Ergenlik ve Sosyal Medya Kullanımıyla İlgili Dikkat Çekici Detaylar

Bazı araştırmalar, ergenlerin sosyal medyayı ve interneti nasıl kullandıklarını ve bunun olumlu ya da olumsuz yanlarını ortaya çıkardı.

Ergenlik ve Sosyal Medya Kullanımıyla İlgili Dikkat Çekici Detaylar

Sosyal medya, gençlerin hayatının her noktasına bulaştı. Hemen her an yanlarından ayırmadıkları ve vakitlerinin çoğunu burada harcadıkları bir olgu haline geldi. Araştırmalar bunun olumlu ve olumsuz yanlarını bakın nasıl işaret ediyor...

Niteliksel ve niceliksel yöntemlerle yürütülen bazı araştırmalar, gençlerin sosyal medyayı temel ergenlik meselelerinin hizmetinde kullandığını, ayrıca çevrimdışı ve çevrimiçi hayatlarının da bu bağlamda birbiriyle psikolojik olarak bağlantılı olduğunu ortaya koyuyor. 

Ergenlikte internet kullanma alışkanlıkları

Araştırmalar, ergenlerin internete bağlanabilen tüm iletişim araçlarını, zaten var olan arkadaşlık ya da özel ilişkilerinin hizmetinde de kullandıklarını ortaya koyuyor. Bunun yanı sıra, çevrimdışı dünyalarına girmesi olası yeni kişileri tanımak için yine internet ve sosyal ağlardan yoğun olarak faydalanıyorlar.

Zaten olabildiğince geniş olan sosyal ağlar, sosyal kaygılarının yükünü hafifletmek için olumlu bir anlamda kullanılıyor.  Artık neredeyse tüm gençlik çevrimiçi. Bu yüzden gençler, cep telefonlarını ve sosyal ağ sitelerini, gerçek hayatlarından tanıdıkları arkadaşlarıyla bağlantıyı koparmamak için iletişim içerisinde olmak adına kullanıyorlar.Ancak bunun yanı sıra, siber zorbalık ve elektronik taciz gibi olumsuz amaçlara da hizmet edebiliyor. 

Gizlilik ve bilinmezlik takıntısı

Farklı çevrimiçi uygulamalar farklı aktivitelere fırsat verdiği gibi, farklı gizlilik ve bilinmezlik derecelerine de sahip. Öte yandan sundukları ortamda arkadaşlarla mı, yoksa yabancılarla mı iletişim halinde olunacağı konusunda da farklılık gösterebiliyorlar.

Ergenlerin çevrimiçi ortamlarda yabancılarla mı, yoksa arkadaşlarıyla mı ilişki kurduğu ve çevrimiçi ortamlarda kimin göreceği şekilde, ne paylaştıkları bilgileri ülkeden ülkeye değişiklik gösteriyor. Bu durum, Amerika’nın dışında yaşayan gençlerin ne gibi çevrimiçi tehlikelere tabi olduğu değerlendirilirken göz önüne alınması gereken bir durum olarak otoritelerce tartışılıyor.

Ergenlerin çevrimiçi uygulama kullanımları

İnternet yaygınlaştıkça her geçen gün çok daha fazla genç kullanıcı çevrimiçi oluyor. Araştırmalar gençlerin anlık mesajlaşma hizmetlerini, çevrimdışı arkadaşlarıyla okuldaki olaylar ve dedikodu amaçlı iletişim kurmak için kullandığını gösteriyor. Gençlerin çevrimdışı hayatta tanıdıkları akranlarıyla etkileşime geçmeleri, çevrimiçi ağları, zaten var olan çevrimdışı çevrelerini desteklemek ve genişletmek amacıyla kullandıklarını yapılan araştırmaların sonucunda da açıkça görebiliyoruz.

Öte yandan, toplumdan dışlanan gençler üzerinde yapılan deneysel bir çalışma, bu gençlerin tek başına oynanan oyunlar yerine, toplu oynanan oyunlarda anlık mesajlaşmayla tanımadığı insanlarla yazışıyor olmaları, içinde bulundukları anti sosyal olumsuz durumdan kurtulmalarına yardımcı olabiliyor.

Gençlerin yabancılarla etkileşimi genel olarak olumsuz bulunsa da, bazı araştırmalar bu tip iletişimin kimi zaman olumlu sonuçlar doğurabileceğini gösteriyor. Ebeveynler, araştırmacılar ve gençlik hizmetleri profesyonelleri eğer söz konusu olan böyle bir durumsa, bunu göz ardı etmemeliler.

Tehlikeler ve önlemler

Çevrimiçi araçların yaratabileceği tehlikeler arasında en sıkıntılı olanı, elektronik iletişim yoluyla kasıtlı ve tekrar eden bir şekilde zarar verme anlamına gelen siber zorbalık adı verilen çevrimiçi davranış biçimi.

Siber zorbalık; çevrimiçi ortamlarda küfür, tehdit, dedikodu ya da taciz edici mesajlar yazmak ve paylaşmak, kişisel bilgi sızdırmak, bu bilgileri ağlarda yaymak gibi pek çok etik olmayan davranışı tanımında barındırıyor. Siber zorbalığın bu kadar çeşitli olması ve okul dışında ya da günün herhangi bir saatinde gerçekleştirilebilmesi, gerek ebeveynler, gerek öğretmenler için büyük zorluk teşkil edebiliyor. Bir diğer yandan, çevrimdışı zorbalığa maruz kalanlar, çevrimiçi ortamlarda çok fazla vakit geçiren, anlık mesajlaşma servislerini ve web kameralarını sürekli olarak kullanan, çevrimdışı hayatlarında sorun yaşayan, anti sosyal gençlerden oluşuyor.

Uykusuzluk problemleri

Sosyal ağlar ve çevrimiçi faaliyetler, gençlerde sağlıklı uyku düzeni kurulmasına da engel oluyor. Son 10 yıldır ergenlerin çok daha az uyuduğu araştırmalarla belgelendi. Daha geç yatan bu gençler, okula yetişmek için yine erken saatte kalktıkları için dikkat ve uyum problemleri yaşıyorlar. Kronik uyku eksikliği; ruh hali düzeninde, öğrenmede, hafızada sorunlara sebep olduğu gibi ayrıca, okulda düşük performans, geç kalma, devamsızlık gibi pek çok olumsuz etki yaratabiliyor.

Sosyal rahatsızlıklar

Sosyal ağları ve interneti aşırı kullanan gençlerde ortaya çıkan bazı endişe verici sonuçlara; internet bağımlılığı, internetsiz kalma endişesi, kullanımı azaltmayı başaramamak, okul ödevlerini aksatmak, bozulan sosyal ilişkiler ve aileyle geçimsizlikler de eklenebiliyor.

Gençlerin internet ve sosyal medya kullanımının çevrimdışı hayatlarıyla ilişkili olduğu saptandığı için, medya kullanımının gelişim üzerindeki etkilerini göz önüne almak öğretmenleri ve aileleri için son derece önem taşıyor.

Çocuklarınızı Sosyal Medya Üzerinde Korumanın En İyi 6 Yolu

Rakamlarla Sosyal Medya (İnfografik)

Sosyal Medya ve Yasaların Tarihçesi

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ediyor musunuz?

YORUMLAR