AMP İhale Otomasyonu

AMP İhale Otomasyonu

kullanıcı
  • Lisans DENEME SÜRÜMÜ
  • TOPLAM İNDİRME 2,526
  • DOSYA BOYUTU 27.91 MB
  • EDİTÖR PUANI
  • Üretici Amp Yazılım

Kamu kurumları ve ihale düzenleyen kişi ve kurumlar için İhale Yönetim Programıdır

ÜRETİCİNİN AÇIKLAMASI:

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre Hazırlanmış

AMP İHALE OTOMASYONU 

Ne işe yarar?

2003 yılında yürürlüğe giren 4734 Kamu İhale Kanunu ve 4735 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak ihale edilecek işlerin ihale öncesi, önyeterlik aşaması, ihale aşaması, teknik teklif aşaması ve ihale sonrası aşamalarını tam otomatik ve eksiksiz olarak yapabileceğiniz bir programdır.

AMP İhale Otomasyonu 2003 programı ile; Açık İhale Usulü, Belli İstekliler Arasında Davetiye Usulü ve Pazarlık usullerine göre ihale edilen işlerde kullanılacak olan ihale belgeleri, Kamu İhale Kurumu ve ilgili mevzuat tarafından belirlenen Standart Formlara uygun olarak hazırlanmaktadır.


Kimler kullanabilir?

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre  ihale yapan ve sonuçlandıran tüm kamu kurum ve kuruluşları AMP İhale Otomasyonu 2003 programını kullanabilirler. Kullanımı kolay bir program olup bilgisayar bilgisi gerektirmez.

Aşağıdaki kurumlar ve benzerleri AMP İhale Otomasyonu 'nu kullanabilir.

Büyük, Orta ve Küçük Ölçekli Belediyelerin İhale düzenleyen tüm müdürlükleri

Bayındırlık Müdürlükleri

İl Özel İdareleri

Karayolları,DSİ, İller Bankası,Köy Hizmetleri  Merkez Bölge ve İl Müdürlükleri

Üniversiteler

Sağlık Müdürlükleri

Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı müdürlükler

ve kamu ihale mevzuatına uygun ihale yapan tüm kişi kurum ve kuruluşlar.

 

AMP İhale Otomasyonu programında yer alan bazı belgeler:

İhale Onay Belgesi

Yaklaşık Maliyet İcmal Tablosu

Ön Yeterlik İlanı

İhale İlanı

Ön Yeterlik Şartnamesi

 İhale Şartnamesi

Sözleşme Tasarısı

Birim Fiyat Teklif Cetveli

İhale Dokümanı Satın Alanlara İlişkin Form

İhale Teklif Zarfı Alındı Belgesi

Postada Gecikme Nedeniyle İşleme Konulmayan Teklif Mektubu Tutanağı

İhale Teklif Zarflarının İhale Komisyonuna Teslimine Dair Tutanak

Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı

Uygun Olmadığı İçin Değerlendirme Dışı Bırakılan Teklif Zarflarına İlişkin Tutanak

Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Sayılmama Gerekçelerine İlişkin Tutanak Yeterlik Değerlendirme Sonuç Tutanağı

Yeterlik Değerlendirmesinde Yeterli Bulunmayan İsteklilere Sonuç Bildirim Formu

Teknik Teklif Vermeye Davet

Tteknik Teklif Zarfı Alındı Belgesi

Teklif Edilen Fiyatlara İlişkin Tutanak

İhale Komisyonu Kararı

Kesinleşen İhale Kararı

İhale Sonucu İlanı

Sözleşmeye Davet

Anahtar Teslimi Götürü Bedel İşler için Sözleşme ve Teklif Birim Fiyatlı İşler için Sözleşme

İptal Edilen İhale Kararı

...

Programın bazı özellikleri:

� 4734 Kamu İhale Kanuna ve ilgili mevzuata tam uygunluk

� Kamu İhale Kurumu Standartlarına tam uyumluluk

� Kurumların ihalelerle ilgili her türlü bilgisini programda tutabilme imkanı

� İhale bilgilerini sadece bir kez girme ve defalarca kullanma

� Adım Adım Metodu ile kullanıcı hatalarını minimize eden sistem

� İhale yapmak için gereken her şey

� Tüm  İhale Belgelerinin yazdırmadan önce görme ve düzenleme imkanı.

� Sınırsız sayıda kurum ve ihale açma ve sınırsız sayıda ihale dosyası hazırlayabilme

� Programı detaylı anlatan Referans Kitabı

� Program içersinde her yerde online yardım

� Program içinden güncel ihale mevzuatına erişim.

� Son derece basit ve kolay kullanmlı kullanıcı arayüzü

� Kendi dahili editörü ile herhangi bir yazılıma ihtiyaç duymadan çalışabilme yeteneği.

� Windows 9x,ME,2000,XP,2003 uyumluluğu

� Taşınabilir koruma sistemi; program kilidini istediğiniz bilgisayar takın ve programı kurun orda çalışsın.

� Network ortamında çok kullanıcılı çalışabilme, birden fazla kişinin aynı anda kullanabilmesi, bilgileri şifreleme yeteneği .

� Windows teknolojisi, kolaylığı ve olanakları.

�  Güncel yazılım teknolojileri ve modern program yapısı

� Dayanıklı ve hızlı veritabanı.

� Kanuni değişiklikleri anında güncelleştirme.

� 1 ay geri alma garantisi.

� İnşaat Mühendislerinden Ücretsiz, Limitsiz ve kaliteli teknik destek.

� 1995 Yılından beri ihale yazılımları üreten AMP Yazılımın bilgi birikimi ve tecrübesi

NOT : Programın açılışında istenen kullanıcı adı ve şifresi :

  Kullanıcı Adı  AMP
  Şifre  AMP