Dünyadaki Bayrakların Anlamları Neler?

Her ülkenin kendisine ait ve kendi kültürlerini yansıttıkları bayrakları bulunuyor. Peki, ülkelerin bayraklarını ve ne anlama geldiklerini biliyor musunuz?

Dünyadaki Bayrakların Anlamları Neler?

Ülkeler, uluslarının sembolü olarak kendilerine bir bayrak belirler. Bu bayraklar genel olarak dikdörtgen şeklinde olsa da farklı bir şekle sahip ülke bayrakları da bulunur. Bayraklar, ülkelerini ve kültürlerini anlatan özelliklere göre şekillenir. Gelin dünyadaki ülkelerin bayraklarının anlamlarına yakından bakalım.

Bayrak Nedir?

Alem kelimesiyle eş anlamlı olan bayrak, bir ülke ya da kurumu temsil eder. Genel olarak dikdörtgen biçiminde olan bayraklar farklı renk ve simgelerden oluşur.

Antik çağlarda kullanılan savaş bayrakları ‘bayrağımsı’ (vexilloid) olarak sınıflandırılabilir. Bunun örnekleri arasında Ahameniş İmparatorluğu'nun savaş bayrağı Derafş Kaviani ve Roma lejyon standartları bulunmaktadır.

Dünyadaki Bayrakların Anlamları Neler?

Orta Çağ'ın ortalarında bayraklar savaşlarında asilzadelerin kendilerini belli etmek için kullandıkları semboller halinde geldi. Bayrak taşıyan bir şövalyeyi ayırt etmek kalkanında arma bulunan bir şövalyeyi ayırt etmekten daha kolaydı. Geç Orta Çağ'da Eski İsviçre Konfederasyonu gibi devletler de savaşlarda bayrak kullanmaya başladı. Erken Modern Dönem'de askeri birimlerin kendi bayraklarının olması yaygın hale geldi.

17. yüzyılın ortalarındaki Yelken Çağı'nın zirve dönemlerinde gemiler geleneksel olarak (daha sonraları bu yasal bir zorunluluğa da dönüştü) tabiiyetlerini belli eden bayraklar taşıyordu. Bu bayraklar zaman içerisinde günümüzün ulusal bayraklarına ve denizcilik bayraklarına dönüştü. Bayraklar aynı zamanda denizcilikte bir iletişim yolu haline de geldi.

Bayrakların askeri veya denizle ilgili amaçlar dışında kullanılması milliyetçiliğin yükseldiği 18. yüzyıl sonlarına rastlar. 19. yüzyıl sırasında egemen devletlerin bayrak sahibi olması standart hale geldi.

Dünyadaki Bayraklar ve Anlamları

 • Türk Bayrağı ve Anlamı
 • Fransa Bayrağı ve Anlamı
 • Güney Afrika Bayrağı ve Anlamı
 • Almanya Bayrağı ve Anlamı
 • Rusya Bayrağı ve Anlamı
 • Bayrakta 
 • Hindistan Bayrağı ve Anlamı
 • Kanada Bayrağı ve Anlamı
 • Avusturya Bayrağı ve Anlamı
 • Ukrayna Bayrağı ve Anlamı
 • Amerika Birleşik Devletleri Bayrağı ve Anlamı
 • Nepal Bayrağı ve Anlamı
 • İran Bayrağı ve Anlamı
 • Danimarka Bayrağı ve Anlamı
 • Finlandiya Bayrağı ve Anlamı
 • Nijerya Bayrağı ve Anlamı
 • Lübnan Bayrağı ve Anlamı

Türk Bayrağı ve Anlamı

Dünyadaki Bayrakların Anlamları Neler?

Türk bayrağı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal ve resmi bayrağıdır. Al renkli zemin üzerinde beyaz hilal ve yıldız ile oluşmuş bayrak, ilk olarak 1844 yılında Abdülmecit dönemindeki Tanzimat sürecinde kabul edilmiş, Cumhuriyet döneminde 29 Mayıs 1936'da 2994 Sayılı Türk Bayrağı Kanunu ile Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal bayrağı olarak kanunlaşmıştır. 22 Eylül 1983'te 2893 Sayılı Türk Bayrağı Kanunu ile bayrak ölçütleri belirlenmiş ve bayrak son halini almıştır.

Efsaneye göre bayraktaki al, kan kırmızısıdır ve şehitlerin dökülen kanlarını temsil eder. Gece yarısı bu kanların üzerine yansıyan hilal biçimindeki ay ve bir yıldızla beraber Türk bayrağının görüntüsü oluşur. Bu efsanenin 1389 yılında meydana gelen I. Kosova Muharebesi'nde gerçekleştiği söylenmektedir.

