Gizemli Tarihi ile Dikkatleri Çeken Anunnaki Nedir?

Sümer efsanesinde adları geçen insan dışı yaratıklar hakkındaki belirsizlik hala devam ediyor. Peki, gizemli tarihi ile dikkat çeken Anunnakiler gerçekte kim?

Gizemli Tarihi ile Dikkatleri Çeken Anunnaki Nedir?

Sümer metinlerinde yer alan Anunnaki, gizemi hala çözülemeyen efsanelerden biri. Yaradılış sırları sonrasında dinsel metinlerin birçoğunda yer alan bu insan dışı yaratıkların, dünyayı tohumladığı ve burada köle olarak kullanmak üzere bir ırk yarattığına inanılıyor. Genel anlamda Annunakilerin, insanın yaratıcıları olduğuna inanılıyor. Öte yandan Anunnakilerin, çok eski zamanlarda dünyayı terk ettiğine ve bir gün tekrar dünyaya döneceğine inanılıyor. Peki, gerçekte Anunnaki nedir? Gelin birlikte bakalım.

Anunnaki Nedir?

Anunnaki ismi, en eski kaynaklardan biri olan Sümer tabletlerinde karşımıza çıkmaktadır. Anunnaki, Anu’nun soyundan gelenler anlamına gelmektedir. Anunnaki’nin sayısının ve oynadıkları rolün açıklamaları değişir ve genellikle tutarsızdır. Akad öncesi dönemin en eski Sümer kutsal yazılarına göre Anunnaki, Pantheon’daki en güçlü tanrıdır. Göksel tanrı An ve yeryüzü tanrıçası Ki’nin torunlarıdır. 

Gizemli Tarihi ile Dikkatleri Çeken Anunnaki Nedir?

Anunnakilerin asıl görevleri, insanlığın kaderini belirlemektir. Anunnakiler’in normal bir insandan daha büyük boyutlarda olmaları ve insana etki etmeleri dolayısıyla günümüz insanı tarafından Tanrılar olarak anlatılsa da aslında başka bir gezegenden gelen üst teknolojili bir ırk olduğu Sümer tabletlerinde belirtilmiştir.

MÖ 3800’nde yazılı kaynakların ortaya çıkmasıyla yazılan iki farklı eserde Anunnakiler’in ilk olarak Tufan’dan 120 şar (1 şar=3600) önce geldiklerini belirtmektedir. Bu da Anunnakiler’in MÖ 443000’de dünyaya geldiklerine işaret eder. Anunnakilerin de Enki gibi insanların yanında oldukları ve onlara evreni anlamak üzere yardımcı oldukları bilinmektedir. Kuran-ı Kerim’de belirtilen ‘Biz sizden daha güçlülerini yerle bir ettik’ ibaresinin de Anunnakilerle ilgili olduğu şeklinde yorumlar bulunmaktadır. Bu bilgiye göre de evrende şüphesiz insanlardan daha gelişmiş canlılar bulunmaktadır.

Gizemli Tarihi ile Dikkatleri Çeken Anunnaki Nedir?

Anunnakiler Gerçek Mi?

Nereden geldiğimiz, kökenlerimizin ne olduğu, evrim gibi konular insanlığı hep meşgul eden problemler arasında yer almıştır. Semavi dinler, cemiyetler ve birçok farklı inançlar arasında insanlık hep başlangıçta ne olduğunu, nasıl bu noktaya geldiğini evrenin amacının ne olduğunu sorgulamıştır. Bu sorunsallara verdiğimiz cevaplara göre de kendi inanış biçimlerimizi oluşturarak ya da seçerek kendimize dini bir felsefe belirleriz. 

Bu felsefeyi belirlerken geçmişten, kaynaklardan ve aklımızdan yararlanırız. Geçmişimizi öğrenmek adına yararlandığımız kaynakların en başında ise yazılı kaynaklar (tablet, kitap) ve tarihi yapılar yer almaktadır.

Gizemli Tarihi ile Dikkatleri Çeken Anunnaki Nedir?

