Sosyal Medya Reklamları, Rekabet Kurumunun Denetiminde!

Sosyal medya reklamları denetim altına giriyor. Rekabet Kurumu, dijital reklam pazarını daha yakından incelemek için iki çalışma başlattı. İşte ayrıntılar!

Sosyal medya reklamları, Rekabet Kurumu tarafından sıkı bir biçimde denetlenmeye başlanıyor. Rekabet Kurumunun aldığı son karara göre büyük veya küçük ölçekteki şirketlerden reklam alarak gelir elde eden Google, Facebook, Instagram ve Twitter gibi dijital platformlar için iki çalışma başlatıldı.

Sabah'tan Dilek Güngör'ün haberine Facebook, Google, Twitter ve Instagram gibi dijital platformlar, Rekabet Kurumu tarafından reklamla ilgili bir denetlemeye tabi tutulacak. Kurum, dijital reklam pazarında verilerin nasıl kullanıldığını, şirketlerin kendi lehine bir durum yaratıp yaratmadığını inceleyerek sektörü oldukça ayrıntılı bir şekilde incelemeye başlayacak. Rekabet karşıtı birtakım sorunlar ortaya çıkarsa kurumun önerileri ile yasal düzenlemeler yapılabilecek.

Sosyal Medya Reklamları İnceleme Altına Alınıyor

Dijital reklam pazarındaki şirketler özellikle son zamanlarda yoğun bir denetim aşamasından geçiyor. Bu inceleme yalnızca Facebook, Instagram gibi sosyal medya platformları ile sınırlı değil aynı zamanda Google gibi internetin büyük bir kısmında hakimiyet kurmuş şirketlerin sunduğu reklamcılık hizmeti için de geçerli.

Bu denetimlerde Google, Instagram ve Twitter'ın olduğu, denetleme sürecinde ağırlıklı olarak arama motorları ve sosyal medya platformlarının yer alacağı biliniyor. Bu hizmetlerin rekabet endişelerine yol açıp açmadığı ise araştırmanın sonucunda açıklığa kavuşacak.

Sektör denetimi kapsamında veri temini ve kullanımı, satış uygulamaları, dikey bütünleşik bir biçimde faaliyet gösteren teşebbüslerin reklam alanlarının sunumunda, fiyatlandırılmasında veya ihale edilmesinde kendi hizmetleri lehine ayrımcı eylemlerde bulunması, şeffaflık sorunları gibi konular ele alınacak. Rekabet karşıtı endişelerin ortaya çıkması durumunda kurumun önerileri ile yasal düzenlemelerin de önü açılacak. Sektörde rekabet ihlali yapan şirketler hakkında soruşturma açılabilecek.

Rekabet Kurumu, "Dijitalleşme ve Rekabet Politikası Raporu" ve "E-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi" olmak üzere iki çalışma başlattı. İlkinde dijital çağda rekabet politikası hedeflerinin ne olması gerektiğinin ve dijital platformların uyması gereken rekabet kurallarının nasıl şekilleneceğinin üzerinde durulurken diğerinde de e-pazaryeri platformlarının çalışma şekli, platform hizmetleri ve tedarik davranışları denetleniyor.

Kurum kısa bir süre kullanıcılara yeni bir gizlilik sözleşmesini kabul ettirme çalışmalarına başlayan WhatsApp'ın 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6. maddesinin ihlal edip edilmediğinin ortaya çıkması için WhatsApp ve Facebook'a resen soruşturma açmıştı.

Rekabet Kurulu WhatsApp Kararının Gerekçesini Paylaştı
İNTERNET

Rekabet Kurulu WhatsApp Kararının Gerekçesini Paylaştı

Facebook ve WhatsApp hakkında soruşturma başlatılmıştı. WhatsApp'la veri paylaşımı zorunluluğunun durdurulduğu açıklanmıştı. Facebook ve WhatsApp hakkında başlatılan soruşturmada alınan geçici tedbir kararının gerekçesi Rekabet Kurulu'nun internet sitesinde yayınlandı.

YORUMLAR