Tabim Beyanname Programı (windows)

Tabim Beyanname Programı

Tabim Beyanname Programı
DENEME SÜRÜMÜ
İndir 13.90 MB
0  
0  
0  
0  
0  
kullanıcı

Mükelleflerinizin veya firmanızın ilgili alanlara girdiğiniz bilgilerine göre KDV1, KDV2, Muhtasar, Geçici Vergi, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Gelir Vergisi Eki, A, B ve C Formlarını doldurabilir, varolan bilgileri saklayıp her türlü yazıc

Üreticinin Açıklaması

Mükelleflerinizin veya firmanızın ilgili alanlara girdiğiniz bilgilerine göre KDV1, KDV2, Muhtasar, Geçici Vergi, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Gelir Vergisi Eki, A, B ve C Formlarını doldurabilir, varolan bilgileri saklayıp her türlü yazıcıdan bu formların dökümünü alabilirsiniz. Ayrıca girdiğiniz mükelleflerin adres bilgilerini her türlü yazıcıdan, her türlü etikete dökümlerini alabilirsiniz.

Programın Genel Özellikleri
   

Beyannamelerdeki ilgili alanların doğru girilmesi şartıyla beyannamelerin hatasız dökümlerini alabilirsiniz.

Beyanname Programı ile tek bilgisayarda sınırsız sayıda mükellefin, sınırsız sayıda dönemine ait beyanname formalarını doldurabilir, saklayabilir ve dökümlerini alabilirsiniz.

Mükellef bilgilerini özel kodlar vererek istediğiniz alt guruplara ayırabilirsiniz.

Mükelleflerin özel notlarını girebilirsiniz.

Beyanname Bölümünde KDV 1 Formu, Muhtasar Formu ve Geçici Vergi Bildirim formlarını doldurabilir ve bu formların dökümlerini alabilirsiniz.

Formlar Bölümünde KDV 2 Formu, A, B ve C Formlarını doldurabilir ve bu formların dökümlerini abilirsiniz.

Gelir Vergisi Bölümünde Yıllık Gelir Vergisi, Hayat Standardı Esası Bildirim Formlarını doldurabilir ve bu formların dökümlerini alabilirsiniz.

Gelir Vergisi Eki Bölümünde Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Eki'ni doldurabilir ve bu formun dökümünü alabilirsiniz.

Kurumlar Bölümünde Kurumlar Vergisi Formunu, Yönetim Kurulu Listesini ve Kârlılık Bildirim Formlarını doldurabilir ve bu formların dökümlerini alabilirsiniz.

KDV Beyannameleri için önceki dönem devrini bulunduğunuz aktif beyanname dönemine aktarabilirsiniz.

Muhtasar Beyannameleri için önceki dönemin damga vergisini, eğitime katkı payını ve beyannameye ait dönemlerle ilgili 4 satırlık bilgileri bulunduğunuz aktif beyanname dönemine aktarabilirsiniz.

Geçici Vergi Beyannamesinde önceki dönemin 26. ve 28. satırını bulunduğunuz aktif beyanname dönemine aktarabilirsiniz.

Aktif beyanname tarihinden önceki geçmiş b

YORUMLAR