Tarihi yapıtların arkeologlar tarafından keşfedilmesiyle birlikte ise bilgilerimiz sürekli güncellenmektedir. Örneğin; Göbeklitepe’deki olağanüstü yapılar insanlarda ‘Bu kadar büyük taşlar nasıl bu şekilde yerleştirilmiş olabilir?’ sorusunu uyandırdı. Aynı piramitlerde olduğu gibi. Konu hakkında birçok görüş ve hipotez bulunmaktadır. 

Fakat bunların arasından Anunnakiler, Enki ve An son zamanlarda en çok ilgi uyandıran görüşler olmuştur. Semavi dinlerde, mitolojilerde, Sümer tabletlerinde, destanlarda ve hikayelerde bahsedilen Anunnakiler’in kim olduğu, An ve Enki’nin görevleri ve Anunnakiler ile ilişkisi tüm bu varoluş felsefesi içerisinde yeni bir kapıyı aralamaktadır.

Gizemli Tarihi ile Dikkatleri Çeken Anunnaki Nedir?

Anunnakiler Dünyaya Geri Dönecek Mi?

Bazı araştırmacılar Anunnakilerin bu dönemde dünyaya geri döneceklerini düşünüyor. Sümer mitolojisinde Anunnaki, Dünya’ya gelen ve sonunda insan ırkını yaratan iyi ve kötü tanrı ve tanrıçalar grubuydu.

Dünya çapında birçok yazar tarafından Anunnakilerin dünyaya gelmiş olduğuyla ilgili sayısız kaynak toplandı. Antik bir geçmişte dünyaya gelen Anunnakiler, araştırmacılar tarafından uzun bir süreden beri tartışılıyor. Varlıkları ve dünya gezegenine gelişleri farklı kültürlerde sayısız metinde işleniyor, ancak bu metinlerin görmezden gelindiği Anunnaki araştırmacıları tarafından iddia ediliyor.

Gizemli Tarihi ile Dikkatleri Çeken Anunnaki Nedir?

Diğer yandan bazı Afrika kültürlerinde, dünya dışı varlıkların on binlerce yıl boyunca Dünya’yı ziyaret ettiğine inanılıyor. Örneğin; ‘Zulu’ efsanelerinde yıldızlardan gelen ziyaretçilerin altın ve diğer doğal kaynakları çıkardığını, bu kaynakların çıkarılması için köleler yarattıklarını söylüyor. Bazı kaynaklar bu tanrıların Niburu’dan geldiğini söylüyor.

Asuriler ve Babiller gezegeni ‘Marduk’ olarak adlandırıyorlar. Sümerler, Nibiru’da bir yılın Dünya’da 3.600 yıla eşdeğer olduğunu söylüyor. Niburu’nun var olup olmadığı ise büyük bir tartışma konusu. Güneş sisteminin dışında muazzam bir gezegenin olduğunu gösteren çok sayıda bilgi mevcut. Bilim insanları bu gezegene Planet X ismini verdiler.

Gizemli Tarihi ile Dikkatleri Çeken Anunnaki Nedir?

Anunnakiler Hakkında

Anunnakiler, Sümerliler'in mitolojik tanrıları olarak yer alıyor ama görüntüleri o dönemdeki bir insana göre bile oldukça farklı gözüküyor. Bazı tarihçilere göre ise Anunnaki tanrıları, dünyayı ziyarete gelen yabancı bir ırktı.

Bu hikayeyi kanıtlayabilmek için Sümerliler'in gelişmiş matematik ve astronomi hesaplarına bakmak gerekiyor. Döneme göre oldukça ileride olan Sümerliler, 1400 yıl önce Jüpiter'in yörüngesini tamamen doğru hesaplayabilmişlerdi. Yazdıkları kil tablet 2015 yılında bulundu ve bu konuda gerçekten iyi oldukları tekrar kanıtlandı.

Sümerliler'in tabletlerinde yer alan gizemli çizimler ve matematik, astronomi alanında bu kadar gelişmiş olmaları Anunnakiler ile karşılaştıklarını düşündürüyor.

Anunnakilerin yarattığı insan ırkıyla ilgilide araştırmacıların bazı iddiaları bulunuyor. Kazakistan’dan bazı araştırmacıların ortaya attığı hipotez, daha gelişmiş bir dünya dışı medeniyetin farklı dünyalarda yeni hayat tohumladığı ve dünyanın da sadece onlardan birisi olduğu yönündedir.

YORUMLAR