Fransa Bayrağı ve Anlamı

Dünyadaki Bayrakların Anlamları Neler?

1789'daki Fransız Devrimi'nden sonra ortaya çıkan Fransa Bayrağı'nda bulunan mavi renk özgürlüğü, beyaz renk, eşitliği; kırmızı renk ise kardeşliği sembolize ediyor.

Güney Afrika Bayrağı ve Anlamı

Dünyadaki Bayrakların Anlamları Neler?

Mavi renk gökyüzünü, kırmızı ülke için savaşan insanları, siyah renk siyahi Afrika halkını, yeşil ülke topraklarını, beyaz ülkenin beyaz halkını, sarı ise yeraltı kaynaklarını temsil eder.

Almanya Bayrağı ve Anlamı

Dünyadaki Bayrakların Anlamları Neler?

Bayrağı oluşturan renklerin tarihi 1813 yıllarında Napolyon'a karşı verilen savaşta Prusya’nın hem para hem de asker yönünden yaşadığı sıkıntılardan dolayı Lützow önderliğinde çoğunluğu üniversite öğrencilerinden oluşan gönüllü Freikorps birliği kurulmasına dek dayanmaktadır.

Almanya bayrağı siyah, kırmızı ve altın sarısı renklerinden oluşmaktadır ve ‘beraberlik, hak ve özgürlük’ anlamlarını ifade etmektedir. Ayrıca bu bayrak, 3:5 boyutunda yasallaşmıştır.

Alman bayrağı milli bayrak ve resmi bayrak olarak ikiye ayrılmaktadır. 23 Mayıs 1949'da kullanıma giren milli, bayrak, ülkenin sivil bayrağıdır. Ortasında kartal motifinin bulunduğu resm, bayrak ise devlete bağlı kurumlarca kullanılmaktadır.

Rusya Bayrağı ve Anlamı

Dünyadaki Bayrakların Anlamları Neler?

Rusya bayrağının renkleri, Panslavizm renkleri olan mavi, beyaz ve kırmızı dan oluşmaktadır. Bayrakta kullanılan renklere farklı yorumlar ve anlamlar atfedilirken resmi bir açıklama halen mevcut değil. Ancak Rusya'da bu renklerin çok eski dönemlere ait anlamları şöyle ifade ediliyor.

Buna göre Beyaz; Asillik, soyluluk, büyüklük, açık yüreklilik, samimiyet Mavi; Bağlılık, sadakat, vefa, namus, dürüstlük, kusursuzluk, ahlaki temizlik Kırmızı; Cesaret, yiğitlik, mertlik, yüreklilik, gönül yüceliği, alicenaplık, sevgiyi temsil ediyor.

Hindistan Bayrağı ve Anlamı

Dünyadaki Bayrakların Anlamları Neler?

Üst çizgi portakal renginde, orta çizgi beyaz renkte ve alt çizgi yeşil renktedir. Portakal renkli bölüm ilk zamanlarda Hindu halkını temsil ediyordu. Yeşil bölüm Müslüman halkı temsil ediyordu. Ortada yer alan beyaz bölüm ise iki halkın birbirine olan saygısını ve barışı temsil ediyordu.

Kanada Bayrağı ve Anlamı

Dünyadaki Bayrakların Anlamları Neler?

Bayraktaki kırmızı ve beyaz renkler Kanada'yı temsil eder. Beyaz renk Kanada'dan eksik olmayan karı temsil ederken, kırmızı renk ülkenin her yerini süsleyen ve aynı zamanda ülkenin milli sembolü olan akçaağaç yaprağıdır. Kanada'nın ayrıca Kraliyet Birliği'nde kullanılan bir bayrağı daha vardır.

Avusturya Bayrağı ve Anlamı

Dünyadaki Bayrakların Anlamları Neler?

Bayrak da yer alan ve oldukça simetrik özelliklere sahip olan satenden yapılmış bayrak, beyaz kısmı ile barışı ve yiğitliği simgelerken, kırmızı tarafı ise özgürlüğü kazanma uğruna dökülen kanları temsil ettiği bilinmektedir.

Efsaneye göre ise Avusturya Dükü 5. Leopold’un 1230 yılında tasarladığı düşünülen bu bayrak halihazırda kullanılmaya devam edilen en eski bayraklardan biri. Bayrağın hikayesinin şöyle olduğu söyleniyor: 5. Leopold beyaz kıyafetleri kan içinde kalmış şekilde savaştan döner. Kemerini çıkarır ve kemerin altında kalan kumaş parçasının bembeyaz olduğu fark edilir. Böylece Avustralya bayrağı doğar.

