Paradoks Nedir? Beyin Eriten Paradoks Örnekleri!

Paradokslar, her zaman karşılaştığımız durumları farklı açılardan yorumlamamıza olanak sağlar. Peki paradoks tam olarak nedir?

Paradoks Nedir? Beyin Eriten Paradoks Örnekleri!

Tarihi MÖ 5. yüzyıla kadar dayanan paradokslar, her ne kadar başlarda anlaması güç bir kavram olsa da aslında tanımlama olarak oldukça basittir. Bakış açılarımızda değişiklikler yaratan, doğru olduğuna inandığımız şeylere dair bizi şüpheye düşüren karmaşık durumlara ‘paradoks’ denir. Peki, paradoks tam olarak nedir? Gelin beraber bakalım.

Paradoks Nedir?

Bunlar çoğunlukla aykırı, inanılmaz ve beklenmeyen fikirleri özetler. Bir başka ifade ile insan zihninin doğru kabul ettiği düşüncelerin yanlışlığını kanıtlayan önermeler, paradokstur. Paradokslar, insan zihninin kendisini sorgulamasına yardımcı olur. Düşünceleri farklı boyutlarıyla ele alarak, zihin jimnastiği yapmaya imkan sunar.

Ünlü filozofların ve matematikçilerin ürettiği birçok paradoks bulunmaktadır. Bu kavramı bir örnekle açıklamak, daha anlaşılır kılacaktır. Örneğin, 'Schrödinger’in Kedisi' dünyada en bilinen paradokslardan biridir.

Paradoks Nedir? Beyin Eriten Paradoks Örnekleri!

Ünlü kuantum fizikçisi Shrödinger, bir paradoks üretmiştir. Buna göre bir kedinin bir kutuya kapatıldığı var sayılmaktadır. Ve kutuda zehirli gaz salınımı yapan bir şişe mevcuttur. Ve zehirli gaz, en fazla 1 saat dayanıklı olan bir radyoaktif parça ile kumanda edilmektedir. Bu parça 1 saat boyunca dayanabilir. Ve gaz salınımı yapılmayabilir. Fakat parça bir saatten daha az bir sürede de bozulabilir. Bu durumda kutunun içinde gaz salınımı gerçekleşir. 

Bu düşünceden yola çıkılarak, 1 saatin sonunda kutu açıldığında kedi canlı olabilir. Fakat ölmüş de olabilir. Bu her iki durum da olasıdır. Kedinin ölmüş veya canlı olma ihtimali bir paradokstur. Ve her iki ihtimali de doğru veya yanlış kılabilir. Bu paradoks gerçek bir kedi ve kutuyla yapılan bir deney değildir. Bu yalnızca varsayımsal bir düşünceyi gösteren, hayali bir fikirdir. Burada amaç, ihtimallerin gerçekleşme derecelerinin ölçümüdür.

En İlginç Paradoks Örnekleri Listesi

 • Tavuk ve Yumurta Paradoksu
 • Aşil ve Kaplumbağa Paradoksu:
 • Bootstrap (Yazgı) Paradoksu
 • Timsah Paradoksu
 • Ok Paradoksu
 • Dikotomi Paradoksu
 • Doğru Yanlış Paradoksu
 • Hempel Paradoksu
 • Avukatın Paradoksu
 • Giritliler Paradoksu
 • Ahlaki Paradoks

Paradoks Nedir? Beyin Eriten Paradoks Örnekleri!

Tavuk ve Yumurta Paradoksu

Paradokslar, insan zihninin sınırlarını zorlayan soruları içerirler. Bu sorular zihnin çalışmasına yardım eder. Ve olguları derinlemesine inceleme fırsatı sunar. Dünyada en çok bilinen paradoks örneklerinden biri de tavuk ve yumurta paradoksu olarak adlandırılır.

Tavuk ve yumurta paradoksu bir soruyla insanlara yöneltilmektedir. Soru ‘Tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan çıkar?’ sorusudur. Bu düşünce irdelendiğinde, gelişmiş tavukların bir yumurtadan çıkarak büyüdükleri bilinir. Ancak yumurtanın da kaynağı incelenirse, yumurtanın tavuk tarafından üretildiği göze çarpar.

Aşil ve Kaplumbağa Paradoksu

Bu paradoks, yukarıda bahsetmiş olduğumuz Antik Yunan filozofu Zeno tarafından ortaya atılmış paradokslardan birisidir. Yine Antik Yunan döneminde yaşamış yenilmez savaşçı Aşil’i bilmeyenimiz yoktur. Kendisi güçlü ve yenilmez olduğu kadar hızlı olmasıyla da ünlüydü. 

