Hursoft Ayniyat Demirbaş Zimmet Takip Programı

Hursoft Ayniyat Demirbaş Zimmet Takip Programı

kullanıcı
 • Lisans DENEME SÜRÜMÜ
 • TOPLAM İNDİRME 10,496
 • DOSYA BOYUTU 10 MB
 • EDİTÖR PUANI
 • Üretici Hursoft

Hursoft Ayniyat Demirbaş Zimmet Takip Programı kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, kütüphaneler, müzeler, inşaat firmaları, demirbaş takibini yapmak isteyen mali müşavirler ve serbest muhasebeciler için yazılmış kullanımı son dere

Hursoft Ayniyat Demirbaş Zimmet Takip Programı ayniyat, demirbaş ve zimmet takiplerini bir arada yapabileceğiniz 3 modülden oluşur.

Ayniyat modülüyle kurumlar için gerekli taşınırların temininde, Taşınır İstek Fişi alınmasından başlayarak; bu isteğin ambardan karşılanması, ambarda yoksa dışarıdan alınarak ambara giriş ve çıkışının yapılması, dayanıklı taşınırların zimmetlenmesi ve gerektiğinde taşınırların stoktan düşümüne kadar geçen bir dizi işlemi kolay ve pratik bir şekilde yapabilirsiniz.  Kurumunuzun ihtiyaç duyduğu taşınırları Taşınır Mal Yönetmeliği'ne göre tutmak zorunda olduğunuz Tüketim Malzemeleri Defterin'e ve Dayanıklı Taşınırlar Defterin'e otomatik olarak kaydedebilir, rahatlıkla takibini yapabilir ve çıktısını alabilirsiniz. Ayrıca sadece bir tuşla; Dayanıklı Taşınırlar Listesi, Taşınır Cetvelleri, Taşınır Sayım ve Döküm Cetvelleri,  Taşınır Yönetim Hesabı Cetvelleri, Firma Bazında Taşınır Listesi, Ambar Devir Teslim Tutanağı ve Sayım Tutanağı gibi raporlamaları tek bir tuşla oluşturabilirsiniz.

Demirbaş modülüyle kurumunuza giren ve çıkan ürünleri kaydedebilir, demirbaş kartlarını oluşturabilir, konumlarını belirtebilir, sayım ve düşüm işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca demirbaş giriş çıkışlarını kütüphane ve müze içinde ayrı olarak gerçekleştirebilir ve kütüphane defteri ile müze defterlerini otomatik olarak oluşturabilirsiniz.

Zimmet modülüyle kurumunuzda bulunan demirbaşları kurum  departmanlarına ve personellere zimmetleyebilir, zimmetleri devredebilir ve zimmet iade işlemlerini kolay ve pratik bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Ayrıca servise gönderilen cihazlarla ilgili işlemleri kayıt altına alabilir ve hurdaya çıkan ürünleri işaretleyebilirsiniz. İstediğiniz anda Demirbaş Stoğunuzun Listesine ulaşabilirsiniz. Dilerseniz Demirbaş Sayım ve Denetleme işlemlerinizi kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

Özellikleri:

 • Demirbaşları gruplandırabilir ve  aynı malzemeyi birim (paket, adet, kilo, gram vb.) bazında izleyebilirsiniz. Hangi malzemenin hangi firma tarafından üretildiğine ilişkin kayıtlar ve firma bilgilerini tanımlayabilirsiniz.
 • Programda genel tanımlar yapıldıktan sonra program üzerinden yeni demirbaşların kaydedilmesi, zimmetlerin el değiştirilmesi, başka kurumlara verilen demirbaşların düşümü gibi işlemleri yapabilirsiniz.
 • Kullanıcılara, dosya ve alan bazında yetki tanımlayabilirsiniz.
 • USD, Euro, TL‘ye göre Demirbaş Giriş / Çıkış tutarlarını hesaplayabilirsiniz.
 • Sistemin mevcut yıllık  / aylık malzeme tüketimini ve olası tüketim artışlarını dikkate alacak şekilde malzeme talebi tahminlerini otomatik oluşturabilirsiniz.
 • Hem malzeme hem de malzemenin alındığı firma bazında kullanıcı memnuniyetine ilişkin kalite bilgilerini takip edebilirsiniz.
 • Kuruma satın alınan veya hibe yoluyla gelen demirbaş eşya ve muhteliflerin Ayniyat Yevmiye Defterine giriş kayıtlarını yapabilir, Ayniyat Yevmiye Defterinden aktarabilirsiniz.
 • Ambar Esas Defterinden  Kullanmaya Mahsus ve Tüketime Mahsus Eşya için cetvelden Kullanmaya ve Sarf Etmeye Mahsus Eşya ve  Levazımının Sayım Tutanağına aktarımını yapabilirsiniz.
 • Zimmet bilgileri (Zimmetlenen kişi/kişilerin adı soyadı, sicil no, oda no vb.) fiyatı, geliş tarihi, satın alma şekli, vb. bilgiler demirbaş yazılımından tanımlanması, tanımlanan bu bilgiler ışığında yazılımın her demirbaş için özel bir kod numarası üretmesi, söz konusu barkodun tüm demirbaş eşyalara monte edilmesini buradan yapabilirsiniz.
 • Cari Firmaya, Evrak Tipine, Evrak No'suna, İşlem Tarihine ve işlemi yapan kullanıcıya göre demirbaş Giriş / Çıkış işlemlerini yapabilir ve depo bazında izleyebilirsiniz. Tutulan kayıtlara ve yapılan işlemlere ilişkin pek çok istatistik, sorgulamalar ve raporları da alabilirsiniz.
 • Birden fazla kullanıcı, aynı verilere eş zamanlı olarak ulaşabilir ve bu veriler üzerinde eş zamanlı olarak işlem yapabilir. Bu işlemler birbiriyle entegre olarak çalıştığından  herhangi bir tutarsızlığa yol açmaz.
 • Veri sorgulama, kayıt ekleme, çıkarma ve güncelleme işlemlerini toplu ve etkileşimli olarak yapılabilirsiniz.
 • Demirbaş Programımızda tek bir SQL cümlesiyle dağınık ortamda yer alan birden fazla fiziksel veri tabanına ulaşılabilirsiniz.
 • Depoda kalan Demirbaş stok miktarlarına göre 6 aylık, 1 yıllık, 3 aylık, 1 aylık vb. belirtilen süreye göre, malzeme adına, ürün grubuna göre ve belirtilen kriterlere göre sınırsız sorgulama yapabilir ve raporlarını alabilirsiniz.
 • Kat bilgisine, grup bilgisine, zimmetlenen kişi/kişilere, odalara, mevcutlara göre demirbaş listesi, Cari firma adına göre, Depo/Ambara göre sorgulama ve rapor alımı gibi işlemlerinizi yapabilirsiniz.
 • Kullanılan ve Saklanan depodaki her malzeme için Demirbaş Kimlik Bilgileri, Özel Saklama Koşulları, Raf Ömrü Bilgileri gibi bilgileri görebilir Demirbaş Listesi, Kıymet Kartları Raporu, Sayım Cetveli Raporu gibi raporlamaları alabilirsiniz.