayara aktarmak istiyorsanız ya da yalnızca sürüm yükselttiyseniz kullanmakta olduğunuz ürün anahtarına ihtiyaç duyabilirsiniz. Öte taraftan bazı durumlarda bu, pek de kolay bir arayış olmayabilir. Peki Windows 10 Ürün Anahtarı Nasıl Öğrenilir?

Windows 10'u nasıl edindiğinize bağlı olarak kenarda yazılı bir ürün anahtarına sahip olmayabilirsiniz. Hemen aşağıda bunu nasıl bulabileceğinizi sizlere aktaracağız!

 

Windows 10 Ürün Anahtarı Öğrenme Nasıl Yapılır?

 • Komut İstemi ile Ürün Anahtarı Öğrenme
 • ProduKey ile Ürün Anahtarı Öğrenme
 • Ürün Anahtarını Parekende Kutusunda Bulma
 • Ürün Anahtarını Ayarlarda Bulma
 • Not Defteri ile Ürün Anahtarı Öğrenme

Windows 10 Güncellemesi Oyun Performansını Baltaladı!

Ürün anahtarınızı bulmak için kullanabileceğiniz yöntemlerden bazıları şunlardır:

1- Komut İstemi ile Ürün Anahtarı Öğrenme

 • Windows ve X tuşlarına aynı anda basın.
 • Gelen menüden Komut İstemi (Yönetici) çalıştırın.
 • Komut satırına yandaki kodu yazın: wmic path SoftwareLicensingService get OA3xOriginalProductKey

Windows 10 ile birlikte gelen bilgisayarlarda ürün anahtarı, anakartın sabit yazılımında yer alır. Eğer yeni bilgisayarınızdaki ürün anahtarını öğrenmek istiyorsanız, bunu komut istemi aracılığı ile yapmanız mümkündür.

2- ProduKey ile Ürün Anahtarı Öğrenme

Eğer komut istemi ile ürün anahtarınızı öğrenemediyseniz üçüncü parti bir uygulamadan yardım almayı düşünebilirsiniz. ProduKey kolay kullanımı ile tercih edebileceğiniz uygulamalardan birisi olarak öne çıkıyor. Ürün anahtarınızı öğrenmek için uygulamayı indirmeniz ve yüklemeniz yeterli olacaktır.

3- Ürün Anahtarını Perakende Kutusunda Bulma

Eğer Windows 10'u kutulu olarak satın aldıysanız ürün anahtarını kutu içerisinde basılı bir şekilde bulabilirsiniz. Bunun için perakende kutusunu kontrol etmeniz yeterli olacaktır.

Windows 10 Ürün Anahtarı Nasıl Öğrenilir? -1

4- Ürün Anahtarını Ayarlarda Bulma

 • Ayarlar uygulamasına girin.
 • Güncelleştirme ve Güvenlik sekmesine tıklayın.
 • Açılan ekrandan Etkinleştirme adımlarını takip edin.

5- Not Defteri ile Ürün Anahtarı Öğrenme

Yine yazılım indirmeden ürün anahtarını öğrenmenize olanak sunan yöntemlerden birisi de kayıt defteridir.

 • Yeni bir not defteri dosyası oluşturun.
 • Hemen aşağıda yer alan kodu bu not defterine yapıştırın.
 • 'Farklı Kaydet' dedikten sonra alt kısımda yer alan 'Kayıt Türü' kısmını 'Tüm Dosyalar' olarak seçin.
 • Dosyayı WindowsLisans.vbs olarak adlandırın.
 • Pencereyi kapatın.
 • Kaydedilen dosyaya çift tıkladığınızda ürün anahtarınızı görebilirsiniz.

Not defterine kaydetmeniz gereken satırlar şu şekilde:

Option Explicit

Dim objshell,path,DigitalID, Result

Set objshell = CreateObject("WScript.Shell")

'Set registry key path

Path = "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\"

'Registry key value

DigitalID = objshell.RegRead(Path & "DigitalProductId")

Dim ProductName,ProductID,ProductKey,ProductData

'Get ProductName, ProductID, ProductKey

ProductName = "Product Name: " & objshell.RegRead(Path & "ProductName")

ProductID = "Product ID: " & objshell.RegRead(Path & "ProductID")

ProductKey = "Installed Key: " & ConvertToKey(DigitalID)

ProductData = ProductName  & vbNewLine & ProductID  & vbNewLine & ProductKey

'Show messbox if save to a file

If vbYes = MsgBox(ProductData  & vblf & vblf & "Save to a file?", vbYesNo + vbQuestion, "BackUp Windows Key Information") then

   Save ProductData

End If

'Convert binary to chars

Function ConvertToKey(Key)

    Const KeyOffset = 52

    Dim isWin8, Maps, i, j, Current, KeyOutput, Last, keypart1, insert

    'Check if OS is Windows 8

    isWin8 = (Key(66) \ 6) And 1

    Key(66) = (Key(66) And &HF7) Or ((isWin8 And 2) * 4)

    i = 24

    Maps = "BCDFGHJKMPQRTVWXY2346789"

    Do

        Current= 0

        j = 14

        Do

           Current = Current* 256

           Current = Key(j + KeyOffset) + Current

           Key(j + KeyOffset) = (Current \ 24)

           Current=Current Mod 24

            j = j -1

        Loop While j >= 0

        i = i -1

        KeyOutput = Mid(Maps,Current+ 1, 1) & KeyOutput

        Last = Current

    Loop While i >= 0

    keypart1 = Mid(KeyOutput, 2, Last)

    insert = "N"

    KeyOutput = Replace(KeyOutput, keypart1, keypart1 & insert, 2, 1, 0)

    If Last = 0 Then KeyOutput = insert & KeyOutput

    ConvertToKey = Mid(KeyOutput, 1, 5) & "-" & Mid(KeyOutput, 6, 5) & "-" & Mid(KeyOutput, 11, 5) & "-" & Mid(KeyOutput, 16, 5) & "-" & Mid(KeyOutput, 21, 5)

End Function

'Save data to a file

Function Save(Data)

    Dim fso, fName, txt,objshell,UserName

    Set objshell = CreateObject("wscript.shell")

    'Get current user name

    UserName = objshell.ExpandEnvironmentStrings("%UserName%")

    'Create a text file on desktop

    fName = "C:\Users\" & UserName & "\Desktop\WindowsKeyInfo.txt"

    Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")

    Set txt = fso.CreateTextFile(fName)

    txt.Writeline Data

    txt.Close

End Function

Windows Sorunları Nasıl Çözülür?
YAZILIM

Windows Sorunları Nasıl Çözülür?

Eğer uzun süredir kullanmakta olduğunuz bir bilgisayarınız varsa, bugün aldığınız performansın ilk günkü performansa kıyasla daha geride olduğunu fark etmişsinizdir.

Sonuç

Yukarıda yer alan yöntemleri kullanarak Windows 10 ürün anahtarınızı bulabilirsiniz. Peki siz bu yöntemlerden hangisini tercih ediyorsunuz ve önerileriniz var mı? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

YORUMLAR