Şimdi Aşil gibi hızlı birisiyle bir kaplumbağanın yarıştığını düşünelim... Hemen hemen hepimizin aklından Aşil’in bu yarışı büyük bir farkla önde bitireceğini geçiyordur, ancak Zeno hepimizden farklı düşünüyor.  Zeno, yarışın adil olması için kaplumbağayı yarışa Aşil’den 500 metre önden başlatıyor. Haliyle Aşil'in kamlumbağa ile arasındaki 500 metreyi bile kapatmasının kısa süreceğini düşünüyoruz. Ancak Zeno, Aşil’in hiçbir zaman kaplumbağaya yetişemeyeceğini, çünkü Aşil 500 metreyi tamamladıktan sonra kaplumbağanın hep bir adım önde olacağını savunuyor.

Aşil her 10 saniyede 100 metre gittiğinde teorik olarak 500 metreyi 50 saniye sonra kapatacağını düşünürsünüz. Ancak bu sırada kaplumbağanın kendisi de ilerliyor. Zeno'ya göre Aşil ile kamplumbağa arasındaki fark, her seferinde azalsa da hiç kapanmıyor. Aslında bu ikili arasındaki rekabet bir yarıştan çıkıp ‘Aşil’in kaplumbağanın vardığı mesafeye yetişmesi’ durumunu almaya başlıyor. Zeno bu paradoksunda, paradoksu hız ve mesafe olarak karşılaştırmaktan ziyade, mesafeler ne kadar kısa olursa olsun her durumda sonsuz bir döngünün oluşabileceğini savunmaktadır. 

Paradoks Nedir? Beyin Eriten Paradoks Örnekleri!

Bootstrap (Yazgı) Paradoksu

Yazgı paradoksu, zaman yolculuğuyla gelecekten alınan ve geçmişe yerleştirilen bir nesnenin ilk etapta nasıl ortaya çıktığını sorgulayan bir paradokstur. Bilim kurgu yazarları tarafından sıkça ilham alınan bu paradoks Doctor Who, Bill ve Ted gibi film ve dizilere konu olmuştur. 

Şimdi bir zaman yolcusu olduğunuzu düşünelim... Bir kitapçıdan Shakespeare’in yazmış olduğu Hamlet kitabını alıp, geçmişe gittiğinizi düşünün... Yazdığı kitabı bizzat Shakespeare’e teslim ettiğinizi, ederken de ‘Ben senin gelecekteki halinim’ dediğinizi varsayın. Shakespeare de elinizdeki kitabı alsın ve vakti geldiğinde yayınlayıp ün kazansın. Bu durumda Hamlet'i Shakespeare mi yazmış oluyor? Yoksa o büyük eser, bir zaman yolcusunun armağanı mı?

Timsah Paradoksu

Bir timsah, nehir kıyısında oynayan bir çocuğu yakalar. Çocuğun annesi, oğlunu geri alabilmek için timsaha yalvarmaya başlar ve timsah çocuğun annesine 'Eğer çocuğunu geri bırakıp bırakmayacağımı tahmin edebilirsen oğlunu sana geri veriririm' der. Zavallı anne ise oğlumu yiyeceğini biliyorum diye ağlamaya başlar. 

Annenin yaptığı tahmin, timsah çocuğu yiyeceği için doğrudur. Tahmin doğru olduğu için de timsahın çocuğu annesine geri vermesi gerekir. Ancak eğer çocuğu yemezse, anne haksız çıkacaktır ve çocuk timsah da kalacaktır. Sizce timsah ne yapmalı?

Paradoks Nedir? Beyin Eriten Paradoks Örnekleri!

Ok Paradoksu

Yine Zeno’nun paradokslarından biri olan ok paradoksu, hareketin bir illüzyondan ibaret olduğunu savunuyor. Yaydan bir ok fırladığını hayal edin. Okun hareket ettiğini varsaymamız için zaman içerisindeki herhangi bir anda okun bir konumda olması gereklidir. Ancak ‘an’ dediğimiz şey belirli bir nokta ise okun hareket etmeye zamanı yoktur ve hep durağan kalır. Böylelikle ok aslında hiç hareket etmez ve gördüklerimiz bir illüzyondan ibaret olur.