Ukrayna Bayrağı ve Anlamı

Dünyadaki Bayrakların Anlamları Neler?

Ukrayna bayrağı, buğday tarlalarının (refah) üzerindeki mavi gök (barış) olarak ifade edilebilen bayraktır. Ukrayna'nın ulusal bayrağı olarak 1918 yılında kabul edildi. Bayrağın renkleri olan mavi ve sarı, İsveçli olan Rusun bayrağı ile aynı renkleri paylaşmaktadır.

Amerika Birleşik Devletleri Bayrağı ve Anlamı

Dünyadaki Bayrakların Anlamları Neler?

Kırmızı, beyaz ve mavi renklerden oluşur. Toplamı 13 olan şeritlerin altısı beyaz, yedisi kırmızıdır, ülkenin kuruluş döneminde Birleşik Krallık'a başkaldıran Onüç Koloni'yi simgelerler. Sol üst köşedeki mavi dikdörtgenin içinde ülkenin eyaletlerini simgeleyen 50 adet beyaz yıldız vardır.

Nepal Bayrağı ve Anlamı

Dünyadaki Bayrakların Anlamları Neler?

Kırmızı, savaştaki zaferlerini; mavi barışı simgeler. Nepal bayrağında hem güneş, hem de Ay vardır. Güneş sarayı, ay ise 1951 yılına kadar ülkeyi yöneten Rana ailesini temsil eder. Bayrağın kökeni 2000 yıl öncesindeki bir Hindu bayrağına dayanır.

İran Bayrağı ve Anlamı

Dünyadaki Bayrakların Anlamları Neler?

Beyaz şerit ortasında ve bayrak merkezli, hanedanlığı temsil eden, dört hilal ve bir kılıçtan oluşan bir sembol yer almaktadır. Yeşil şerit İslamı sembolize eder ve beyaz saflığı ve barışı temsil eder. İran bayrağındaki yeşil ve kırmızı bölümlerin çevresini kaplayan desen gibi şey aslında 11+11 adet ‘Allahu ekber’ (Allah her şeyden uludur) yazısı. Toplamda 22 tane olmasının sebebi, İran'da yaşanan devrimin İran takvimine göre 22 Bahram'da gerçekleşmiş olması.

Danimarka Bayrağı ve Anlamı

Dünyadaki Bayrakların Anlamları Neler?

Danimarka bayrakları, kırmızı zemin üzerinde beyaz haçlı işareti bulunmakta ve kırmızı renk akan kanı beyaz renk ise Hristiyanların simgesini anlatır. Eskiden yapılan Estenyoda' ki bir savaşta kırmızı rengi ve beyaz haçı ile o dönemin kralı olan ikinci Vladimir'e cennetten bir işaret geldiği bilinir.

Diğer yandan Danimarka bayrağı en uzun süredir kullanılan bayrak unvanıyla Guiness Rekorlar Kitabı’na girmiştir. Danimarka, bu bayrağı tam 391 yıldır kullanıyor.

Finlandiya Bayrağı ve Anlamı

Dünyadaki Bayrakların Anlamları Neler?

Bayrak Danimarka bayrağında olduğu gibi haçın yatay kısmı gönder kısmına doğru kaymıştır. Mavi haç Finlandiya'nin meşhur göllerini, beyaz arkaplan ise Finlandiya diyince akla gelen kar kaplı toprakları temsil eder. Bayrağın fince ismi ‘Siniristilippu’dur. Türkçesi ise ‘Mavi Haçlı Bayrak’tır.

Nijerya Bayrağı ve Anlamı

Dünyadaki Bayrakların Anlamları Neler?

Bayrak dikey olarak bayrağı üçe bölen yeşil ve beyaz renkten oluşmaktadır. Bayrağın göndere çekilen taraf ile dalgalan tarafta bulunan yeşil renk ülkenin ekonomik açıdan omurgasını oluşturan tarım alanlarını ve yeşil doğasını sembolize ederken, ortada bulunan beyaz renk ise barışı ve birliği ifade etmektedir.

Lübnan Bayrağı ve Anlamı

Dünyadaki Bayrakların Anlamları Neler?

Lübnan bayrağının sahip olduğu renklerin farklı anlamları vardır. Kırmızı renk ülkenin bağımsızlığı için akmış insanların kanlarını temsil ederken beyaz renk barışı ve Lübnan'ın dağlarında bulunan karı temsil eder. Bayrağın ortasında bulunan sedir ağacı tasviri ebediyeti ve istikrarı simgeler.

YORUMLAR