Dikotomi Paradoksu

Bir sokakta yürüdüğünüzü hayal edin ve kendinize bir varış noktası belirleyin. Varış noktasına varmanız için ilk önce yolun yarısını tamamlamanız lazım. Yolun yarısını da tamamlamak için o yolun dörtte birini tamamlamanız gerekiyor, dörtte birini tamamlamak içinse yolun sekizde birini tamamlamanız gerekiyor, bu böyle devam ediyor. Kaplumbağaya yetişmeye çalışan Aşıl gibi yolu tamamlayamıyorsunuz...

Sonuç olarak yürümek gibi basit bir eylemi gerçekleştirmek için bile öncelikle sınırsız sayıdaki küçük görevleri tamamlamanız gerekiyor ve bu da tamamen imkansız. Gideceğiniz her ilk mesafe ikiye bölündüğü için başlangıç noktanız da ortadan kalkar ve böylelikle yolculuğa hiç başlamamış olursunuz.

Paradoks Nedir? Beyin Eriten Paradoks Örnekleri!

Doğru Yanlış Paradoksu

Avucunuzda bir kart olduğunu hayal edin... Kartın A yüzünde ‘Bu kartın diğer tarafında yazan cümle doğrudur’ ibaresi var. Diğer yüzü olan B'de ise ‘Bu kartın diğer tarafında yazan cümle yanlıştır’ yazıyor. Eğer kartın A ya da B yüzünün gerçeği yansıttığını düşünürsek, sonsuz bir paradoksun içine girmiş oluruz.

Doğru yanlış paradoksu, ‘yalancı paradoks’ olarak bilinen kavramın aslında basit bir versiyonudur. Bu paradoks doğruluğu ve yanlışı savunan ifadelere anlam yüklediğimizde, nasıl sonu gelmeyen bir çelişkinin içerisine gireceğimizi anlatır. 

Hempel Paradoksu

Tümevarım kavramını yerle bir eden Hempel paradoksunda, Carl Hempel bütün kuzgunların siyah olduğunu iddia etmektedir. Ancak bütün kuzgunların siyah olduğunu anlayabilmemiz için iki yol vardır. Birincisi; görebildiğimiz kadar çok kuzgun görüp hepsinin siyah olduğundan emin olmak ve ikincisi ise siyah olmayan nesne veya hayvanlara bakarak kuzgun aramaktır. 

Elinizde kırmızı bir elma tuttuğunuzu varsayın, bu elma siyah olmadığı için kuzgun değildir ve Hempel’in teorisini desteklemektedir. Yine aynı şekilde pencerinizin önüne konan kuzgunun siyah olması da Hempel’in teorisini desteklemektedir. Ancak yukarıda saymış olduğumuz koşullar yerine getirilmeden ortaya atılan bu teorinin tamamen kanıtlanabilirliği ortadan kalkar.

Paradoks Nedir? Beyin Eriten Paradoks Örnekleri!

Avukatın Paradoksu

Genç bir avukat ilk iş deneyimi için dünyaca ünlü bir avukatın yanında staj yapmak için başvurur. Dünyaca ünlü avukatın tek şartı, genç avukatın kazandığı ilk davanın parasını kendisine vermesi gerektiği olur. Genç avukat bu şartı kabul eder, ancak staj dönemi bitmeye yakın anlaşmayı bozar. Dünyaca ünlü avukat ise tazminat davası açar ve ikili hakimin karşısına çıkar.

Dünyaca ünlü avukat savunmasında eğer bu davayı kazanırsa parayı zaten kendisinin alacağını, ancak davayı kaybetse bile bu dava genç avukatın kazanacağı ilk dava olacağı için paranın yine kendisine ödenmesi gerektiğini söyler. Genç avukat ise bu davanın çok gereksiz olduğunu, zira davayı kazanırsa karşısındaki avukata ödeyeceği paranın cebinden çıkmayacağını, davayı kaybederse de avukatla yaptığı anlaşmaya göre zaten para ödemek zorunda kalmayacağını söyler. Sizce kim haklı ve hakimin kararı ne olmalı?

Giritliler Paradoksu

Giritli filozof Epimenides, ‘Tüm Giritliler yalancıdır’ diyerek tarihin belki de en zorlayıcı paradoksunu öne sürmüştür. Epimenides’in Giritli olduğunu düşünürsek, ‘Tüm Giritliler yalancıdır’ ifadesinden dolayı Epimendes’in de yalancı olduğunu düşünmemiz gerekiyor.

Eğer Epimenides yalancı değilse, tüm Giritliler de yalancı değildir diye düşünmemiz lazım. Ancak söylediği şeyi en baştan düşündüğümüzde sonsuz bir paradoksun içine girmiş oluyoruz.

Ahlaki Paradoks

Bir trenin kontrollerinin sizin elinizde olduğunu hayal edin. Yaklaşmakta olan bir tren var ve rayların üzerinde beş kişi duruyor. Önünüzde bulunan düğmeye basarsanız, tren raylarını değiştirecek. Ancak diğer raya baktığınızda orada da bir kişinin olduğunu görüyorsunuz. 

Eğer hiç bir şey yapmazsanız, beş kişi ölecek ama düğmeye basarsanız sadece bir kişi ölecek ancak bu kişinin ölümünden siz sorumlu olacaksınız. Kararınız ne olurdu?

Gördüğünüz üzere tüm paradokslar, aslında hayatın içerisinde karşımıza çıkacak olan ihtimallerden ibaret. Elbette kaplumbağa ile Aşil yarışı gerçekçi bir ihtimal değil, ancak hayatta sürekli bir yere yetişmeye çalıştığımız için Aşil gibiyiz. Hedef ne kadar basit ya da ne kadar zorlayıcı olursa olsun, Aşil bize hızın önemli olmadığını gösteriyor.

Paradoks Nedir? Beyin Eriten Paradoks Örnekleri!

Paradoks Konulu Filmler Listesi

 • Pandorum
 • Donnie Darko
 • Triangle
 • Time Crimes
 • Looper
 • Source Code
 • Edge of Tomorrow

Pandorum

Gezegenimizden çok uzaklarda bir yerlerde, karanlığın ortasında kaderine terk edilmiş bir gemi ve yollarını, yönlerini kaybetmiş ve bulundukları yere nasıl geldiklerini bile anımsayamayaan bir grup astronot ürkütücü bir gerçek ile karşı karşıya kalır. Yalnız değildirler ve insanlığın kurtuluşu onların elindedir.

Donnie Darko

Karanlık Yolculuk, genç bir adamın gizemli macerasını konu ediyor. Yıl 1988… Donnie Darko isimli genç bir gece insan-tavşan karışımı olan bir yaratık tarafından odasından çıkarılıp bir sırra doğru sürüklenir. Yaratık, genç çocuğa 28 gün, 6 saat, 42 dakika, ve 12 saniye sonra dünyanın sonunun geleceğini söylemiştir.

Paradoks Nedir? Beyin Eriten Paradoks Örnekleri!

Triangle

Jess arabasıyla giderken bir martıya çarparak büyük bir trafik kazası geçirir ama bu önemsiz gibi görünen kazanın hayatının gidişatını değiştirdiğinin farkında değildir. Arkadaşlarıyla bir yat gezisine çıkar; içten içe yolunda gitmeyen bir şey olduğunu düşünmektedir, ama ne olduğunu bilemez.

Time Crimes

Hector karısıyla birlikte yeni evlerine taşındığı gün inanılmaz bir olay yaşar. Elinde dürbünü çevreyi gözetlerken ormanda çıplak bir kadın görür, çaktırmadan yanına gider fakat bu esnada gizemli bir adam tarafından bıçaklanır. Aynı adamdan kaçarken garip bir mekana ve mekanda yer alan bir aletin içine sığınır.

Looper

Stern tarafından yapımı üstlenilen 2012 Amerikan bilimkurgu aksiyon filmi. Filmde Bruce Willis, Joseph Gordon-Levitt ve Emily Blunt rol alıyorlar. Geleceğin suç sendikaları tarafından işe alınan "tetikçi" adı verilen "günümüz" sözleşme katillerinin etrafında dönüyor.

Paradoks Nedir? Beyin Eriten Paradoks Örnekleri!

Source Code

Colter Stevens (Jake Gyllenhaal) uyandığında kendini bir banliyö treninde, başkasının bedeninde bulur ve 8 dakika sonra tren infilak eder. Gözlerini açtığında yeniden kendi bedenindedir. Bunu sağlayan, hükümetin geliştirdiği 'yaşam şifresi' isimli bir programdır.

Edge of Tomorrow

Edge of Tomorrow'un konusu şöyleydi: Yakın gelecekte dünyayı ele geçiren Mimics adlı uzaylı birliği, birçok büyük şehri yok eder ve milyonlarca insanı ölümün eşiğinde bekletir. Dünyada hiçbir ordu, onların hızına, silahlarının gücüne ve de en önemlisi telepati yoluyla emir verme ve uygulama güçlerine ulaşamaz.

YORUMLAR